[[Kilt]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:kilt:start [2016/11/25 10:51]
ruza
project:kilt:start [2016/11/28 02:12] (current)
ruza
Line 8: Line 8:
 founder=[[user:​stevko]]| founder=[[user:​stevko]]|
 interested=[[user:​axtheb]]| interested=[[user:​axtheb]]|
-status=planned+status=suspended
 }} }}
 +
 +~~META:
 +status = suspended
 +&​relation firstimage = :​project:​kilt_by_tjmwatson.jpg
 +~~
  
 Cieľom projektu je vyrobiť kilty pre záujemcov (každý sebe sám). Niektorý víkend sa bude konať workshop, kedy sa prinesie šijací stroj, každý svoje látky a uvidí sa ^W^W pod skúseným dohľadom [[user:​axtheb|Axa]] sa ušijú dokonalé kilty. Cieľom projektu je vyrobiť kilty pre záujemcov (každý sebe sám). Niektorý víkend sa bude konať workshop, kedy sa prinesie šijací stroj, každý svoje látky a uvidí sa ^W^W pod skúseným dohľadom [[user:​axtheb|Axa]] sa ušijú dokonalé kilty.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki