[[RepRap]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:reprap [2013/02/13 21:28]
axtheb [Odstraňování problémů] na heatbedu je dost ABSka!
project:reprap [2016/07/07 16:46] (current)
yan [Quick redirection]
Line 5: Line 5:
 founder=[[user:​prusajr]]| founder=[[user:​prusajr]]|
 depends=| depends=|
-interested=[[user:​ruza]]\\ [[user:​sargon]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​axtheb]]\\ [[user:​swez]]\\ [[user:​TMA]]\\ [[user:​stick]]\\ [[user:​harvie]]\\ [[user:​vtec]]\\ [[user:​biiter]]|+interested=[[user:​ruza]]\\ [[user:​sargon]]\\ [[user:​Gygal]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​axtheb]]\\ [[user:​swez]]\\ [[user:​TMA]]\\ [[user:​stick]]\\ [[user:​harvie]]\\ [[user:​vtec]]\\ [[user:​biiter]]|
 status=active| status=active|
 sw=GPLv2+| sw=GPLv2+|
Line 13: Line 13:
 ===== What is RepRap ===== ===== What is RepRap =====
 [[http://​reprap.org/​wiki/​Main_Page|RepRap]] is a free desktop **3D printer** capable of printing plastic objects. Since many parts of RepRap are made from plastic and RepRap can print those parts, RepRap is a self-replicating machine - one that anyone can build given time and materials. It also means that - if you've got a RepRap - you can print lots of useful stuff, and you can print another RepRap for a friend... [[http://​reprap.org/​wiki/​Main_Page|RepRap]] is a free desktop **3D printer** capable of printing plastic objects. Since many parts of RepRap are made from plastic and RepRap can print those parts, RepRap is a self-replicating machine - one that anyone can build given time and materials. It also means that - if you've got a RepRap - you can print lots of useful stuff, and you can print another RepRap for a friend...
- 
-RepRap improved by [[http://​josefprusa.cz/​|Josef Průša]], our member, was chosen to be another oficial RepRap variant http://​reprap.org/​wiki/​RepRap_Options 
  
 {{ :​project:​reprap.jpg?​nolink&​350 |}} {{ :​project:​reprap.jpg?​nolink&​350 |}}
-===== Why do we have it? ===== 
-  * Because many other projects needs to make their own parts, and it greatly extends our ability to make wonderful stuff 
-  * Its fun to work on RepRap itself 
  
-==== Reprap User Group Czech Republic ====+**If you want to start 3D printing in brmlab and have your own printing account continue to [[project:​reprap:​Firstime|First Time printers HOWTO]].**
  
-Brmlab is the place where you can meet other RepRap users, build your own, ask for plastic parts or advice.+===== Quick redirection ===== 
 +[[project:​reprap:​Firstime|First Time printers HOWTO]]- **NEWCOMERS MUST READ!!!**\\ 
 +[[project:​reprap:​Anytime|3d printing cookbook]] - **READ IF YOU'RE OCASSIONAL USER**\\ 
 +[[project:​reprap:​Stlcreation|STL acquiring/​creating]]\\ 
 +[[project:​reprap:​firstime#​brmlab-independent_preparation_creating_gcode|GCODE creation]]\\ 
 +[[project:​reprap:​tempset|Temperature setting guide]]\\ 
 +[[project:​reprap#​have_a_problemcontacts|Have a problem?​]]\\ 
 +[[project:​reprap:​Debug|Debugging on your own]] 
 +===== Have a problem? / Contacts =====
  
-[[http://reprap.org/​wiki/​RUG/​Czech_Republic#Meetings]]+You.. 
 +  * :!: **don'​t have an account on brmlab printer**: please contact ​[[user:ray]] or [[user:​yan]]:!: 
 +  * :!: **have any problem with brmlab printer**: contact [[:mentors#d_tisk|3D printing mentor]]. :!: 
 +  * **want help building your own**: write an email to reprap@brmlab.cz.
  
-**If you are interested in brmlab'​s ​reprap ​or want help building your own, contact us at reprap@brmlab.cz.** +===== Printer status ===== 
-===== Software a workflow ​(OpenSCADetc) [czech version===== +**[[project:reprap:​drevena]]**:​ 
-Tato sekce obsahuje HOWTO.+  * status: 8-) **working** 
 +  * set all **speed max.** to **70** (especially check translation speed), **first layer 30%** and **small perimeters to 50%** **check Z-axis** when starting printing !! 
 +  * printing mechanics in nearly 100% condition ​(thx 2 [[user:​axtheb]], [[user:ray]] and [[user:​pborky]]),​ slightly broken glass but fully usable. 
 +  * web interface: http://​drevena.brm 
 +  * **config issues - please check details [[project:​reprap:​drevena | here]]**
  
-==== Modelování ​==== +**[[project:​reprap:​zluta]]**:​ 
-Nejprve je model potřeba vytvořit, například stáhnutím z [[http://​www.thingiverse.com/​|thingiverse]] nebo vymodelováním. Pro technické typy je zajímavý software [[http://​www.openscad.org/​|openscad]] tím, že je to jenom kompiler relativně jednoduchého kódu, další často používaný soft je [[http://​www.artofillusion.org/​|Art of Ilusion]] nebo googlí Sketchup+  * status: 8-O **not working** - Undergoing maintenance (reprinting parts, maybe there'​ll be some minor improvements in the process) 
 +  * **"​quick-Z axis tuning"​ is needed** whenstarting printing !! 
 +  * web interface: http://​zluta.brm 
 +==== Additional status info ==== 
 +  ​* ​ **config issues on drevena - please check details ​[[project:reprap:drevena ​here]]**
  
-Výsledkem modelovací fáze by měl být soubor ve formátu STLv tuto chvíli je maximální rozměr objektu 20x20x8 centimetrů+===== Software a workflow ===== 
 +When you want to print first you need to [[project:​reprap:​Stlcreation|create or acquire 3D model]]. Than you export your 3D model to [[project:​reprap:​stlcreation#​stl | .stl]] , this format is pretty much universal format for 3D. Than you open f.e. [[https://​www.slic3r.org |slic3r]] with correct [[http://​web.natur.cuni.cz/​~ax/​slic3r-brmlab/​Slic3r_config_bundle.ini|config files]] and convert .stl to [[project:​reprap:​stlcreation#​gcode | .gcode]] which is list of XYZ positions and amount of extruded filament. Than you upload .gcode to printerdo preparation and start printingEverything should be nicely covered in this links:
  
-=== OpenSCAD === +[[project:​reprap:​Firstime|First Time HOWTO]]\\ 
-Ubuntu# add-apt-repository ppa:chrysn/openscad && apt-get update && apt-get install openscad+[[project:​reprap:​Anytime|printing cookbook]]\\ 
 +[[project:reprap:Stlcreation|STL acquiring/creating]]\\
  
-  * [[http://​openscad.org/#​download|OpenSCAD manual installation and tutorials]+===== Basic RepRap dictionary ​[CZ===== 
-  * [[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​OpenSCAD_User_Manual|OpenSCAD @ WikiBooks]]+jednoduchý slovník pro rychlou orientaci
  
-=== Zjednodušení STL === +  * **X-axis** - levo-pravá osa 
-Některá STL z Thingiverse jsou ohromná a íliš detailní (řádově 100 MB)takže skeinforge naalokuje veškerou dostupnou paměť spadne.+  * **Y-axis** - edo-zadní osa 
 +  * **Z-axis** - výšková osa 
 +  * **extruder** - to co jezdí po levopravé ose a posouvá filament 
 +  * **hotend** - vše co je horké - jedná se o trysku, kovový chladič a ohřívací blok 
 +  * **nozzle** - tryska - špička ze které je nanášen horký filament 
 +  * **heatblock** - kovový kvádr do kterého je zasunuté teplotní čidlo a těleso sloužící k ohřevu 
 +  * **heatsink** - zpravidla se myslí toco spojuje zbytek extruderu s heatblockem,​ zajišťuje aby se nerozehříval plast ze kterého je extruder od rozehřátého heatblocku. 
 +  * **bed** - "lože" - to na co se tiskne model, většinou se jedná o plošinu na které je vyhřívaná podložka a na ní je umístěno sklo, případně karbon 
 +  * **bowden** - "dutá hadička"​ - způsob distribuce filamentu - filament je posouván mimo vlastní extruder ​na tiskovou hlavu je zaveden právě pomocí bovdenu
  
-  * Stáhněte si [[http://meshlab.sourceforge.net/|MeshLab]] (napřv Debianu je v repu) +===== Creations ===== 
-  * Otevřete STL +{{http://lh5.googleusercontent.com/​--6w6BsrrQ6Y/​Td1hLOdPEDI/​AAAAAAAACl0/​pR89fnvlWzs/​s1024/IMG_20110525_220303.jpg?200}} 
-  * Filters → Remeshing → Quadratic Edge Collapse Decimation +{{http://​farm7.static.flickr.com/​6201/​6066544280_201b726162_z.jpg?200}} 
-  * Percentage reduction - dobré je začít třeba s 0.1 +{{http://​nat.brmlab.cz/​phtagr/​media/​preview/​1482.jpg?​200}} 
-  * Apply +{{http://nat.brmlab.cz/phtagr/​media/​preview/​1483.jpg?​200}} 
-  * File → Export Mesh As, STL +{{:​project:​finalniceprint.jpg?112}}
-==== Příprava před tiskem ==== +
-Převedení z formátu STL do GCode (STL je device-independent,​ GCode už ne)Používá se skeinforge nebo lépe Slic3r (Skeinforge používejte jen pokud potřebujete support material, ve všech ostatních případech má Slic3r navrch)Pokud skeinforge nadává že STL není v pořádku, prožeňte ho [[http://cloud.netfabb.com/| netfabb cloud servisem]].+
  
-=== Skeinforge ​=== +===== Why do we have it? ===== 
-Nejlepší je asi použít skeinforge na počítači u tiskárny. Pokud chcete vlastní instalacipak je dobré mít 32 bitovou verzi pythonu 2.6 s nainstalovaným psyco JIT kompilerem, rozdíl je hodně poznat. ​+  * Because many other projects needs to make their own partsand it greatly extends our ability to make wonderful stuff 
 +  * Its fun to work on RepRap itself
  
-download [[http://​fabmetheus.crsndoo.com/​|Skeinforge]],​ [[http://​fabmetheus.crsndoo.com/​wiki/​index.php/​Fabmetheus_Creation_Gear|manual?​]]+==== Reprap User Group Czech Republic ====
  
-Nezapomeňte zajistitaby se SF opravdu spoustěl pythonem2.6pokud to není výchozí verze pythonu na Vašem systému.+Brmlab is the place where you can meet other RepRap usersbuild your ownask for plastic parts or advice.
  
-Po nastavení skeinforge ​[[https://github.com/AxTheB/skeinconf|stažením obsahu ~/.skeinforge]] stačí v "​Profile selection"​ zvolit správný plast, pak kliknout na Craft, vybrat STLko a po nařezání (trvá to dlouho, pustťte si SF z terminálu ať vidíte jak to pokračuje) ho nakrmit do pronterface. +[[http://reprap.org/wiki/RUG/Czech_Republic#​Meetings]]
- +
-== Potíže s nastavením == +
-Za žádných okolností nevypínejte modul Multiply. Pro nastavení tisku jiného množství kopií změňte údaj v polích Number of Rows a Columns, například na 1 a 1. Pokud Multiply vypnete, bude se to pokoušet tisknout mimo heatbed. +
- +
-Pokud se chystáte dělat **jakékoliv** změny nastavení, udělejte si vlastní profil - všechny stávající profily jsou výsledkem něčí práce a jejich tvůrce předpokládá,​ že se budou chovat podobně jako když práci posledně přerušil. Závažnější potíže a veškeré změny v hardware pište na mailing list reprap@brmlab. +
- +
- +
-=== Slic3r === +
-používá se z příkazové řádky **příkazem slice**, graficky orientovaným se slicer schovává pod Settings->​Slicing settings. Pronterface je nastaven tak, že pokud příkazem ''​Load''​ vyberete .stl, rovnou ho nařeže slic3rem. Ovšem je ho potom potřeba načíst znovu. Pak stačí jen kliknout na ''​Print''​ - tiskárna sama počká, až bude extruder zahřátý. +
-==== Předletová kontrola ==== +
- +
-Před tiskem zkontrolujte,​ jestli se vozík i heatbed pohybuje bez potíží od kraje ke kraji, a jestli je mezera mezi hotendem a heatbedem stejná na obou krajích. Pokud ne, dá se výška srovnat otáčením pravé Z osy.  +
- +
-==== Vlastní tisk ==== +
-Tiskárna musí být v USBčku a zdroj zapnutý. +
- +
-Na kompu u reprapu je pronterface.py,​ spusťte ho (z terminálu nebo ikonkou v menu) a klikněte na ''​Connect''​. Zaškrtněte ''​Monitor printer''​. Pokud ani po půl minutě nezačnou reagovat tlačítka pronterface,​ tiskárnu restartujte tlačítkem ''​Reset''​. +
- +
-Pro zahřátí tiskárny nastavte v dropdownu ''​Bed''​ hodnotu s poznámkou ABS (110 stupňů) a klikněte na příslušný ''​Set''​. Počkejte až se heatbed zahřeje alespoň na 60 stupňů a pusťte zahřívání extruderu na 230. +
- +
-Před započetím tisku po zhařátí na 225+ stupňů zvedněte extruder nahoru o milimetr tlačítkem ''​1''​ v Z sloupci a klikněte na ''​Extrude''​. Mělo by to vytlačit trochu plastu. Pokud ne, zkuste to ještě jednou a tentokrát kontrolujte,​ jestli to ten plast požírá. Pokud ano časem se proklikáte k vytlačení materiálu... Vytlačený materiál z extruderu odstraňte. Pokud to plast nepožírá,​ zadejte to políčka vedle ''​Extrude''​ 30 (milimetrů) a 200 (mm/min). Klikněte na reverse dokud neuvolníte plast z extruderu, uštípněte kousek který byl v extruderu, klikněte na motors off, nacpěte plast zpět a rukou otáčejte kolem extrudéru dokud to nezačne vytlačovat plast. +
- +
-Klikněte na ''​Load'',​ vyberte soubor s gkody nebo .stl a pak kliknutím na ''​Print''​ zahájíte tisk. +
- +
-Při oddělávání vytištěného předmětu dávejte pozor na povrch heatbedu. Za studena to půjde o dost líp, sundejte si skleněnou tabulku z heatbedu. +
- +
-V legokyblíčku je krabička od Arduina, po tisku do ní vhoďte příspevek - běžná výše je 2kč/gram pro brmstvo, 5kč/g pro nebrmstvo. Váha je v biolabu. +
- +
-**Po skončení tisku vypněte zdroj** +
- +
- +
- +
-==== Odstraňování problémů ==== +
-  * Vypadlé kroky: pokud se z reprapu ozvou drnčivé zvuky a začne to pokládat plast viditelně jinam než má, klikněte na ''​Pause''​ pak na ikonky s domečkem a písmenkama X a Y. Reprap se '​najde'​ a po kliknutí na ''​Resume''​ bude tisknout kam má.  +
- +
-  * Zaseklé vlákno: pokud se během tisku zasekne vlákno, podávací mechanismus v něm vybrousí žlábek. Je potřeba reversem vlákno vyndat, ustřihnout (kolmo!) vybrousenou část a znovu zavést. Pokud není střih rovný, vlákno po třech centimetrech vyjede z mechanismu a bude potřeba proces zopakovat. Pokud se zasekne po zhruba pěti-šesti centimetrech (a teplota hotendu je dostatečná),​ bude potřeba extruder vyčistit. Proti brouseni zlabku by melo pomoci poladit pritlak na filament. Povolte nebo pritahnete sroubky u pritlacneho loziska (horni cast extruderu) +
- +
-  * Ucpaný extruder: při čištění extruderu je potřeba odšroubovat trysku a (při zahřátém extruderu) vytlačit nepořádek z hotendu. Pokud to nepůjde, opatrně 3mm vrtáčkem pročistěte hotend. +
- +
-  * Problémy s heatbedem: Na heatbedu je sklo, na skle tenká vrstva ABS rozpuštěná v acetonu. Optimálně tak tenká, že skoro není vidět. Pokud máte pocit, že místy nános ABska chybí tak čistým acetonem přetáhněte celé sklo, nenanášejte tam nové ABSko. +
-===== Creations ===== +
-Hooks for utilities on our homemade pegboard +
- +
-{{http://​lh5.googleusercontent.com/​--6w6BsrrQ6Y/​Td1hLOdPEDI/​AAAAAAAACl0/​pR89fnvlWzs/​s1024/​IMG_20110525_220303.jpg?​400}} \\ +
-{{http://​farm7.static.flickr.com/​6201/​6066544280_201b726162_z.jpg?​400}}+
  
 ===== Collaboration posibilities ===== ===== Collaboration posibilities =====
   * Hackerspaces around the globe are also interested in RepRap having experience.   * Hackerspaces around the globe are also interested in RepRap having experience.
     * http://​hackerspaces.org/​wiki/​RepRap     * http://​hackerspaces.org/​wiki/​RepRap
-    * http://undergroundlab.cz/hackerspace/​wiki/​projects/​reprap ​(base48, Brno)+    * http://wiki.base48.cz/RepRap ​(base48, Brno)
   * Distros   * Distros
     * ArchLinux - i've made few RepRap packages for Archlinux: http://​aur.archlinux.org/​packages.php?​K=RepRap     * ArchLinux - i've made few RepRap packages for Archlinux: http://​aur.archlinux.org/​packages.php?​K=RepRap
     * openSUSE/​Fedora - packages available in openSUSE BuildService (home:​prusnak:​reprap) or from here: http://​download.opensuse.org/​repositories/​home:/​prusnak:/​reprap/​     * openSUSE/​Fedora - packages available in openSUSE BuildService (home:​prusnak:​reprap) or from here: http://​download.opensuse.org/​repositories/​home:/​prusnak:/​reprap/​
- 
- 
-===== Finance (brmlab internal evidence) ===== 
- 
-Kolik potrebujeme vybrat na dofinancovani?​ .... Kč 
- 
-^ přispěje kdo ^ ma dati ^ dal ^ 
-| niekt0 | 1000Kc | 1000Kč| 
-| ruza | 500Kč | 500Kč | 
-| joe | 1800Kč | 1800Kč| 
-| fissie | 1000Kc | | 
-| harvie | 500Kc | 500Kc | 
-| chido | 300Kc | | 
-| pasky | 200Kc | | 
-| CZestmyr | 200Kc | 200Kc | 
-| kiki | 200Kč | 200Kč | 
-| brmlab | zbytek | | 
- 
-  * vydaje: 
-    * Ax, cca 500Kc, dar 
-    * sargon 120eur, dar 
-    * stick [[http://​www.tyma.cz/​|timing belts]], 700kc, dar 
-    * swez seeduino, dar 
-  * vydaje z daru: 
-    * cipy na drivery 900 
-    * kaptonova paska 100 
-    * pruzinky a sroubky 100 
-    * PLA 800 
-    * ABS 900 
-    * Heatbed 800 
-    * Heatbed na druhou tiskárnu (800, joe) 
  
 ===== Donate this project ===== ===== Donate this project =====
 {{page>:​donate#​reprap}} {{page>:​donate#​reprap}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki