User Tools

Site Tools


project:biolab:biobox

Table of Contents

BioBox

Biobox
todo
founder: tomsuch
depends on:
interested: ray sachy
software license: GPLv2+
hardware license: CC BY-SA

Biobox slouží ke sterilní manipulaci s biologickým materiálem. Biobox shall be used to sterile manipulation with bioactive stuff.

Základem bioboxu je přibližně 50l nádoba z průhledného plastu s hermetickým víkem na horní straně. S obsahem lze pracovat pomocí rukavic, které jsou upevněné přírubami v delší boční stěně.

Práce v bioboxu

Před použitím bioboxu je potřeba udělat dvě věci: vysterilizovat si všechny potřebné nástroje v autoklávu (nebo si připravit jednorázové pomůcky) a vymýt obsah bioboxu (včetně víka) a rukavic etanolem.

Nenechávej biobox zbytečně otevřený a nepokládej vniřní stranu víka na nesterilní povrch!

Po skončení práce biobox vymej etanolem a ještě za vlhka zavři víko (páry etanolu budou průběžně působit na přeživší potvory).

Dokumentace

Příruby k rukavicím jsou v deskách Technická dokumentace (Top Secret), elektronická verze nejde uploadovat (TODO).

project/biolab/biobox.txt · Last modified: 2016/11/10 15:02 by sachy