Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:reprap:stlcreation [2015/11/11 08:04]
yan [GCODE]
project:reprap:stlcreation [2016/05/14 09:46] (current)
yan [STL]
Line 1: Line 1:
 +===== Creating / acquiring .stl and little about .gcode =====
  
 +==== STL ====
 +For every print you need 3D model of thing you want to extrude.
 +
 +**.stl** is "​stereolitography file format"​ - more at [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​STL_%28file_format%29|wiki]] , it´s commonly recognized format for 3D models and many programs have some nice "​export-to"​ button for creation of STL.
 +
 +=== Getting "ready for use" .stl ===
 +I know only about [[http://​www.thingiverse.com/​|thingiverse]] , probably more similar pages exist, if you find some nice page and want to share it feel free to post it here.
 +
 +== Zjednodušení STL [CZ] ==
 +Některá STL z Thingiverse jsou ohromná a příliš detailní (řádově 100 MB), takže skeinforge naalokuje veškerou dostupnou paměť a spadne.
 +
 +  * Stáhněte si [[http://​meshlab.sourceforge.net/​|MeshLab]] (např. v Debianu je v repu)
 +  * Otevřete STL
 +  * Filters → Remeshing → Quadratic Edge Collapse Decimation
 +  * Percentage reduction - dobré je začít třeba s 0.1
 +  * Apply
 +  * File → Export Mesh As, STL
 +
 +=== Creating your own .stl [CZ] ===
 +Pro technické typy je zajímavý software [[http://​www.openscad.org/​|openscad]] tím, že je to jenom kompiler relativně jednoduchého kódu, další často používaný soft je [[http://​www.artofillusion.org/​|Art of Ilusion]] nebo googlí Sketchup
 +
 +Výsledkem modelovací fáze by měl být soubor ve formátu STL, v tuto chvíli je maximální rozměr objektu 20x20x17 centimetrů pro Žlutou a 30x20x27 pro Dřevěnou. ​
 +
 +== OpenSCAD ==
 +Ubuntu: # add-apt-repository ppa:​chrysn/​openscad && apt-get update && apt-get install openscad
 +
 +  * [[http://​openscad.org/#​download|OpenSCAD manual installation and tutorials]]
 +  * [[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​OpenSCAD_User_Manual|OpenSCAD @ WikiBooks]]
 +
 +== Freecad ==
 +Freecad je free/open modelovací software, vhodný pro ty, kterým je OpenSCAD málo visuální. Je aktivně vyvíjen, pro Ubuntu je ppa tady: 
 +https://​launchpad.net/​~freecad-maintainers/​+archive/​ubuntu/​freecad-stable
 +  * [[http://​www.freecadweb.org/​wiki/​index.php?​title=Category:​Tutorials| stránka tutoriály na wiki freecadu]]
 +  * [[http://​hackaday.com/​2014/​02/​05/​3d-printering-making-a-thing-in-freecad-part-i/​|Velmi dobrý tutoriál pro úplné začátečníky]]
 +
 +**Freecad plugins & misc**
 +Několik šikovných odkazů
 +  * [[https://​github.com/​shaise/​FreeCAD_FastenersWB | Je libo šroubky?]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=wHxTWuDhc3M | DXF, DWG import]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=a_sVxefEnEg | Ozubená kola]]
 +
 +== Blender ==
 +Univerzální free nástroj pro tvorbu 3d modelů/​filmů,​ dostupný v mnoha linuxových distribucích (i na win), mnoho tutoriálových stránek:
 +https://​www.blender.org/​
 +  * [[http://​wiki.blender.org/​index.php/​Doc:​2.4/​Books/​Blender_Precision_Modelling_Guide| šikovná knížka pro studium přesného modelování v blenderu]]
 +
 +== 3DsMax ==
 +Velmi jednoduchý a velmi placený software pro tvorbu 3D.
 +
 +== SolidWorks ==
 +Velmi účinný a velmi placený software především aplikován v CNC.
 +
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=DgyrGsAdUPE | video pro představu]]
 +
 +== a mnoho dalších.. ==
 +
 +==== GCODE ====
 +From universal 3D model you need to generate commands to printer like "move here" and "​extrude with this speed" etc, this "dirty job" is nicely automatized with programs like free [[https://​www.slic3r.org |slic3r]] or  f. e. paid [[https://​www.simplify3d.com/​ | simplify3d]] , from those program you obtain **printer-dependent** .gcode file which you could directly upload to printer.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki