[[BioOSM]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
project:bioosm:start [2018/07/15 16:35]
sachy Added links to wikipedia; plaintext log
project:bioosm:start [2018/11/24 20:24]
sachy implementace RSS
Line 4: Line 4:
 name=Biologicke zbrane ve vasem okoli| name=Biologicke zbrane ve vasem okoli|
 image= bioosm:​bioosm.jpg?​400 | image= bioosm:​bioosm.jpg?​400 |
-founder=[[user:​sachy:start]]|+founder=[[user:​sachy]]|
 interested=[[user:​sumie-dh]]| interested=[[user:​sumie-dh]]|
-sw=CC|+sw=CC-BY-SA|
 hw=N/A| hw=N/A|
 status=active}} status=active}}
Line 18: Line 18:
 ==== K cemu to je ==== ==== K cemu to je ====
  
-  *  interaktivni mapa vhodna k zobrazovani vetsiho mnozstvi fotek, brmlabi wiki, sluzby typu phtagr a soup se zdaly nevhodne k publikaci tohoto typu obsahu, wiki by byla prilis obludna, na beznych sdilecich obrazkovych sluzbach se neda nic pohodlne dohledavat a davat tam biologicky smysluplne a prehledne popisky +  * interaktivni mapa vhodna k zobrazovani vetsiho mnozstvi fotek, brmlabi wiki, sluzby typu phtagr a soup se zdaly nevhodne k publikaci tohoto typu obsahu, wiki by byla prilis obludna, na beznych sdilecich obrazkovych sluzbach se neda nic pohodlne dohledavat a davat tam biologicky smysluplne a prehledne popisky 
-  *  monitoring zivocichu a rostlin podle zajmu prispevovatelu  +  * monitoring zivocichu a rostlin podle zajmu prispevovatelu  
-  *  snadne klikaci katalogovani nalezu skrze Tellico nevyzadujici coding skills +  * snadne klikaci katalogovani nalezu skrze Tellico nevyzadujici coding skills 
-  *  TODO - jednoduche selekce zajmoveho okruhu subjektu [napr. podle rodu, biotopu, datumu] na mape+  * TODO - jednoduche selekce zajmoveho okruhu subjektu [napr. podle rodu, biotopu, datumu] na mape
   * procvicovani temne magie commandu grep, sed a regexpu   * procvicovani temne magie commandu grep, sed a regexpu
  
Line 28: Line 28:
 Podklad jsou [[https://​openstreetmap.org|OSM]],​ ktere maji API [[http://​openlayers.org/​|OpenLayers]] jez umoznuje pridavat do mapy vlastni body, vrstvy... Podklad jsou [[https://​openstreetmap.org|OSM]],​ ktere maji API [[http://​openlayers.org/​|OpenLayers]] jez umoznuje pridavat do mapy vlastni body, vrstvy...
  
-Jednotliva pozorovani jsou v databazi [[http://​tellico-project.org/​|Tellico]]. Udelal jsem script parse_tellico.sh,​ ktery z .tc databaze (je to vlastne ZIP s XML uvnitr) vyparsuje jednotlive polozky a vygeneruje HTML soubor s mapou a podadresar "​det"​ s HTML strankami s detaily jednotlivych pozorovani.+Jednotliva pozorovani jsou v databazi [[http://​tellico-project.org/​|Tellico]]. Udelal jsem script parse_tellico.sh,​ ktery z .tc databaze (je to vlastne ZIP s XML uvnitr) vyparsuje jednotlive polozky a vygeneruje HTML soubor s mapou a podadresar "​det"​ s HTML strankami s detaily jednotlivych pozorovani. ​Vygeneruje se taky JSON s vyparsovanymi polozkami, ktery lze z webu projektu stahnout. 
 + 
 +Pro nadsence je vygenerovany taky prehled prispevku plainlog.htm serazeny dle data pridani do databaze. 
 + 
 +Pokud chcete vedet co je noveho, odebirejte projektovou [[http://​brmlab.s0c4.net/​bioosm/​bioosm.rss|RSS]]
  
 Obrazky v plnem rozliseni jsou v podadresari "​img",​ nahledy v "​simg"​. Videa jsou nahrana na YT a misto nahledu maji generickou ikonu. Obrazky v plnem rozliseni jsou v podadresari "​img",​ nahledy v "​simg"​. Videa jsou nahrana na YT a misto nahledu maji generickou ikonu.
  
-Pozorovani ktera se v mape zobrazi lze filtrovat dle prislusnosti k radu (bakterie, zvirata, rostliny,​...) ​pripadne cimkoli co lze grepnout z Tellico XML.+Pozorovani ktera se v mape zobrazi lze filtrovat dle prislusnosti k radu (bakterie, zvirata, rostliny,​...) ​az po prislusnost k jednotlivym druhum.
  
 === Tellico sample database === === Tellico sample database ===
Line 110: Line 114:
 # #
 # Creates: # Creates:
-#   (to stdout) ​index.htm ​file with the map and static entries+#   (to stdout) ​HTML file with the map and static entries
 #   ​./​det/​ID.htm details of each and every entry #   ​./​det/​ID.htm details of each and every entry
 +#   ​./​bioosm.json JSON of all entries
 +#   ​./​bioosm.rss updated RSS feed
 +#   ​./​plainlog.htm sorted entries for easy human/alg
 # #
 +
 +rm -rfv "​./​det/​*"​
 +mkdir -p "​./​det"​
  
 ICON_animalia="​animalia.png"​ ICON_animalia="​animalia.png"​
Line 122: Line 132:
 ICON_protista="​protista.png"​ ICON_protista="​protista.png"​
 ICON_biohazard="​biohazard.svg"​ ICON_biohazard="​biohazard.svg"​
 +
 +json=""​
 +
 +rss=$'<?​xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"​ ?>​\n'​
 +rss+=$'<​rss version="​2.0">​\n'​
 +rss+=$'<​channel>​\n'​
 +rss+=$'<​title>​Brmlab BioOSM RSS feed</​title>​\n'​
 +rss+=$'<​description>​New entries on BioOSM database</​description>​\n'​
 +rss+=$'<​link>​https://​bioosm.s0c4.net</​link>​\n'​
 +rss+=$'<​lastBuildDate></​lastBuildDate>​\n'​
 +rss+=$'<​pubDate></​pubDate>​\n'​
 +rss+=$'<​ttl>​86400</​ttl>​\n'​
  
 # Return icon by Regnum # Return icon by Regnum
Line 142: Line 164:
  esac  esac
 } }
 +
 +function safehtml () {
 + echo "​$1"​ | sed -e "​s/'/​\&#​39;/​g"​ -e '​s/"/​\&#​34;/​g'​ -e '​s/</​\&​lt;/​g'​ -e '​s/>/​\&​gt;/​g'​ -e 's/^[ ]*//g' -e 's/[ ]*$//​g'​
 +}
 +
 +i=1 # GLOBAL increment must persist multiple spagety() calls; incremented to infinity
 +# Core function generating entries matching selection criteria (ie Kingdom)
 +# !!! BEZ ODSAZENI !!!
 +# $1 = list of entries
 +# $2 = layer name
 +# $3 = icon of the points
 +function spagety () {
 +
 + bylo=""​ # Minula pozice
 + sam=""​ # HTML samostatneho zaznamu
 + osam=""​ # predchozi $sam
 + spoj=""​ # HTML had z popisu stejnych pozic
 + ospoj=""​ # Predchozi $spoj
 + ox=""​ # Old X
 + oy=""​ # Old Y
 + datelog=""​ # Entries sorted by date for plaintext log
 + json="​var data='​{\"​version\":​\"​$(date --rfc-3339=seconds)\",​\"​arma\":​["​
 +
 + while IFS=''​ read -r radek || [[ -n "​$radek"​ ]]; do
 + co=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​title>​.*</​title>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​title>​( )*//​g'​)
 + co=$(safehtml "​$co"​)
 + obr=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​image>​.*</​image>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​image>​( )*//g' | grep -oPe '​[^/​]*$'​)
 + obr=$(safehtml "​$obr"​)
 + kde=$(echo "​$radek"​ | grep -oe '<​locality>​.*</​locality>'​ | grep -oPe '​[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}[,​ ]*[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}'​)
 + kde=$(safehtml "​$kde"​)
 + kdex=$(echo "​$kde"​ | grep -oPe '​[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}$'​)
 + kdex=$(safehtml "​$kdex"​)
 + kdey=$(echo "​$kde"​ | grep -oPe '​^[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}'​)
 + kdey=$(safehtml "​$kdey"​)
 + kdy=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​taken-date>​.*</​taken-date>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​taken-date>​( )*//g' | sed -E '​s/​([0-9]+)\.([0-9]+)\.([0-9]{4})/​\3-\2-\1/​g'​ | sed -E '​s/​-([0-9])-/​-0\1-/​g'​ | sed -E '​s/​-([0-9])$/​-0\1/​g'​)
 + kdy=$(safehtml "​$kdy"​)
 + skop_typ=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​new-field-1>​.*</​new-field-1>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-1>​( )*//​g'​)
 + skop_typ=$(safehtml "​$skop_typ"​)
 + skop=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​microscope>​.*</​microscope>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​microscope>​( )*//​g'​)
 + skop=$(safehtml "​$skop"​)
 + imp=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​new-field-3>​.*</​new-field-3>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-3>​( )*//​g'​)
 + imp=$(safehtml "​$imp"​)
 + reg=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​new-field-4>​.*</​new-field-4>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-4>​( )*//​g'​)
 + reg=$(safehtml "​$reg"​)
 + phy=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​phylum>​.*</​phylum>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​phylum>​( )*//​g'​)
 + phy=$(safehtml "​$phy"​)
 + cla=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​class>​.*</​class>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​class>​( )*//​g'​)
 + cla=$(safehtml "​$cla"​)
 + ord=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​order>​.*</​order>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​order>​( )*//​g'​)
 + ord=$(safehtml "​$ord"​)
 + fam=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​family>​.*</​family>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​family>​( )*//​g'​)
 + fam=$(safehtml "​$fam"​)
 + gen=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​genus>​.*</​genus>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​genus( )*>//​g'​)
 + gen=$(safehtml "​$gen"​)
 + spe=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​species>​.*</​species>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​species>​( )*//​g'​)
 + spe=$(safehtml "​$spe"​)
 + loc=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​locality---plaintext>​.*</​locality---plaintext>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​locality---plaintext>​( )*//​g'​)
 + loc=$(safehtml "​$loc"​)
 + des=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​description>​.*</​description>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​description>​( )*//​g'​)
 + des=$(safehtml "​$des"​)
 + vid=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​videolink>​.*</​videolink>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​videolink>​( )*//​g'​)
 + vid=$(safehtml "​$vid"​)
 + bio=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​biotope>​.*</​biotope>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​biotope>​( )*//​g'​)
 + bio=$(safehtml "​$bio"​)
 + eng=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​enlargement>​.*</​enlargement>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​enlargement>​( )*//​g'​)
 + eng=$(safehtml "​$eng"​)
 + obs=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​observer>​.*</​observer>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​observer>​( )*//​g'​)
 + obs=$(safehtml "​$obs"​)
 + lnk=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​localitylink>​.*</​localitylink>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​localitylink>​( )*//​g'​)
 + lnk=$(safehtml "​$lnk"​)
 + detid=$(echo "​brmlab$co$obr$kde$kdy"​ | md5sum | grep -oe '​[a-zA-Z0-9]*'​)
 +
 + if [[ "​$kdex"​ = ""​ ]]; then
 + >&​2 echo $(echo "​$radek"​ | grep -oe '<​locality>​.*</​locality>'​) " $co"
 + continue;​
 + fi
 + zkurvenetellico=$(echo "​$obr"​ | grep -oe '​\.[a-zA-Z]*$'​)
 + if [[ "​$zkurvenetellico"​ = "​.jpeg"​ ]]; then
 + >&​2 echo "$obr $co"
 + continue;​
 + fi
 +
 + if [[ "​$spe"​ = "​sp."​ ]]; then
 + wikisp="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$gen"​
 + else
 + wikisp="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$gen $spe"
 + fi
 +
 + json+="​{"​
 + json+="​ \"​qualis\":​\"​$co\","​
 + json+="​ \"​imperium\":​\"​$imp\","​
 + json+="​ \"​regnum\":​\"​$reg\","​
 + json+="​ \"​phylum\":​\"​$phy\","​
 + json+="​ \"​classis\":​\"​$cla\","​
 + json+="​ \"​ordo\":​\"​$ord\","​
 + json+="​ \"​familia\":​\"​$fam\","​
 + json+="​ \"​genus\":​\"​$gen\","​
 + json+="​ \"​specie\":​\"​$spe\","​
 + json+="​ \"​locus\":​\"​$kde\","​
 + json+="​ \"​x\":​\"​$kdex\","​
 + json+="​ \"​y\":​\"​$kdey\","​
 + json+="​ \"​locplain\":​\"​$loc\","​
 + json+="​ \"​depictio\":​\"​$des\","​
 + json+="​ \"​quando\":​\"​$kdy\","​
 + json+="​ \"​obr\":​\"​$obr\","​
 + json+="​ \"​micro\":​\"​$skop\","​
 + json+="​ \"​microtyp\":​\"​$skop_typ\","​
 + json+="​ \"​vid\":​\"​$vid\","​
 + json+="​ \"​bio\":​\"​$bio\","​
 + json+="​ \"​amp\":​\"​$eng\","​
 + json+="​ \"​spec\":​\"​$obs\","​
 + json+="​ \"​detid\":​\"​$detid\","​
 + json+="​ \"​lnk\":​\"​$lnk\""​ # Lastone without ','​
 + json+="​},"​
 +
 +
 + rss+=$'<​item>​\n'​
 + rss+=$' ​ <​title>'"​$co"​$'</​title>​\n'​
 + rss+=$' ​ <​description>'"​$des"​$'</​description>​\n'​
 + rss+=$' ​ <​link>​http://​brmlab.s0c4.net/​bioosm/​det/'"​$detid"​$'​.htm</​link>​\n'​
 + rss+=$' ​ <guid isPermaLink="​false">'"​$detid"​$'</​guid>​\n'​
 + rss+=$' ​ <​pubDate>'"​$kdy"​$'</​pubDate>​\n'​
 + rss+=$'</​item>​\n'​
 +
 +
 + # Generate detail page
 + detid=$(echo "​brmlab$co$obr$kde$kdy"​ | md5sum | grep -oe '​[a-zA-Z0-9]*'​)
 + detpg="<​html><​head>"​
 + detpg="​$detpg<​meta http-equiv='​Content-Type'​ content='​text/​html;​ charset=utf-8'>"​
 + detpg="​$detpg<​link rel='​stylesheet'​ href='​../​style.css'​ type='​text/​css'>"​
 + detpg="​$detpg<​title>​Brmlab - BioOSM $co $kde</​title>"​
 + detpg="​$detpg</​head><​body>"​
 + detpg="​$detpg<​table class='​dettbl'><​tr>"​
 + detpg="​$detpg<​td><​h1>​$co (<a href='​$wikisp'​ target='​_blank'>​wiki</​a>​)</​h1>"​
 + if [[ "​$imp"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Imperium:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$imp'​ target='​_blank'>​$imp</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$reg"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Regnum:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$reg'​ target='​_blank'>​$reg</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$phy"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Phylum:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$phy'​ target='​_blank'>​$phy</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$cla"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Classis:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$cla'​ target='​_blank'>​$cla</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$ord"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Ordo:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$ord'​ target='​_blank'>​$ord</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$fam"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Familia:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$fam'​ target='​_blank'>​$fam</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$gen"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Genus:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$gen'​ target='​_blank'>​$gen</​a><​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$spe"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Specie:</​b>​ <a href='​$wikisp'​ target='​_blank'>​$spe</​a><​br>"​
 + fi
 + detpg="​$detpg<​br>"​
 + if [[ "​$kdy"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Quando:</​b>​ $kdy<​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$lnk"​ != ""​ ]]; then
 + loc="<​a href=\"​$lnk\"​ target=\"​_blank\">​$loc</​a>"​ # Yes, escaped "
 + fi
 + detpg="​$detpg<​b>​Locus:</​b>​ $kde ($loc)<​br>"​
 + if [[ "​$obs"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Spectator:</​b>​ $obs<​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$bio"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Biotope:</​b>​ $bio<​br>"​
 + fi
 + detpg="​$detpg<​br>"​
 + if [[ "​$skop"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Microscopium:</​b>​ $skop ($skop_typ)<​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$eng"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Amplificatio:</​b>​ $eng<​br>"​
 + fi
 + detpg="​$detpg<​br>"​
 + if [[ "​$des"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Depictio:</​b>​ $des<​br>"​
 + fi
 + if [[ "​$vid"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​b>​Video:</​b>​ <a href=\"​$vid\"​ target=\"​_blank\">​$vid</​a><​br>"​
 + fi
 + detpg="​$detpg<​br><​b>​More on <a href=\"​../​\">​BioOSM map</​a></​b><​br>"​
 +
 + detpg="​$detpg</​td><​td style='​min-width:​66%'>"​
 + if [[ "​$obr"​ != ""​ ]]; then
 + detpg="​$detpg<​a href=\"​../​img/​$obr\"><​img src=\"​../​img/​$obr\"​ alt=\"​$co\"​ class='​detimg'></​a>"​
 + else
 + if [[ "​$vid"​ != ""​ ]]; then
 + detyt=$(echo "​$vid"​ | sed -e '​s/​youtube.com\/​watch?​v=/​youtube.com\/​embed\//​g'​)
 + detpg="​$detpg<​iframe class='​detvid'​ src='​$detyt'​ frameborder='​0'​ allow='​encrypted-media'​ allowfullscreen></​iframe>"​
 + else
 + detpg="​$detpg<​img src=\"​../​$3\"​ alt=\"​video\"​ class='​detimg'>"​
 + fi
 + fi
 + detpg="​$detpg</​td></​tr></​table>"​
 + detpg="​$detpg</​body></​html>"​
 + echo "​$detpg"​ > "​./​det/​$detid.htm"​
 +
 + # Plain log of entries
 + datelog+="​$kdy $kde <a href='​./​det/​$detid.htm'​ target='​_blank'>​$co</​a><​br>​\n"​
 +
 + >&​2 echo "$co $obs"
 +
 + ox="​$kdex"​
 + oy="​$kdey"​
 +
 + i=$(($i+1))
 +
 + done <<<​ $(echo "​$1"​) # Zere parametr spaget, nikoli $1 scriptu !!!
 + echo "​$json{}]}"​ | sed -e "​s/​^var data='//​g"​ > "​./​bioosm.json"​
 + echo "​$json{}]}'"​
 +
 + rss+=$'</​channel>​\n'​
 + rss+=$'</​rss>​\n'​
 + echo "​$rss"​ > "​./​bioosm.rss"​
 +
 +} # KONEC FCE SPAGETY
  
  
-rm -rfv "​./​det/​*"​ 
-mkdir -p "​./​det"​ 
-#cat "​./​index_head.htm"​ 
  
 # Parse Tellico file to list of entries # Parse Tellico file to list of entries
Line 153: Line 394:
 # Sorted unique Kingdoms (to be passed as selection criteria) # Sorted unique Kingdoms (to be passed as selection criteria)
 kingdoms=$(echo "​$praseTC"​ | grep -oe ' <​new-field-4>​.*</​new-field-4>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-4>​( )*//g' | sort | uniq) kingdoms=$(echo "​$praseTC"​ | grep -oe ' <​new-field-4>​.*</​new-field-4>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-4>​( )*//g' | sort | uniq)
- 
  
 echo '<​!DOCTYPE html>'​ echo '<​!DOCTYPE html>'​
Line 164: Line 404:
 echo '​ <​script src="​./​OpenLayers.js"></​script>'​ echo '​ <​script src="​./​OpenLayers.js"></​script>'​
 echo '</​head>'​ echo '</​head>'​
 +echo '<​body>'​
 +# Generate select
 +echo "<​div id='​plainlog'><​b><​a href='​./​bioosm.rss'>​RSS feed</​a><​br><​a href='​./​plainlog.htm'>​Quick news log</​a></​b></​div>"​
 +echo "<​h1 id='​title'>​BioOSM - arma biologica in tuis vicinia</​h1>"​
 +ksel="<​select id='​reg'​ onChange='​genphy()'>"​
 +ksel="​$ksel<​option value='​ALL'​ selected>​ALL</​option>"​
 +while IFS=''​ read -r king || [[ -n "​$king"​ ]]; do
 + ksel="​$ksel<​option value='"​$king"'>​$king</​option>"​
 +done <<<​ $(echo "​$kingdoms"​)
 +ksel="​$ksel</​select>"​
 +echo "​Regnum:​ $ksel "
  
-echo "<body>"​ +echo "Phylum: ​<select id='​phy'​ onChange='​gencla()'><​option>​ALL</​option></​select> " 
- echo "<div style='position:​absolute;​top:​0;​right:​0;​margin:​1em'><​b><​a href='./​plainlog.htm'>Plaintext log</a></b></div>"​ +echo "Classis: ​<select id='cla' ​onChange='genord()'><​option>ALL</option></select> " 
- echo "<h1 id='title'>BioOSM - arma biologica in tuis vicinia</h1>"​ +echo "Ordo: <select ​id='ord' onChange='​genfam()'><​option>​ALL</option></​select> " 
- +echo "Familia: ​<select id='fam' onChange='​gengen()'><​option>​ALL</​option></​select> " 
- # Generate select +echo "​Genus:​ <select id='gen' ​onChange='genspe()'><​option>​ALL</option></​select>"​ 
- ksel="<​select id='kin' onChange='​kinchange()'>​+echo "Specie: <select id='​spe'​ onChange='​armageddon()'><​option>​ALL</​option>​</​select>"​ 
- ksel="​$ksel<​option ​value='​ALL'​ selected>​ALL</​option>"​ +echo "<​br><​input type='​button'​ value='​Platyhelminthes'​ onClick='​plostenkoidy()'>​
- while IFS='' ​read -r king || [[ -n "​$king"​ ]]; do +#echo "<​input type='​button'​ value='​Bugs' onClick='​buggy()'>​
- ksel="​$ksel<​option value='"​$king"​'>$king</​option>"​ +echo "<​br><​br><​div id='​map'​ class='​smallmap'></​div>"​ 
- done <<<​ $(echo "$kingdoms"​) +echo "<​br><​p>​Welcome! You can download the <a href='​./​bioosm.json'​ target='​_blank'>​source data as JSON file</​a><​br>"​ 
- ksel="$ksel</​select>"​ +echo "This site is owned by members of the <a href='​https://​brmlab.cz'​ target='​_blank'>​hackerspace brmlab</​a>​. See our wiki page for <a href='​https://​brmlab.cz/​project/​bioosm/​start'​ target='​_blank'>​details and contact info</​a><​br>​License:​ CC-BY-SA</​p>"
- echo "Regnum: $ksel | +
- echo "<​input type='​button'​ value='​Plostenkoidy' onClick='​plostenkoid()'><​br><​br>​+
- +
-  echo "<div id='​map'​ class='​smallmap'></​div>"​+
 echo "</​body>"​ echo "</​body>"​
  
-echo '<​script>​+echo "<​script>​"
 echo 'map = new OpenLayers.Map("​map"​);'​ echo 'map = new OpenLayers.Map("​map"​);'​
 echo '​map.addLayer(new OpenLayers.Layer.OSM());'​ echo '​map.addLayer(new OpenLayers.Layer.OSM());'​
Line 199: Line 445:
 echo ' new OpenLayers.Geometry.Point(14.41876,​ 50.10554).transform(epsg4326,​ projectTo),'​ echo ' new OpenLayers.Geometry.Point(14.41876,​ 50.10554).transform(epsg4326,​ projectTo),'​
 echo '​ {description:"​Atomovy atol Brmkini"​} ,' echo '​ {description:"​Atomovy atol Brmkini"​} ,'
-echo '​ {externalGraphic:​ "​./​biohazard.svg",​ graphicHeight:​24, graphicWidth:​24, graphicXOffset:​-12, graphicYOffset:​-12},'+echo '​ {externalGraphic:​ "​./​biohazard.svg",​ graphicHeight:​8, graphicWidth:​8, graphicXOffset:​-4, graphicYOffset:​-4},'
 echo '​);'​ echo '​);'​
 echo '​vectorLayer.addFeatures(atol);'​ echo '​vectorLayer.addFeatures(atol);'​
Line 205: Line 451:
 echo "​map.addLayer(vectorLayer);"​ echo "​map.addLayer(vectorLayer);"​
  
 +spagety "​$praseTC"​ "​ALL"​ "​$ICON_biohazard"​
  
 +echo '</​script>'​
 +echo '<​script src="​./​bioosm.js"></​script>'​ # Must be after JSON
 +echo "</​html>"​
  
-i=1 GLOBAL increment must persist multiple spagety() calls; incremented to infinity +Create plaintext log 
-# Core function generating entries matching selection criteria (ie Kingdom) +dateloghtm="<​html><​head>"​ 
-# !!! BEZ ODSAZENI !!! +dateloghtm+="<​meta http-equiv='​Content-Type'​ content='​text/​html;​ charset=utf-8'>"​ 
-# $1 list of entries +dateloghtm+="<​link rel='​stylesheet'​ href='​./​style.css'​ type='​text/​css'>"​ 
-# $2 layer name +dateloghtm+="<​title>​Brmlab - BioOSM plaintext log</​title>"​ 
-# $3 icon of the points +dateloghtm+="</​head><​body>"​ 
-function spagety ​() {+datelogsort=$(echo -e "​$datelog"​ | sort -r | uniq) 
 +dateloghtm+="​$datelogsort"​ 
 +dateloghtm+="</​body></​html>"​ 
 +echo "​$dateloghtm"​ > "​./​plainlog.htm"​ 
 +</​code>​
  
-bylo=""​ # Minula pozice +==== bioosm.js ​====
-sam=""​ # HTML samostatneho zaznamu +
-osam=""​ # predchozi $sam +
-spoj=""​ # HTML had z popisu stejnych pozic +
-ospoj=""​ # Predchozi $spoj +
-ox=""​ # Old X +
-oy=""​ # Old Y +
-datelog=""​ # Entries sorted by date for plaintext log+
  
 +<code javascript bioosm.js>​
 +var blob=JSON.parse(data)
 +var arma=blob.arma
  
-while IFS='' ​read -r radek || [[ -n "$radek" ​]]do+var vectorLayerDynamic ​new OpenLayers.Layer.Vector('Overlay',​{attribution:'<​a href="http://​brmlab.cz">​Brmlab</​a>'​});​ 
 +map.addLayer(vectorLayerDynamic);
  
- co=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​title>​.*</​title>​ ' | sed -E 's/)*<​(\/​)?​title>​( )*//​g'​) +var regsel=document.getElementById("reg") 
- obr=$(echo ​"$radek" ​| grep -oe ' <​image>​.*</​image>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​image>​( )*//g' | grep -oPe '​[^/​]*$'​+var physel=document.getElementById("phy") 
- kde=$(echo "​$radek"​ | grep -oe '<​locality>​.*</​locality>'​ | grep -oPe '​[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}[,​ ]*[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}'​) +var clasel=document.getElementById("cla") 
- kdex=$(echo "$kde" ​| grep -oPe '​[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}$'​+var ordsel=document.getElementById("ord") 
- kdey=$(echo "​$kde"​ | grep -oPe '​^[0-9]{2}\.[0-9]{1,​10}'​) +var famsel=document.getElementById("fam") 
- kdy=$(echo "$radek" ​| grep -oe ' <​taken-date>​.*</​taken-date>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​taken-date>​( )*//g' | sed -E '​s/​([0-9]+)\.([0-9]+)\.([0-9]{4})/​\3-\2-\1/​g'​ | sed -E '​s/​-([0-9])-/​-0\1-/​g'​ | sed -E '​s/​-([0-9])$/​-0\1/​g'​+var gensel=document.getElementById("gen") 
- skop_typ=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​new-field-1>​.*</​new-field-1>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-1>​( )*//​g'​) +var spesel=document.getElementById("​spe"​)
- skop=$(echo "$radek" ​| grep -oe ' <​microscope>​.*</​microscope>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​microscope>​( )*//g'+
- imp=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​new-field-3>​.*</​new-field-3>​ ' | sed -E 's/)*<​(\/​)?​new-field-3>​( )*//​g'​) +
- reg=$(echo ​"$radek" ​| grep -oe ' <​new-field-4>​.*</​new-field-4>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​new-field-4>​( )*//g'+
- phy=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​phylum>​.*</​phylum>​ ' | sed -E 's/)*<​(\/​)?​phylum>​( )*//​g'​) +
- cla=$(echo ​"$radek" ​| grep -oe ' <​class>​.*</​class>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​class>​( )*//g'+
- ord=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​order>​.*</​order>​ ' | sed -E 's/)*<​(\/​)?​order>​( )*//​g'​) +
- fam=$(echo ​"$radek"​ | grep -oe ' <​family>​.*</​family>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​family>​( )*//​g'​) +
- gen=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​genus>​.*</​genus>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​genus( )*>//​g'​) +
- spe=$(echo ​"$radek"​ | grep -oe ' <​species>​.*</​species>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​species>​( )*//​g'​) +
- loc=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​locality---plaintext>​.*</​locality---plaintext>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​locality---plaintext>​( )*//​g'​) +
- des=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​description>​.*</​description>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​description>​( )*//​g'​) +
- vid=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​videolink>​.*</​videolink>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​videolink>​( )*//​g'​) +
- bio=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​biotope>​.*</​biotope>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​biotope>​( )*//​g'​) +
- eng=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​enlargement>​.*</​enlargement>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​enlargement>​( )*//​g'​) +
- obs=$(echo "​$radek"​ | grep -oe ' <​observer>​.*</​observer>​ ' | sed -E 's/( )*<​(\/​)?​observer>​( )*//g')+
  
 +var ICON_animalia="​animalia.png"​
 +var ICON_bacteria="​bacteria.png"​
 +var ICON_fungi="​fungi.png"​
 +var ICON_chromista="​chromista.png"​
 +var ICON_plantae="​plantae.svg"​
 +var ICON_plostenkoid="​plostenkoid.png"​
 +var ICON_protista="​protista.png"​
 +var ICON_biohazard="​biohazard.svg"​
  
- if [[ "​$kdex" ​= "" ​]]; then +// Return icon by Regnum 
- >&2 echo $(echo "$radek" ​| grep -oe '<​locality>​.*</​locality>'​) " ​$co+function geticon (a,i) 
- continue; +
- fi + var r=""​ 
- zkurvenetellico=$(echo "$obr" ​| grep -oe '\.[a-zA-Z]*$'+ if(document.getElementById("reg").value!="ALL") 
- if [[ "​$zkurvenetellico" ​= ".jpeg" ​]]then + r=document.getElementById("reg").value 
- >&2 echo "$obr $co" + else 
- continue; +
- fi+ r=a[i].regnum 
 + for(var e=i;e>=0 && ​a[e].locus==a[i].locus;​e--) 
 + if(a[e].regnum!=a[i].regnum) 
 +
 + r="ALL"; 
 + break; 
 + } 
 + }
  
 + switch (r)
 + {
 + case "​Animalia":​
 + return ICON_animalia;​
 + case "​Bacteria":​
 + return ICON_bacteria;​
 + case "​Fungi":​
 + return ICON_fungi;
 + case "​Chromista":​
 + return ICON_chromista;​
 + case "​Plantae":​
 + return ICON_plantae;​
 + case "​Protista":​
 + return ICON_protista;​
 + default:
 + return ICON_biohazard
 + }
 +}
  
- # Generate detail page +function genphy() { 
- detid=$(echo "​brmlab$co$obr$kde$kdy"​ | md5sum | grep -oe '​[a-zA-Z0-9]*'​+ physel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- detpg="<​html><​head>"​ + clasel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- detpg="​$detpg<​meta http-equiv='​Content-Type'​ content='​text/​html;​ charset=utf-8'>"​ + ordsel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- detpg="​$detpg<​link rel='​stylesheet'​ href='../​style.css'​ type='​text/​css'>"​ + famsel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- detpg="$detpg<title>Brmlab - BioOSM $co $kde</title>"​ + gensel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- detpg="​$detpg</​head><​body>"​ + spesel.innerHTML="<option>ALL</option>"
- detpg="​$detpg<​table class='​dettbl'><​tr>"​ +
- detpg="​$detpg<​td><​h1>​$co (<a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$co'​ target='​_blank'>​wiki</​a>​)</​h1>​" +
- if [[ "​$imp"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<b>Imperium:</b> <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$imp'​ target='​_blank'>​$imp</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$reg"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Regnum:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$reg'​ target='​_blank'>​$reg</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$phy"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="$detpg<b>Phylum:</b> <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$phy'​ target='​_blank'>​$phy</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$cla"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Classis:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$cla'​ target='​_blank'>​$cla</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$ord"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="$detpg<b>Ordo:</b> <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$ord'​ target='​_blank'>​$ord</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$fam"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Familia:</​b>​ <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$fam'​ target='​_blank'>​$fam</​a><​br>​" +
- fi +
- if [[ "​$gen"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<b>Genus:</b> <a href='​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$gen'​ target='​_blank'>​$gen</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$spe"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Specie:</​b>​ $spe<​br>"​ +
- fi +
- detpg="​$detpg<​br>"​ +
- if [[ "​$kdy"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Quando:</​b>​ $kdy<​br>"​ +
- fi +
- detpg="​$detpg<​b>​Locus:</​b>​ $kde ($loc)<​br>"​ +
- if [[ "​$obs"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Spectator:</​b>​ $obs<​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$bio"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Biotope:</​b>​ $bio<​br>"​ +
- fi +
- detpg="​$detpg<​br>"​ +
- if [[ "​$skop"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Microscopium:</​b>​ $skop ($skop_typ)<​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$eng"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Amplificatio:</​b>​ $eng<​br>"​ +
- fi +
- detpg="​$detpg<​br>"​ +
- if [[ "​$des"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Depictio:</​b>​ $des<​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$vid"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​b>​Video:</​b>​ <a href=\"​$vid\"​ target=\"​_blank\">​$vid</​a><​br>"​ +
- fi +
- detpg="​$detpg</​td><​td style='​min-width:​66%'>"​ +
- if [[ "​$obr"​ != ""​ ]]; then +
- detpg="​$detpg<​a href=\"​../​img/​$obr\"><​img src=\"../​img/​$obr\"​ alt=\"​$co\"​ class='​detimg'>​</​a>"​ +
- else +
- if [[ "​$vid"​ != ""​ ]]; then +
- detyt=$(echo "​$vid"​ | sed -e '​s/​youtube.com\/​watch?​v=/​youtube.com\/​embed\//​g'​) +
- detpg="​$detpg<​iframe class='​detvid'​ src='​$detyt'​ frameborder='​0'​ allow='​encrypted-media'​ allowfullscreen></iframe>+
- else +
- detpg="​$detpg<​img src=\"​../​$3\"​ alt=\"​video\"​ class='​detimg'>"​ +
- fi +
- fi +
- detpg="​$detpg</​td></​tr></​table>"​ +
- detpg="​$detpg</​body></​html>"​ +
- echo "​$detpg"​ > "​./​det/​$detid.htm"+
  
- # Plain log of entries + var phyarr=[] 
- datelog="​$datelog $kdy $kde <a href='./det/$detid.htm' target='​_blank'​>$co</a><br>\n"+ for (var i=0;i<arma.length-1;​i++) 
 +
 + if(regsel.value==arma[i].regnum && arma[i].phynum!=""​) 
 + phyarr.push(arma[i].phylum) 
 +
 + phyarr.sort() 
 + for (var i=0;​i<​phyarr.length;​i++) 
 +
 + if(i==0) 
 +
 + physel.innerHTML+="<​option>"​+phyarr[0]+"​</option>
 + continue 
 +
 + if(phyarr[i]!=phyarr[i-1]) 
 + physel.innerHTML+="​<option>"+phyarr[i]+"</​option>"​ 
 +
 + armageddon() // Populate the map with monsters... 
 +}
  
- # Pokracujem v hadovi +function gencla() { 
- if [[ "​$kde" ​= "$bylo" ]]; then + clasel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- sam="";​ + ordsel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- spoj="​$spoj<tr><td><a href=\"​./det/​$detid.htm\"​ target=\"​_blank\"​>"​ + famsel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- if [[ "​$obr"​ != ""​ ]]; then + gensel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- spoj="​$spoj<​img src=\"./​simg/​$obr\"​ class=\"hadimg\">​</a></td>"​ + spesel.innerHTML="<option>ALL</option>"
- else +
- spoj="​$spoj<​img src=\"./$3\" class=\"hadimg\">​</a></td>"​ +
- fi +
- spoj="$spoj<​td>​$co<br>$kdy</td>"​ +
- spoj="$spoj<!-- $reg -->" # Metadata +
- spoj="​$spoj</tr>" +
- ox="​$kdex"​ +
- oy="​$kdey"​ +
- continue;​ +
- fi+
  
- # Bud prvni zaznam, nebo zmena pozice+ var claarr=[] 
 + for (var i=0;​i<​arma.length-1;​i++) 
 +
 + if(physel.value==arma[i].phylum && arma.classis!=""​) 
 + claarr.push(arma[i].classis) 
 +
 + claarr.sort() 
 + for (var i=0;​i<​claarr.length;​i++) 
 +
 + if(i==0) 
 +
 + clasel.innerHTML+="<​option>"​+claarr[0]+"</​option>"​ 
 + continue 
 +
 + if(claarr[i]!=claarr[i-1]) 
 + clasel.innerHTML+="<​option>"​+claarr[i]+"</​option>"​ 
 +
 + armageddon() // Populate the map with monsters... 
 +}
  
- # Predchozi pozice jen 1 zaznam? +function genord() { 
- if [[ "$sam" ​!= "" ​]]; then + ordsel.innerHTML="<​option>​ALL</​option>​" 
- samicon=$(geticon $(echo ​"$sam" ​| grep -oPe "<b>Regnum:</b> <[^>]*>[a-zA-Z0-9]*" ​| grep -oPe "[a-zA-Z0-9]*$")) + famsel.innerHTML="<​option>​ALL</​option>​
- >&2 echo "$samicon"+ gensel.innerHTML="<​option>​ALL</​option>​" 
 + spesel.innerHTML="<option>ALL</option>
 + var ordarr=[] 
 + for (var i=0;i<arma.length-1;​i++) 
 +
 + if(clasel.value==arma[i].classis && arma[i].ordo!=""​
 + ordarr.push(arma[i].ordo) 
 +
 + ordarr.sort() 
 + for (var i=0;​i<​ordarr.length;​i++) 
 + { 
 + if(i==0) 
 +
 + ordsel.innerHTML+="<​option>"+ordarr[0]+"</​option>"​ 
 + continue 
 +
 + if(ordarr[i]!=ordarr[i-1]) 
 + ordsel.innerHTML+="<​option>"​+ordarr[i]+"</​option>"​ 
 +
 + armageddon() // Populate the map with monsters... 
 +}
  
- echo "var n$i = new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point($ox,​$oy).transform(epsg4326,​projectTo),​{description:'​"$sam"'​},​{externalGraphic:'​./$samicon',​graphicHeight:​24,​graphicWidth:​24,​graphicXOffset:​-12,​graphicYOffset:​-12});​+function genfam() 
- echo "$2.addFeatures(n$i);"​ + famsel.innerHTML="<​option>​ALL<​/option>
- spoj=""​ + gensel.innerHTML="<​option>​ALL</​option>​
- sam=""​ + spesel.innerHTML="<​option>​ALL</​option>​
- fi # ELSE vytvori prazdny radek + var famarr=[] 
- # Predchozi pozice vic zaznamu? + for (var i=0;​i<​arma.length-1;​i++) 
- if [[ "​$spoj" ​!= "" ​]]; then +
- muchicons=$(echo "​$spoj"​ | grep -oPe "<​!-- ​[a-zA-Z0-9]* -->"​ | grep -oPe "​[a-zA-Z0-9]*"​ | sort | uniq | wc -l+ if(ordsel.value==arma[i].ordo && arma[i].familia!=""​) 
- #>&​2 echo "*** $muchicons"​ + famarr.push(arma[i].familia) 
- if [[ "​$muchicons" ​== "​1"​ ]]; then +
- spojicon=$(geticon $(echo "​$spoj"​ | grep -oPe "<!-- [a-zA-Z0-9]* -->" ​| grep -oPe "[a-zA-Z0-9]*" ​| sort | uniq)) + famarr.sort(
- #>&2 echo "*** $spojicon" + for (var i=0;​i<​famarr.length;​i++) 
- else + { 
- spojicon="​$ICON_biohazard"​ + if(i==0) 
- fi + { 
- echo "var n$i = new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point($ox,​$oy).transform(epsg4326,​projectTo),​{description:'<​table class=\"​hadtbl\">"​$spoj"</table>'​},​{externalGraphic:'​./​$spojicon',​graphicHeight:​24,​graphicWidth:​24,​graphicXOffset:​-12,​graphicYOffset:​-12});​+ famsel.innerHTML+="<option>"+famarr[0]+"</option>"​ 
-    echo "​$2.addFeatures(n$i);" + continue 
- spoj=""​ + } 
- sam=""​ + if(famarr[i]!=famarr[i-1]) 
- fi+ famsel.innerHTML+="<option>"+famarr[i]+"</option>"​ 
 +
 + armageddon() // Populate the map with monsters... 
 +}
  
- bylo="​$kde"​ +function gengen() { 
- spoj="<tr><td><a href=\"./​det/​$detid.htm\"​ target=\"​_blank\">"​ + gensel.innerHTML="<option>ALL</option>" 
- if [[ "​$obr"​ !""​ ]]; then + spesel.innerHTML="<​option>​ALL</​option>"​ 
- spoj="​$spoj<​img src=\"./​simg/​$obr\"​ class=\"hadimg\"></​a></​td>"​ + var genarr=[] 
- else + for (var i=0;i<​arma.length-1;​i++) 
- spoj="​$spoj<​img src=\"./$3\" class=\"​hadimg\"</a></td>"​ + { 
- fi + if(famsel.value==arma[i].familia && arma[i].genus!=""​
- spoj="​$spoj<​td>​$co<​br>​$kdy</​td>"​ + genarr.push(arma[i].genus) 
- spoj="$spoj<!-- $reg -->" ​# Metadata pyco +
- spoj="$spoj</tr>"+ genarr.sort() 
 + for (var i=0;i<genarr.length;​i++) 
 + { 
 + if(i==0) 
 +
 + gensel.innerHTML+="<option>"​+genarr[0]+"​</option>"​ 
 + continue 
 +
 + if(genarr[i]!=genarr[i-1]) 
 + gensel.innerHTML+="<option>"+genarr[i]+"</option>" 
 +
 + //genspe() // ...and here we go 
 + armageddon() // Populate the map with monsters... 
 +}
  
- sam="<​a href=\"​./​det/​$detid.htm\"​ target=\"_blank\">​<img src=\"​./​simg/​$obr\"​ alt=\"​$co\"​ class=\"​buttimg\"​></a>"​ +function genspe() 
- sam="​$sam<​br><​span class=\"​butttext\">"​ +
- sam="$sam<b>​Qualis:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$co\"​ target=\"​_blank\">​$co</​a><​br>"​ + spesel.innerHTML="<option>ALL</option>"​ 
- if [[ "​$imp"​ != ""​ ]]then + var spearr=[] 
- sam="​$sam<​b>​Imperium:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$imp\"​ target=\"​_blank\">​$imp</​a><​br>"​ + for (var i=0;i<arma.length-1;i++) 
- fi + { 
- if [[ "​$reg"​ != "" ​]]; then + if(gensel.value==arma[i].genus && arma[i].specie!=""​) 
- sam="​$sam<​b>​Regnum:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$reg\"​ target=\"​_blank\">​$reg</​a><​br>"​ + spearr.push(arma[i].specie) 
- fi + } 
- if [[ "​$phy"​ != "" ​]]; then + spearr.sort() 
- sam="​$sam<​b>​Phylum:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$phy\"​ target=\"​_blank\">​$phy</​a><​br>"​ + for (var i=0;i<spearr.length;i++) 
- fi + { 
- if [[ "​$cla" ​!= "" ​]]; then + if(i==0) 
- sam="​$sam<​b>​Classis:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$cla\"​ target=\"​_blank\">​$cla</​a><​br>"​ + { 
- fi + spesel.innerHTML+="<option>"+spearr[0]+"</option>"​ 
- if [[ "​$ord"​ != "" ​]]; then + continue 
- sam="​$sam<​b>​Ordo:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$ord\"​ target=\"​_blank\">​$ord</​a><​br>"​ + } 
- fi + if(spearr[i]!=spearr[i-1]) 
- if [[ "​$fam"​ != ""​ ]]; then + spesel.innerHTML+="<option>"+spearr[i]+"</option>"​ 
- sam="​$sam<​b>​Familia:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$fam\"​ target=\"​_blank\">​$fam</​a><​br>"​ + } 
- fi + armageddon() ​// Populate the map with monsters... 
- if [[ "​$gen"​ !""​ ]]then +}
- sam="​$sam<b>​Genus:</​b>​ <a href=\"​https://​en.wikipedia.org/​wiki/​$gen\"​ target=\"​_blank\">​$gen</​a><​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$spe"​ != ""​ ]]; then +
- sam="​$sam<​b>​Specie:</​b>​ $spe<​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$bio"​ !""​ ]]; then +
- sam="​$sam<​b>​Biotope:</​b>​ $bio<​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$kdy"​ != ""​ ]]; then +
- sam="​$sam<​b>​Quando:</​b>​ $kdy<​br>"​ +
- fi +
- sam="$sam<b>​Locus:</​b>​ $kde ($loc)<​br>" +
- if [[ "​$obs"​ != "" ​]]; then +
- sam="$sam<​b>​Spectator:​</b> $obs<br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$skop"​ != ""​ ]]; then +
- sam="​$sam<​b>​Microscopium:</​b>​ $skop ($skop_typ)<​br>"​ +
- fi +
- if [[ "​$eng" ​!= "" ​]]; then +
- sam="$sam<b>​Amplificatio:</​b>​ $eng<br>" +
- fi +
-# if [[ "​$des"​ != "" ​]]; then +
-# sam="$sam<​b>​Depictio:​</b> $des<br>"​ +
-# fi +
- if [[ "​$vid"​ != ""​ ]]; then +
- sam="​$sam<​b>​Video:<​/b> <a href=\"​$vid\"​ target=\"​_blank\">​$vid<​/a><​br>"​ +
- fi +
- sam="​$sam</​span>"​+
  
- >&2 echo "$co $obs"+function armageddon() 
 +
 + var speval=document.getElementById("spe").value 
 + var genval=document.getElementById("​gen"​).value 
 + var famval=document.getElementById("​fam"​).value 
 + var ordval=document.getElementById("​ord"​).value 
 + var claval=document.getElementById("​cla"​).value 
 + var phyval=document.getElementById("​phy"​).value 
 + var regval=document.getElementById("​reg"​).value 
 + var a=[]
  
 + if(speval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].specie==speval && arma[i].genus==genval) // Check genus because of unknown "​sp."​
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else if(genval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].genus==genval)
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else if(famval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].familia==famval)
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else if(ordval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].ordo==ordval)
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else if(claval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].classis==claval)
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else if(phyval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].phylum==phyval)
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else if(regval!="​ALL"​)
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + if(arma[i].regnum==regval)
 + a.push(arma[i])
 + }
 + else // Regnum: ALL
 + {
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + a.push(arma[i])
 + }
  
- ox="​$kdex"​ + icongeddon(a) 
- oy="​$kdey"​+}
  
 +function buggy()
 +{
 + var p=[]
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++)
 + {
 + if(arma[i].regnum==""​||
 +      ​arma[i].phylum==""​||
 +      ​arma[i].classis==""​||
 +      ​arma[i].ordo==""​||
 +      ​arma[i].familia==""​||
 +      ​arma[i].genus==""​)
 +   p.push(arma[i])
 + }
 + icongeddon(p)
 +}
  
- i=$(($i+1))+function plostenkoidy() 
 +
 + var p=[] 
 + for(var i=0;​i<​arma.length-1;​i++) 
 +
 + if(arma[i].phylum=="​Platyhelminthes"​) 
 + p.push(arma[i]) 
 +
 + icongeddon(p) 
 +}
  
- # Precti XML, vyfiltruj jen to co ma prijit do mapy serad to dle umisteni +function icongeddon(a) 
- ​Umisteni je razene kvuli vic vzorkum z jednoho mista+
 + //​alert(a.length) // #thingies to show in the map' 
 + while(map.popups.length) 
 + map.removePopup(map.popups[0]) 
 + vectorLayerDynamic.destroyFeatures()
  
-done <<<​ $(echo ​"$1"​) ​# Zere parametr spaget, nikoli $1 scriptu !!!+ var bylo="" // Minula pozice 
 + var sam=""​ // HTML samostatneho zaznamu 
 + var osam=""​ // predchozi ​$sam 
 + var spoj="" // HTML had z popisu stejnych pozic 
 + var ospoj=""​ // Predchozi spoj 
 + var ox=""​ // Old X 
 + var oy=""​ // Old Y 
 + var datelog=""​ // Entries sorted by date for plaintext log 
 + var i=0 // Iterator over a[] (needed after FOR) 
 + var n=[] // New points in the layer 
 + var muchicons=0 // How much Regnum'​s?​ 
 + var samicon=ICON_biohazard // Icon 
 + var spojicon=ICON_biohazard // Icon
  
-# Do not forget to print last line when WHILE ends! + for(;​i<​a.length;​i++) // -1 fix for last empty entry 
-if [[ "$sam" ​= "" ​]]then +
- muchicons=$(echo ​"$spoj" | grep -oPe "<!-- [a-zA-Z0-9]* -->"​ | grep -oPe "[a-zA-Z0-9]*" ​| sort | uniq | wc -l) + // Pokracujem v hadovi 
- if ["$muchicons" == "1" ​]]; then + if(a[i].locus == bylo) 
- samicon=$(geticon $(echo ​"$spoj" | grep -oPe "<!-- [a-zA-Z0-9]* -->" | grep -oPe "​[a-zA-Z0-9]*"​ | sort | uniq)) +
- else + sam="";​ 
- samicon="$ICON_biohazard"​ + spoj+="<​tr><​td>​" 
- fi + spoj+='​<a href="./​det/'​+a[i].detid+'​.htm" ​target="​_blank">'​ 
- sam="<table style=\"​hadtbl\">$spoj</table>" + if(a[i].obr != ""​
-else + spoj+='<​img src="./​simg/'​+a[i].obr+'"​ class="hadimg"></a></​td>'​ 
- samicon=$(geticon $(echo "​$sam"​ | grep -oPe "<b>​Regnum:</​b> [a-zA-Z0-9]*" ​| grep -oPe "[a-zA-Z0-9]*$")) + else 
-fi + spoj+='<​img src=./"'+ICON_biohazard+'" ​class="hadimg"></​a></​td>'​ 
-echo "var n$i new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point($kdex,​$kdey).transform(epsg4326,​projectTo),​{description:'​"$sam"'​},​{externalGraphic:'​./$samicon',​graphicHeight:​24,​graphicWidth:​24,​graphicXOffset:​-12,​graphicYOffset:​-12});​+ spoj+="<td>"+a[i].qualis+"<br>"+a[i].quando+"</​td>​
-echo "$2.addFeatures(n$i);"+ spoj+="</tr>
 + ox=a[i].
 + oy=a[i].y 
 + continue; 
 + }
  
-} # KONEC FCE SPAGETY !!!+ if(a[i].specie=="​sp."​) 
 + wikisp="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/"​+a[i].genus 
 + else 
 + wikisp="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/"​+a[i].genus+"​ "​+a[i].specie
  
-echo "var ALL = new OpenLayers.Layer.Vector('​Overlay',​{attribution:'<​a href=\"​http:​//brmlab.cz\">​Brmlab</​a>'​});"​ + // Bud prvni zaznam, nebo zmena pozice
-spagety "​$praseTC"​ "​ALL"​ "​$ICON_biohazard"​ +
-echo "​map.addLayer(ALL);"​+
  
-# Create plaintext log JUST AFTER "​spagety ALL" + // Predchozi pozice jen 1 zaznam? 
-dateloghtm="<​html><​head>​+ if(sam != ""​) 
-dateloghtm="​$dateloghtm<​meta http-equiv='Content-Type' ​content='text/html; charset=utf-8'>"​ +
-dateloghtm="​$dateloghtm<​link rel='stylesheet' ​href='./style.css' ​type='text/css'>" + samicon=geticon(a,i-1) 
-dateloghtm="$dateloghtm<​title>​Brmlab - BioOSM plaintext log</​title>​+ n[i] ​new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(ox,​oy).transform(epsg4326,​projectTo),​{'description':sam},{'externalGraphic':samicon,'graphicHeight':24,'graphicWidth':24,'graphicXOffset':​-12,'​graphicYOffset':​-12});​ 
-dateloghtm="$dateloghtm</​head><​body>​+ vectorLayerDynamic.addFeatures(n[i]);​ 
-datelogsort=$(echo -e "$datelog" ​| sort -r | uniq+ spoj=""​ 
-dateloghtm="​$dateloghtm $datelogsort"​ + sam=""​ 
-dateloghtm="$dateloghtm</body></html>"​ + } // ELSE vytvori prazdny radek 
-echo "$dateloghtm" ​"./​plainlog.htm"+ // Predchozi pozice vic zaznamu? 
 + if(spoj!=""​) 
 +
 + spojicon=geticon(a,​i-1) 
 + n[i] ​new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(ox,​oy).transform(epsg4326,​projectTo),​{'​description':​"<table class=\"​hadtbl\"​>"​+spoj+"​</table>"},​{'​externalGraphic':​spojicon,'​graphicHeight':​24,'​graphicWidth':​24,'​graphicXOffset':​-12,'​graphicYOffset':​-12});​ 
 + vectorLayerDynamic.addFeatures(n[i]);​ 
 + spoj=""​ 
 + sam=""​ 
 + }
  
-echo "var laycon ​= [vectorLayer,​ALL];" # Layer controls JS array + bylo=a[i].locus 
-while IFS='' ​read -r spag || [[ -n "$spag" ​]]; do + spoj='<​tr><​td><​a href="​./​det/​'+a[i].detid+'​.htm" ​target="_blank">'​ 
- echo "var $spag new OpenLayers.Layer.Vector('​Overlay',​{attribution:​'<a href=\"http://brmlab.cz\">Brmlab</​a>'​});" + if(a[i].obr != "") 
- spg=$(echo "$praseTC" ​| grep "<new-field-4>$spag</new-field-4>") + spoj+='<img src="./simg/'+a[i].obr+'"​ class="​hadimg"></​a></td>'​ 
- icon=$(geticon "​$spag"​) + else 
- spagety "​$spg"​ "​$spag"​ "​$icon"​ + spoj+='<​img src="​./'​+geticon(a,i)+'" ​class="hadimg"</a></td>' 
- echo "​laycon.push($spag);"​ + spoj+='<​td>'​+a[i].qualis+'​<br>'​+a[i].quando+'​</​td>'​ 
-done <<< ​$(echo ​"$kingdoms"​)+ spoj+="​</tr>"
  
-# Plostenky 
-spg=$(echo "​$praseTC"​ | grep "<​phylum>​Platyhelminthes</​phylum>"​) 
-echo "var Platyhelminthes = new OpenLayers.Layer.Vector('​Overlay',​{attribution:'<​a href=\"​http://​brmlab.cz\">​Brmlab</​a>'​});"​ 
-spagety "​$spg"​ "​Platyhelminthes"​ "​$ICON_plostenkoid"​ 
-echo "​laycon.push(Platyhelminthes)"​ 
  
 + sam='<​a href="​./​det/'​+a[i].detid+'​.htm"​ target="​_blank"><​img src="​./​simg/'​+a[i].obr+'"​ alt="'​+a[i].qualis+'"​ class="​buttimg"></​a>'​
 + sam+='<​br><​span class="​butttext">'​
 + sam+='<​b>​Qualis:</​b>​ <a href="'​+wikisp+'"​ target="​_blank">'​+a[i].qualis+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].imperium != ""​)
 + sam+='<​b>​Imperium:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].imperium+'"​ target="​_blank">'​+a[i].imperium+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].regnum != ""​)
 +    sam+='<​b>​Regnum:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].regnum+'"​ target="​_blank">'​+a[i].regnum+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].phylum != ""​)
 + sam+='<​b>​Phylum:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].phylum+'"​ target="​_blank">'​+a[i].phylum+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].classis != ""​)
 + sam+='<​b>​Classis:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].classis+'"​ target="​_blank">'​+a[i].classis+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].ordo != ""​)
 + sam+='<​b>​Ordo:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].ordo+'"​ target="​_blank">'​+a[i].ordo+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].familia != ""​)
 + sam+='<​b>​Familia:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].familia+'"​ target="​_blank">'​+a[i].familia+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].genus != ""​)
 + sam+='<​b>​Genus:</​b>​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​wiki/'​+a[i].genus+'"​ target="​_blank">'​+a[i].genus+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].specie != ""​)
 + sam+='<​b>​Specie:</​b>​ <a href="'​+wikisp+'"​ target="​_blank">'​+a[i].specie+'</​a><​br>'​
 + if(a[i].bio != ""​)
 + sam+="<​b>​Biotope:</​b>​ "​+a[i].bio+"<​br>"​
 + if(a[i].quando != ""​)
 + sam+="<​b>​Quando:</​b>​ "​+a[i].quando+"<​br>"​
 + sam+="<​b>​Locus:</​b>​ "​+a[i].locus+"​ ("​+a[i].locplain+"​)<​br>"​
 + if(a[i].spec != ""​)
 + ​ sam+="<​b>​Spectator:</​b>​ "​+a[i].spec+"<​br>"​
 + if(a[i].micro != ""​)
 + sam+="<​b>​Microscopium:</​b>​ "​+a[i].micro+"​ ("​+a[i].microtyp+"​)<​br>"​
 + if(a[i].amp != ""​)
 + sam+="<​b>​Amplificatio:</​b>​ "​+a[i].amp+"<​br>"​
 + /* if [[ "​$des"​ != ""​ ]]; then
 + #   ​sam="​$sam<​b>​Depictio:</​b>​ $des<​br>"​
 + # fi */
 + if(a[i].vid != ""​)
 + sam+='<​b>​Video:</​b>​ <a href="'​+a[i].vid+'"​ target="​_blank">'​+a[i].vid+'</​a><​br>'​
 + sam+="</​span>"​
  
-echo "var controls ​{" + ox=a[i].x 
-echo "​ selector:​ new OpenLayers.Control.SelectFeature(laycon,​ { onSelect: createPopup,​ onUnselect: destroyPopup })" + oy=a[i].y 
-echo "​};"​ + } // Konec prochazeni a[]
-echo "​map.addControl(controls['​selector'​]);" +
-echo "​controls['​selector'​].activate();"​+
  
 + // Do not forget to print last line when FOR ends!
 + samicon=geticon(a,​i-1)
 + if(sam == ""​)
 + sam='<​table style="​hadtbl">'​+spoj+'</​table>'​
  
 + n[i]=new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(a[i-1].x,​a[i-1].y).transform(epsg4326,​projectTo),​{description:"'"​+sam+"'"​},​{externalGraphic:​samicon,​graphicHeight:​24,​graphicWidth:​24,​graphicXOffset:​-12,​graphicYOffset:​-12});​
 + vectorLayerDynamic.addFeatures(n[i]);​
  
 +} // Konec armageddonu
  
 +var laycon = [vectorLayer,​vectorLayerDynamic];​
  
-echo "​function createPopup(feature) ​{+var controls = {selector: ​new OpenLayers.Control.SelectFeature(laycon{ onSelect: createPopup,​ onUnselect: destroyPopup })}; 
- echo "​ feature.popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud('​pop'​,+map.addControl(controls['​selector'​]);​ 
- echo "​ feature.geometry.getBounds().getCenterLonLat(),"​ +controls['​selector'​].activate();
- echo "​ null,"​ +
- echo "​ '<​div class=\"​markerContent\">'​+feature.attributes.description+'</​div>',"​ +
- echo "​ null,"​ +
- echo "​ false,"​ +
- echo "​ function() { controls['​selector'​].unselectAll(); }" +
- echo "​ );"​ +
- echo "​ //​feature.popup.closeOnMove = true;"​ +
- echo "​ map.addPopup(feature.popup);+
-echo "​}"​+
  
-echo "function ​destroyPopup(feature) {" +function ​createPopup(feature) 
- echo " feature.popup.destroy();" +
- echo "​ feature.popup = null;" + feature.popup ​= new OpenLayers.Popup.FramedCloud('​pop',​ 
-echo "}"+ feature.geometry.getBounds().getCenterLonLat(),​ 
 + null, 
 + '<​div class="markerContent">'​+feature.attributes.description+'</​div>',​ 
 + null, 
 + false, // Close button? 
 + function() { controls['​selector'​].unselectAll();​ } 
 + ); 
 + //feature.popup.closeOnMove ​true; 
 + map.addPopup(feature.popup)
 +}
  
 +function destroyPopup(feature) {
 + feature.popup.destroy();​
 + feature.popup = null;
 +}
  
-echo "​function kinchange() {" +// Run armageddon on initial load 
- echo "​ kinsel=document.getElementById('​kin'​);" +armageddon() 
- echo "​ kinopt=kinsel.options[kinsel.selectedIndex].text;"​ +</code>
- echo " for (var i = map.layers.length - 1; i >= 1; i--) {" +
- echo "​ map.removeLayer(map.layers[i]);"​ +
- echo "​ }"​ +
- echo "​ map.addLayer(window[kinopt])"​ +
-echo "​}"​+
  
-echo "​function plostenkoid() {" +==== Taxonomie dle rodoveho jmena ====
- echo " for (var i=map.layers.length-1;​i>​=1;i--) {" +
- echo "​ map.removeLayer(map.layers[i]);"​ +
- echo "​ }"​ +
- echo "​ map.addLayer(Platyhelminthes)"​ +
-echo "​}"​+
  
 +Script bere jako jediny parametr rodove jmeno a z wikipedie vyparsuje zbytek taxonomie.
 +<code bash tax.sh>
 +#!/bin/bash
  
-echo "</script>+wat=$(wget -q -O - "https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Template:​Taxonomy/​$1"​ 2>/​dev/​null | tr -d '​\n'​ | sed -e $'s/<\/tr>/<​\/​tr>​\\n/​g'​ | grep "<tr>"​ | sed -e 's/<[^>]*>//​g'​ | grep -o -e "​^[a-zA-Z]*:​[a-zA-Z]*"​) 
-echo "</html>"+ 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Domain:"​) 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Kingdom:"​) 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Phylum:"​) 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Class:"​) 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Order:"​) 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Family:"​) 
 +echo $(echo "​$wat"​ | grep "​Genus:​")
 </​code>​ </​code>​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki