[[RepRap]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:reprap [2013/02/13 21:28]
axtheb [Odstraňování problémů] na heatbedu je dost ABSka!
project:reprap [2015/05/05 00:27] (current)
axtheb [Předletová kontrola]
Line 13: Line 13:
 ===== What is RepRap ===== ===== What is RepRap =====
 [[http://​reprap.org/​wiki/​Main_Page|RepRap]] is a free desktop **3D printer** capable of printing plastic objects. Since many parts of RepRap are made from plastic and RepRap can print those parts, RepRap is a self-replicating machine - one that anyone can build given time and materials. It also means that - if you've got a RepRap - you can print lots of useful stuff, and you can print another RepRap for a friend... [[http://​reprap.org/​wiki/​Main_Page|RepRap]] is a free desktop **3D printer** capable of printing plastic objects. Since many parts of RepRap are made from plastic and RepRap can print those parts, RepRap is a self-replicating machine - one that anyone can build given time and materials. It also means that - if you've got a RepRap - you can print lots of useful stuff, and you can print another RepRap for a friend...
- 
-RepRap improved by [[http://​josefprusa.cz/​|Josef Průša]], our member, was chosen to be another oficial RepRap variant http://​reprap.org/​wiki/​RepRap_Options 
  
 {{ :​project:​reprap.jpg?​nolink&​350 |}} {{ :​project:​reprap.jpg?​nolink&​350 |}}
Line 34: Line 32:
 Nejprve je model potřeba vytvořit, například stáhnutím z [[http://​www.thingiverse.com/​|thingiverse]] nebo vymodelováním. Pro technické typy je zajímavý software [[http://​www.openscad.org/​|openscad]] tím, že je to jenom kompiler relativně jednoduchého kódu, další často používaný soft je [[http://​www.artofillusion.org/​|Art of Ilusion]] nebo googlí Sketchup Nejprve je model potřeba vytvořit, například stáhnutím z [[http://​www.thingiverse.com/​|thingiverse]] nebo vymodelováním. Pro technické typy je zajímavý software [[http://​www.openscad.org/​|openscad]] tím, že je to jenom kompiler relativně jednoduchého kódu, další často používaný soft je [[http://​www.artofillusion.org/​|Art of Ilusion]] nebo googlí Sketchup
  
-Výsledkem modelovací fáze by měl být soubor ve formátu STL, v tuto chvíli je maximální rozměr objektu ​20x20x8 ​centimetrů. ​+Výsledkem modelovací fáze by měl být soubor ve formátu STL, v tuto chvíli je maximální rozměr objektu ​20x20x17 ​centimetrů ​pro Žlutou a 30x20x27 pro Dřevěnou
  
 === OpenSCAD === === OpenSCAD ===
Line 41: Line 39:
   * [[http://​openscad.org/#​download|OpenSCAD manual installation and tutorials]]   * [[http://​openscad.org/#​download|OpenSCAD manual installation and tutorials]]
   * [[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​OpenSCAD_User_Manual|OpenSCAD @ WikiBooks]]   * [[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​OpenSCAD_User_Manual|OpenSCAD @ WikiBooks]]
 +
 +=== Freecad ===
 +Freecad je free/open modelovací software, vhodný pro ty, kterým je OpenSCAD málo visuální. Je aktivně vyvíjen, pro Ubuntu je ppa tady: 
 +https://​launchpad.net/​~freecad-maintainers/​+archive/​ubuntu/​freecad-stable
 +  * [[http://​www.freecadweb.org/​wiki/​index.php?​title=Category:​Tutorials| stránka tutoriály na wiki freecadu]]
 +  * [[http://​hackaday.com/​2014/​02/​05/​3d-printering-making-a-thing-in-freecad-part-i/​|Velmi dobrý tutoriál pro úplné začátečníky]]
  
 === Zjednodušení STL === === Zjednodušení STL ===
Line 52: Line 56:
   * File → Export Mesh As, STL   * File → Export Mesh As, STL
 ==== Příprava před tiskem ==== ==== Příprava před tiskem ====
-Převedení z formátu STL do GCode (STL je device-independent,​ GCode už ne). Používá se skeinforge nebo lépe Slic3r (Skeinforge používejte jen pokud potřebujete support material, ve všech ostatních ​ípadech má Slic3r navrch)Pokud skeinforge nadává ​že STL není v pořádkuprožeňte ho [[http://cloud.netfabb.com/| netfabb cloud servisem]].+Převedení z formátu STL do GCode (STL je device-independent,​ GCode už ne). Pro ípravu ​.gcode souboru používáme [[http://​slic3r.org/​|slic3r]]máme k dispozici ​[[http://web.natur.cuni.cz/~ax/​slic3r-brmlab/​Slic3r_config_bundle.ini|balíček s nastaveními]] pro aktuální slic3r v experimentální větvi. Vřele doporučuji stáhnout si ho na svůj notebook, budete mít jistotu že vám někdo nerozvrtá nastavení.
  
-=== Skeinforge === +Pokud byl model správně vyexportován,​ mělo by po nahrání modelu do slic3ru stačit vybrat správná nastavenímateriál a tiskárnu a kliknout na "Send to printer"​Model se pak objeví v příslušném webovém rozhraníodkud může být pohodlně vytisknout. 
-Nejlepší je asi použít skeinforge na počítači u tiskárny. Pokud chcete vlastní instalacipak je dobré mít 32 bitovou verzi pythonu 2.6 s nainstalovaným psyco JIT kompileremrozdíl je hodně poznat+==== Předletová kontrola ====
  
-download [[http://​fabmetheus.crsndoo.com/​|Skeinforge]][[http://​fabmetheus.crsndoo.com/​wiki/​index.php/​Fabmetheus_Creation_Gear|manual?​]]+Před tiskem zkontrolujte,​ jestli se vozík i heatbed pohybuje bez potíží od kraje ke kraji, a jestli je mezera mezi hotendem a heatbedem stejná na obou krajíchPokud ne, dá se výška srovnat otáčením pravé Z osyPokud tisknete z PLA na Žlutépoužijte podkladovou desku z uhlíkových vláken (čistou, možno omýt jarem pokud ji někdo zaprasil), v jiných případech použijte skleněnou tabulkuNa skle je velmi tenká vrstva lepidla z tyčinky, pokud tištěný objekt nedrží tak je možno trochu přimazat nebo lépe mokrou houbičkou sjednotit vrstvu lepidlaLepidla by tam nikdy neměla být snadno viditelná vrstva.
  
-Nezapomeňte zajistit, aby se SF opravdu spoustěl pythonem2.6,​ pokud to není výchozí verze pythonu na Vašem systému. +Před tiskem zahřejte heatbed ​výběrem správného materiálu ​roletce octoprintu (teploty ​se na tiskárnách lišía počkejte než se teplota stabilizuje.
- +
-Po nastavení skeinforge [[https://​github.com/​AxTheB/​skeinconf|stažením obsahu ~/​.skeinforge]] stačí v "​Profile selection"​ zvolit správný plast, pak kliknout na Craft, vybrat STLko a po nařezání (trvá to dlouho, pustťte si SF z terminálu ať vidíte jak to pokračuje) ho nakrmit do pronterface. +
- +
-== Potíže s nastavením == +
-Za žádných okolností nevypínejte modul Multiply. Pro nastavení tisku jiného množství kopií změňte údaj v polích Number of Rows a Columns, například na 1 a 1. Pokud Multiply vypnete, bude se to pokoušet tisknout mimo heatbed+
- +
-Pokud se chystáte dělat **jakékoliv** změny nastavení, udělejte si vlastní profil - všechny stávající profily jsou výsledkem něčí práce a jejich tvůrce předpokládá,​ že se budou chovat podobně jako když práci posledně přerušil. Závažnější potíže ​veškeré změny v hardware pište na mailing list reprap@brmlab. +
- +
- +
-=== Slic3r === +
-používá se z příkazové řádky **příkazem slice**, graficky orientovaným se slicer schovává pod Settings->​Slicing settings. Pronterface je nastaven tak, že pokud příkazem ''​Load''​ vyberete .stl, rovnou ho nařeže slic3rem. Ovšem je ho potom potřeba načíst znovu. Pak stačí jen kliknout na ''​Print''​ - tiskárna sama počká, až bude extruder zahřátý. +
-==== Předletová kontrola ==== +
- +
-Před tiskem zkontrolujte,​ jestli ​se vozík i heatbed pohybuje bez potíží od kraje ke kraji, a jestli je mezera mezi hotendem a heatbedem stejná na obou krajích. Pokud ne, dá se výška srovnat otáčením pravé Z osy+
  
 +Pokud je na tiskárně vytištěný předmět, sundejte ho a dejte do průhledného kyblíku pod Dřevěnou (vedle krabice "​Recycling"​)
 ==== Vlastní tisk ==== ==== Vlastní tisk ====
-Tiskárna musí být v USBčku a zdroj zapnutý. +[[http://​drevena.local/​|Dřevěná]] i [[http://​zluta.local/​|Žlutá]] mají webové rozhraníje potřeba se do něihlásit (uživatel je reprap, heslo asi znáte)Pokud jste postupovali podle návodu výše, svůj model najdete v seznamu v levé části stránky, ​klikněte na "Load and Print" a měby začít tisk. Pokud tiskárna začne vytlačovat plast pozdě, je OK tisk restartovat (pozor po zrušení tisku se vypne vyhřívání podložky)pokud tiskne do vzduchu nebo plast příliš rozmazává ​po podložce tak se dá výška opravit otáčením závitovekPři jiných potížích kontaktujte Axe na IRCu (axtheb). **Neprovádějte žádné zásahy do mechaniky tiskárny**
- +
-Na kompu u reprapu je pronterface.py,​ spusťte ho (z terminálu nebo ikonkou v menu) a klikněte na ''​Connect''​Zaškrtněte ''​Monitor printer''​. Pokud ani po půl minutě nezačnou reagovat tlačítka pronterfacetiskárnu restartujte tlačítkem ''​Reset''​. +
- +
-Pro zahřátí tiskárny nastavte v dropdownu ''​Bed''​ hodnotu s poznámkou ABS (110 stupňů) a klikněte na íslušný ''​Set''​. Počkejte až se heatbed zahřeje alespoň na 60 stupňů a pusťte zahřívání extruderu na 230. +
- +
-Před započetím tisku po zhařátí na 225+ stupňů zvedněte extruder nahoru o milimetr tlačítkem ''​1''​ v Z sloupci a klikněte na ''​Extrude''​. Mělo by to vytlačit trochu plastu. Pokud ne, zkuste to ještě jednou a tentokrát kontrolujtejestli to ten plast požírá. Pokud ano časem ​se proklikáte k vytlačení materiálu... Vytlačený materiál z extruderu odstraňte. Pokud to plast nepožírá, zadejte to políčka vedle ''​Extrude''​ 30 (milimetrů) a 200 (mm/min). Klikněte na reverse dokud neuvolníte plast z extruderu, uštípněte kousek který byl v extruderu, klikněte na motors off, nacpěte plast zpět a rukou otáčejte kolem extrudéru dokud to nezačne vytlačovat plast. +
- +
-Klikněte na ''​Load'',​ vyberte soubor s gkody nebo .stl a pak kliknutím na ''​Print''​ zahájíte tisk.+
  
 Při oddělávání vytištěného předmětu dávejte pozor na povrch heatbedu. Za studena to půjde o dost líp, sundejte si skleněnou tabulku z heatbedu. Při oddělávání vytištěného předmětu dávejte pozor na povrch heatbedu. Za studena to půjde o dost líp, sundejte si skleněnou tabulku z heatbedu.
  
-legokyblíčku ​je krabička od Arduina, po tisku do ní vhoďte ​íspevek ​- běžná výše je 2kč/gram pro brmstvo, 5kč/g pro nebrmstvoVáha je v biolabu. +**brmbaru ​je účet "​reprap"​, po tisku na něj nabijte ​íspěvek ​- běžná výše je 2kč/gram pro brmstvo, 5kč/g pro nebrmstvo, zdarma na brm projekty** ​Váha je u reprapuJe na baterky, nezapomeňte jí vypnout.
- +
-**Po skončení tisku vypněte zdroj** +
- +
- +
 ==== Odstraňování problémů ==== ==== Odstraňování problémů ====
   * Vypadlé kroky: pokud se z reprapu ozvou drnčivé zvuky a začne to pokládat plast viditelně jinam než má, klikněte na ''​Pause''​ pak na ikonky s domečkem a písmenkama X a Y. Reprap se '​najde'​ a po kliknutí na ''​Resume''​ bude tisknout kam má.    * Vypadlé kroky: pokud se z reprapu ozvou drnčivé zvuky a začne to pokládat plast viditelně jinam než má, klikněte na ''​Pause''​ pak na ikonky s domečkem a písmenkama X a Y. Reprap se '​najde'​ a po kliknutí na ''​Resume''​ bude tisknout kam má. 
Line 99: Line 77:
   * Zaseklé vlákno: pokud se během tisku zasekne vlákno, podávací mechanismus v něm vybrousí žlábek. Je potřeba reversem vlákno vyndat, ustřihnout (kolmo!) vybrousenou část a znovu zavést. Pokud není střih rovný, vlákno po třech centimetrech vyjede z mechanismu a bude potřeba proces zopakovat. Pokud se zasekne po zhruba pěti-šesti centimetrech (a teplota hotendu je dostatečná),​ bude potřeba extruder vyčistit. Proti brouseni zlabku by melo pomoci poladit pritlak na filament. Povolte nebo pritahnete sroubky u pritlacneho loziska (horni cast extruderu)   * Zaseklé vlákno: pokud se během tisku zasekne vlákno, podávací mechanismus v něm vybrousí žlábek. Je potřeba reversem vlákno vyndat, ustřihnout (kolmo!) vybrousenou část a znovu zavést. Pokud není střih rovný, vlákno po třech centimetrech vyjede z mechanismu a bude potřeba proces zopakovat. Pokud se zasekne po zhruba pěti-šesti centimetrech (a teplota hotendu je dostatečná),​ bude potřeba extruder vyčistit. Proti brouseni zlabku by melo pomoci poladit pritlak na filament. Povolte nebo pritahnete sroubky u pritlacneho loziska (horni cast extruderu)
  
-  * Ucpaný extruder: ​při čištění extruderu je potřeba odšroubovat trysku a (při zahřátém extruderu) vytlačit nepořádek z hotendu. Pokud to nepůjde, opatrně 3mm vrtáčkem pročistěte hotend.+  * Ucpaný extruder: ​http://​bukobot.com/​nozzle-cleaning
  
-  * Problémy s heatbedem: Na heatbedu je sklo, na skle tenká vrstva ​ABS rozpuštěná v acetonu. Optimálně tak tenká, že skoro není vidět. Pokud máte pocit, že místy nános ​ABska chybí tak čistým acetonem ​přetáhněte celé sklo, nenanášejte tam nové ABSko.+  * Problémy s heatbedem: Na heatbedu je sklo, na skle tenká vrstva ​lepidla na papír. Optimálně tak tenká, že skoro není vidět. Pokud máte pocit, že místy nános chybí tak přetáhněte celé sklo mokrou houbičkou, nenanášejte tam nové lepidlo.
 ===== Creations ===== ===== Creations =====
 Hooks for utilities on our homemade pegboard Hooks for utilities on our homemade pegboard
Line 117: Line 95:
  
  
-===== Finance (brmlab internal evidence) ===== 
- 
-Kolik potrebujeme vybrat na dofinancovani?​ .... Kč 
- 
-^ přispěje kdo ^ ma dati ^ dal ^ 
-| niekt0 | 1000Kc | 1000Kč| 
-| ruza | 500Kč | 500Kč | 
-| joe | 1800Kč | 1800Kč| 
-| fissie | 1000Kc | | 
-| harvie | 500Kc | 500Kc | 
-| chido | 300Kc | | 
-| pasky | 200Kc | | 
-| CZestmyr | 200Kc | 200Kc | 
-| kiki | 200Kč | 200Kč | 
-| brmlab | zbytek | | 
- 
-  * vydaje: 
-    * Ax, cca 500Kc, dar 
-    * sargon 120eur, dar 
-    * stick [[http://​www.tyma.cz/​|timing belts]], 700kc, dar 
-    * swez seeduino, dar 
-  * vydaje z daru: 
-    * cipy na drivery 900 
-    * kaptonova paska 100 
-    * pruzinky a sroubky 100 
-    * PLA 800 
-    * ABS 900 
-    * Heatbed 800 
-    * Heatbed na druhou tiskárnu (800, joe) 
  
 ===== Donate this project ===== ===== Donate this project =====
 {{page>:​donate#​reprap}} {{page>:​donate#​reprap}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki