[[RepRap]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:reprap [2012/10/22 01:06]
axtheb [Příprava před tiskem]
project:reprap [2013/02/13 21:28] (current)
axtheb [Odstraňování problémů] na heatbedu je dost ABSka!
Line 101: Line 101:
   * Ucpaný extruder: při čištění extruderu je potřeba odšroubovat trysku a (při zahřátém extruderu) vytlačit nepořádek z hotendu. Pokud to nepůjde, opatrně 3mm vrtáčkem pročistěte hotend.   * Ucpaný extruder: při čištění extruderu je potřeba odšroubovat trysku a (při zahřátém extruderu) vytlačit nepořádek z hotendu. Pokud to nepůjde, opatrně 3mm vrtáčkem pročistěte hotend.
  
-  * Problémy s heatbedem: Na heatbedu je sklo, na skle je jemně zdrsněná PET páska a na ní je tenká vrstva ABS rozpuštěná v acetonu. Pokud máte potřebu pásku vyměňovatsklo předtím umyjte a ed nanesením ABSka pásku zdsněte smirkemkterý se nachází poblíž reprapu. ABSka nenanášejte ​moc, špatně se pak vytištěné předměty sundavají a dochází k plýtvání páskou (výměna pásky na celé tabulce vyjde asi na 30 korun)+  * Problémy s heatbedem: Na heatbedu je sklo, na skle tenká vrstva ABS rozpuštěná v acetonu. Optimálně tak tenká, že skoro není vidět. Pokud máte pocitže místy nános ABska chybí tak čistým acetonem ​etáhněte celé sklo, nenanášejte ​tam nové ABSko.
 ===== Creations ===== ===== Creations =====
 Hooks for utilities on our homemade pegboard Hooks for utilities on our homemade pegboard
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki