User Tools

Site Tools


project:medlab:krabicka

Krabička

Medlabáci si všimli rozmáhajících se civilizačních chorob mezi brmlabáky a proto se rozhodli sestrojit zařízení, které řeší všechny problémy.

Krabička je implantovatelné zařízení velikosti větší krabičky od zápalek. Obsahuje mimo jiné infuzní pumpu, připojuje se na několik nervů a pár dalších míst (viz text) a komunikuje pomocí Bluetooth 4 LE. Plní několik základních funkcí:

  1. Sleduje, zda daný člověk každý den alespoň hodinu cvičil (aktuálně se to detekuje pomocí EMG + tepové frekvence přes 120 BPM) a když ne, tak s ním potom hodinu cvičí Kilovoltíkem. To jednak řeší nedostatek fyzické aktivity a jednak působí jako negativní motivace necvičit (předpokládáme, že většina lidí bude hodinu kilovoltíkování považovat za značně nepříjemnou).
  2. Při sportování vypouští pomocí vestavěné pumpy nepatrná množství drog (pozitivní motivace). Ve spolupráci s Trimenem aktuálně experimentálně určujeme, kterou drogu bude nejvhodnější použít.
  3. Pomocí kilovoltíkování žaludku potlačuje pocit hladu.
  4. Při peer-review někteří namítli, že nejedí kvůli hladu, ale kvůli chuti. Proto též přidává do slinných žláz malá množství Bitrexu.

Financování

Výroba a implantace Krabičky bude ztrátová, protože se nám nepodařilo přesvědčit většinu zdravotních pojišťoven, aby ji hradily, a chceme umožnit její použití co největšímu množství brmlabáků. Krabička bude používat pokročilé technologie DRM a vendor lock-in a bude tak financována z prodeje souvisejících služeb:

  • V případě nedodržení bodu (1) bude možné vyhnout se z kilovoltíkování zakoupením odpustku. Jeho cena se bude s každým dalším nedodržením v řadě zvyšovat (model již v praxi používaný firmou Duolingo)
  • V partnerských restauracích budou deaktivovány funkce (3) a (4).
  • Možnost na základě Bluetooth zpráv způsobovat negativní a pozitivní pocity bude pronajímána reklamním agenturám a politickým stranám pro vytvoření vazby pomocí operant conditioning.
  • V zemích, kde na poli zdravotních pojišťoven funguje volný trh (USA, Somálsko), bude možné prodat data Krabičkou nasbíraná.

Zdroje:

project/medlab/krabicka.txt · Last modified: 2017/12/28 05:14 by jenda