User Tools

Site Tools


project:medlab:ultrazvuk

Table of Contents

Ultrazvuk

Ovládání

FIXME

Nahrávání

kernel 4.1 a určitě i nějaké verze okolo

git clone https://github.com/Manouchehri/smi2021
cd smi2021/
sed -i '0,/obj/{s/$(CONFIG_VIDEO_SMI2021)/m/}' Makefile
make -C /lib/modules/$(uname -r)/build M=$PWD modules
wget https://github.com/stevelacy/EasyCap/raw/master/somagic_firmware.bin
cp somagic_firmware.bin /lib/firmware/smi2021_3c.bin
insmod smi2021.ko
mplayer tv:// -tv device=/dev/video1 -ao none
project/medlab/ultrazvuk.txt · Last modified: 2015/10/27 13:57 by jenda