User Tools

Site Tools


project:school:start

Cyber School

school
school.jpg
founder: harvie
depends on: classroom
interested: kaspi,
b00lean,
blackhead
software license:
hardware license:

~~META: status = active &relation firstimage = :project:school.jpg ~~

Objectives

 • School for children (~ 8-18yo)
 • Family friendly (sex,drugs,politics,religions)
 • Income
  • Lectors should earn at least enough money to pay their BRMLab membership + few beers
 • Topics
  • Information Era (searching for good informations)
  • Programming (BASH, C, PERL, Java, C++, PHP, Python, VB, JS, HTML, DHTML, ASM)
  • Basic Electronics (SAFETY, soldering, ohm's law, theory of circuits, components, semiconductors)
  • Electronics and logic circuits, microcontrollers
  • Engineering (powertools and safety for dummies)
  • Interactive media (HTML+CSS+JS, PureData, Processing)
  • OpenSource technologies (Linux, BSD, GNU, …)
  • CyberCulture

Grants

Well we can get some money from our city when we'll start some free-time activities for children!

 • They can pay for our place or even find some place for us and they can also support other activities of us.
 • Getting such donations can be much more simple than getting grants from EU.
 • They can even pay us for “fighting drug abuse in Prague” since they suppose kids to not use drugs when they are in hackerspace.

Lectors

  • i've got two year long experience in teaching ANSI C programming language and i've written my own textbook for purposes of my lectures (but i can teach even other computer and not-so-computer stuff or basics of electronics and engineering)
  • I can teach some programming (PHP, JS, Java, C++, Python).
  • I can teach: Java, x86 ASM, Android, CUDA, TCP/IP, Linux basics.
  • I can teach: Electronics & Computers - from electricity to programming:
   • Basics of electronic principles - Ohm's law and everything else from electrons to semiconductors.
   • Itegrated circuits - from semiconductors to logic gates, from idea to working system (Diodes, Transistors and other semiconductors too).
   • Logic circuits - Boolean algebra, Karnaugh maps, logic gates, dynamic timed circuits, microcontrollers.
   • History of computing.
   • Programming: basics of programming, from ideas to debugging, how to use your brain.
   • Programming: ASM, BASIC, VB, PHP, JS, HTML, DHTML, CSS.
   • [PLANNED] How to make computers work better for you and How to make computers work more efficient.
 • Anybody else?

Textbooks

Jak učit různé osobnostní typy

Učební styl: Fakta + Logika

 • nejlépe se učí fakta, zvláště číselné údaje, jasné, logické instrukce krok za krokem
 • důvěřuje zkušenosti z minulosti
 • požadují zpětnou vazbu
 • vyhledává příležitost něco udělat a hned vidět výsledky

Jejich přínos: technici Jak na ně: Buďte struční, sdělujte logicky uspořádaná fakta.

Učební styl: Fakta + Lidé

 • rád se učí o věcech přímo ovlivňujících praxi
 • důvěřuje zkušenosti z minulosti
 • vyhledává interakci

Jak na ně: Dávejte praktické informace a popis, jak to pomůže v praxi.

Učební styl: Možnosti + lidé

 • chce sdílet inspiraci a nápady
 • zájem o morální hodnoty, hodnoty, souvislosti
 • očekává flexibilní a inovativní prostředí

Jejich přínos: porozumnění, pomoc, podpora lidí Jak na ně: Ukazujte souvislosti, podporujte jejich vize, ale vyhněte se detailům.

Učební styl: Možnosti + Logika

 • nejlépe se učí teoretické koncepty
 • vytvářejí a pamatují si algoritmy, koncepce, schémata
 • očekávají intelektuálně stimulující prostředí a inovativní přístupy
 • vítá diskuzi a kritické analýzy

Jejich přínos: zaměření na zlepšování systémů Jak na ně: Projevujte respekt k inteligenci a dávejte logické možnosti volby.

zdroj: Jak zefektivnit práci v týmu By Anna Crkalová

project/school/start.txt · Last modified: 2016/11/28 01:32 by ruza