User Tools

Site Tools


project:brain_hacking:msi

Multisensorická integrace - pravidla

Buttom-up poskládana od spodu podle pravidel - automatická/nevědomá

 • použita pokud je malá konkurence (jeden způsob jak to slepit dohromady)
 • jeden signál (o velkém významu ,jedinečnosti) vyvolá přesun pozornosti ke zdroji signálu

a.jpg

Top-down modulace pomocí pozornosti - vědomá

 • použita když je konkurence vetší (více možností , automat netuší kterou vybrat )
 • muže vybrat co se slepí dohromady[/list]

Pravidla :

 • Temporální - slepovaní podle času události (okno par set ms záleží na ukolu někde jen do 25ms)
 • Spatiální -podle místa
 • Relevance podle ukolu
 • Přesnost - vždy se použije pro daný ukol nejpřesnější zdroj informací jako základ integrace
  • Sluch (A) - dominuje ukolum kde se slepuje podle času
  • Zrak (V) - dominuje ukolum kde se slepuje podle místa (uhel)
  • Propriorecepce (P) - hloubka
 • Znalost a očekávání - programy, vzpomínky
 • Ineverzni efektivita
  • Při sloučeni slabých signálů z různých smyslů je výsledek integrace silnější než součet jejich intenzit
  • note :+150% druhy model +67%
 • Spatial+Temporal
  • Pokud sedí k sobě efekt je vetší ,lepší integrace a strhnutí pozornosti.(probíhá nevědomě)
 • Jedinečnost/duležitost/intenzita - signály které jsou jedinečné mají vetší duležitost
  • jedinečnej + bežnej z jiného smyslu = itegrace (podle času /mista )
  • bežnej + bežnej z jiného smyslu = potřeba vědomé pozornosti na rozhodnuti itegrace

b.jpg c.jpg

 • Pozornost (top-down procesing)
  • SE-sensory event -senzorická událost
 • Výběr: SE1 + SE2 + SE3 -) pokud je pozornost na SE1 +SE2 -) integrace SE1+SE2

f.jpg

 • Procesing :
  • pozornost na SE zlepšuje její zpracování (přiděleno více systémových prostředků )
  • pozornost na SE zlepšuje také zpracování dalších SE ve stejném místě (platí pro vědomé i nevědomé)
 • Doplnování a mazání
  • upravuje podle předchozích pravidel
  • oscilace vyvolané SE1 mohou vyvolat iluzorní vjem v jiném smyslu (dá se posílit vědomě-phase locking)
  • (integrace vyvolává převážně gamma (t okno do 25ms) vlny které synchronizují různé části mozku a tím pomáhají k integraci
  • rozrušení oscilace zhorši integraci pláti to i pro jiná pásma
  • příliš velká sinchronizace oscilací muže vyvolat sinestezii a příliš malá autizmus)
 • Když to nepasuje
  • Málo - vznikne něco mezi obouma signálama zohlednuje se tam přesnost signálu pro daný ukol a další věci
  • Moc - použije nejpřesnější signál a zbytek zahodí [/list]
 • Emoční náboj
  • Interakce mezi jednotlivými smysly a ovlivnění top-down procesingem probíhá na všech urovních

e.jpg

project/brain_hacking/msi.txt · Last modified: 2016/03/08 12:43 by ata