User Tools

Site Tools


project:opencis

Table of Contents

Open CIS

Open CIS
project
founder: severak
depends on:
interested:
software license: -
hardware license: -

Na základě Dodatku č. 3 smlouvy mezi společností CHAPS a Ministerstvem dopravy o vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech, dochází od 1.9.2015 ke změnám ve fungování CIS. Mezi hlavní změny patří zveřejňování dat ve formátech umožňující dálkový přístup, kdy budou zveřejňována plně v souladu s novelizovaným zněním příslušných vyhlášek a dalšími relevantními právními předpisy.

Na ftp://ftp.cisjr.cz/ jsou zveřejněny data jízdních řádů, ale zatím nejsou v příliš použitelném formátu pro vyhledávání spojení nebo nějakou analýzu.

Jako nejnadějnější se zdají být jízdní řády autobusů, ale jsou rozděleny po dávkách jak přišly od dopravců.

Cíle projektu

  • napsat skript a následně importovat data z JŘ do MySQL/SQLite databáze (agregovat data z jednotlivých dávek)
  • napsat nějaké jednoduché webové rozhraní na prohlížení té databáze (obdoba JŘ na zastávce)
  • napsat (hodně jednoduchý) vyhledávač spojení ze zastávky A na zastávku B

Případně ještě pokud to půjde:

  • exportovat databázi do GTFS
  • nahrát to do nějakého lepšíhou open-source plánovače a spustit si alternativní IDOS

Podklady

* https://github.com/datastory/dpp-tramvaje-doris/tree/master/data - stará data PID (hodí se seznam zastávek)

project/opencis.txt · Last modified: 2015/09/05 21:55 by severak