Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:metaldetector [2013/09/20 20:37]
gygal
project:metaldetector [2015/07/01 22:47] (current)
gygal
Line 3: Line 3:
 {{template>​infobox| {{template>​infobox|
 name=Metaldetector| name=Metaldetector|
-image=EDITME+image=snap2A.JPG?​100
-sw=gygal-+sw=will be opensource
-hw=gygal-+hw=opensource
-founder=[[user:​gygal]]| +founder=[[user:​Gygal]]| 
-interested=[[user:​EDITME1]]\\ [[user:​EDITME2]]|+interested=[[user:​Gygal]]\\ [[user:​EDITME2]]|
 status=active status=active
 }} }}
Line 29: Line 29:
 • IB balanční • IB balanční
 Pracuje na principu vyvážené indukčnosti kdy, cívky (vysílací a příjímací jsou k sobě kolmo). Pracuje na principu vyvážené indukčnosti kdy, cívky (vysílací a příjímací jsou k sobě kolmo).
-Teprve až s deformací magn. Pole způsobenou kovovým předmětem se naruší rovnováha a na příjímací cívce se naindukuje signál+Teprve až s deformací magn. pole způsobenou kovovým předmětem se naruší rovnováha a na příjímací cívce se naindukuje signál
  
  
Line 35: Line 35:
 • BFO záznějové • BFO záznějové
 Pracují na principu interference a patří myslím mezi nejrozšířenější. Pracují na principu interference a patří myslím mezi nejrozšířenější.
-Pracují na principu ​uměny frekvence hlavního oscilátoru,​ jehož kmitočet se mění ​ podle změny magnetického pole způsobeného kovovým předmětem.+Pracují na principu ​změny frekvence hlavního oscilátoru,​ jehož kmitočet se mění ​ podle změny magnetického pole způsobeného kovovým předmětem.
  
  
Line 79: Line 79:
 také: ​ A Radio - Praktická elektronika-článek:​ Na co lze narazit při oživování hledače Clone PI z PE 3/2007 a 4/2007 2009/7 strana:​19 ​ také: ​ A Radio - Praktická elektronika-článek:​ Na co lze narazit při oživování hledače Clone PI z PE 3/2007 a 4/2007 2009/7 strana:​19 ​
  
 +
 +-V tomto článku autor poznamenává že při programování procesoru je třeba připojit pin 24 (PGM) přez odpor 1K na zem. Jinak se může stát, že mikroprocesor nebude i při nahrání přez profesionální programátor po zapnutí fungovat. (Mimo jiného nebude fungovat ani krystal. pozn. autora)) I přez to že proběhne verifikace v pořádku.
  
  
Line 143: Line 145:
  
  
-Kabel k hledací cívce: dvojlinka ​2,5mm2+ 
 +propojovací kabel k hledací cívce :   ​dvojlinka ​4mm2 
 + 
 + 
 + 
 +http://​www.ges.cz/​cz/​cyh-2x4-0mm2-9-cca-GES06915856.html 
 + 
 + 
 + 
 + 
 http://​www.ges.cz/​cz/​cyh-2x2-5mm2-2-0-cca-GES06915857.html http://​www.ges.cz/​cz/​cyh-2x2-5mm2-2-0-cca-GES06915857.html
 +  ​
 +  ​
 +  ​
 +pro programování mikroprocesoru mohu doporučit Pickit3, který lze koupit za rozumné peníze ​
 +(350 vs 1500) na zahraničních webech...
 +ku příkladu :
 + 
 +  ​
 +  [[http://​www.aliexpress.com/​premium/​pickit3.html?​ltype=wholesale&​exception=&​isFreeShip=y&​SearchText=pickit3&​isUnitPrice=&​isPremium=y&​needQuery=n&​shipCompanies=&​g=y&​d=y&​origin=y&​shipCountry=cz&​CatId=0&​initiative_id=SB_20141122090507&​isViewCP=y&​isRtl=yes|Alliexpress Pickit3]]
 +     
 +  ​
 ====== fotografie cívky a návod na navinutí: ====== ====== fotografie cívky a návod na navinutí: ======
-{{ :​project:​civka5.jpg?​800 |}}+{{ :​project:​civka5.jpg?​900 |}}
  
  
 +vzor pro tisk mustru
  
-{{ :​project:​civka4.jpg?​800 |}} 
  
  
-{{ :project:civka3.jpg?800 |}}+{{ :project:civkamustr.jpg?900 |}}
  
  
-{{ :​project:​civka2.jpg?​800 |}} 
  
  
-{{ :​project:​civka1.jpg?​800 |}}+{{ :​project:​motanicivky1.jpg?​900 |}} 
 +Kompletní namotání cívky 
 + 
 + 
 +{{ :​project:​motanicivky.jpg?​900 |}} 
 +Ukázka namotávání 1-5 závitu 
 + 
 + 
 +Zde lze velice dobře vydět jaký je postup při motání cívky. 
 +1.závit vedeme po vnějším okraji cívky. 
 +2-5 závit motáme ob 5 hřebíků a na protější stěnu cívky (S tím, že prvním je ten hřebík na kterém právě jsme.) velice dobře to je znatelné na fotu víše nad textem. 
 +6-7 závit vedeme přesně ob jeden hřebík na každou stranu. 
 +8 závit vedeme po vnitřní straně. 
 + 
 +Optimální délka zvonkáče -Dvojlinky je cca 30-40m (v diskuzích panuje obvykle shoda kolem 35m). 
 +Při této délce vychází celý 8-mi závitový cyklus téměř na metr přesně 2x... 
 +  
 + 
 +{{ :​project:​civka4.jpg?​900 |}} 
 + 
 + 
 +{{ :​project:​civka3.jpg?​900 |}} 
 + 
 + 
 +{{ :​project:​civka2.jpg?​900 |}} 
 + 
 + 
 +{{ :​project:​civka1.jpg?​900 |}} 
 + 
  
 Počet hřebíků musí být vždy lichý kvůli střídání vinutí. vnitřní poloměr je 8cm, vnější je 14cm. Počet hřebíků musí být vždy lichý kvůli střídání vinutí. vnitřní poloměr je 8cm, vnější je 14cm.
Line 165: Line 216:
 Jako izolaci kolem hřebíků které se po vypěnění vytáhnou lze použít jakoukoliv bužírku. mně se osvědčila bužírka z UTP kabeláže od počítačů. na celou cívku jí jsou potřeba cca 4m+ Jako izolaci kolem hřebíků které se po vypěnění vytáhnou lze použít jakoukoliv bužírku. mně se osvědčila bužírka z UTP kabeláže od počítačů. na celou cívku jí jsou potřeba cca 4m+
  
 +foto civky po vypeneni montazni penou
 +
 +
 +{{:​project:​pena.jpeg?​900}}
 +{{:​project:​pena2.jpeg?​900|}}
 +{{:​project:​pena3.jpeg?​900|}}
 +
 +foto po serizuti
 +
 +
 +{{:​project:​ocistenea.jpg?​900|}}
 +{{:​project:​ocistene2a.jpg?​900|}}
 +
 +
 +foto po zamotani
  
  
Line 204: Line 270:
 GITHUB: GITHUB:
 https://​github.com/​gygal/​metal_detector_pi_clone https://​github.com/​gygal/​metal_detector_pi_clone
 +
 +====== foto hotových komponent: ======
 +
 +
 +
 +
 +{{ :​project:​rozperka.JPG?​700 |}}
 +
 +
 +rozpěrka
 +
 +{{ :​project:​operka.jpg?​700 |}}
 +
 +
 +opěrka na ruku
 +
 +
 +
 +
 +{{ :​project:​knipl.jpg?​700 |}}
 +{{ :​project:​knipl2.jpg?​700 |}}
 +
 +knipl
 +
 +
 +{{ :​project:​box_celek.JPG?​700 |}}
 +{{ :​project:​box_vnitrek.JPG?​700 |}}
 +
 +
 +box na elektroniku
 +
 +
 +{{ :​project:​celni_panel_1.JPG700 |}}
 +{{ :​project:​celni_panel_2a.JPG700 |}}
 +{{ :​project:​osazeny_box.JPG?​700 |}}
 +
 +
 +celni panel
 +
 +
 +{{ :​project:​celni_panel_spodek.JPG?​700 |}}
 +
 +čelní panel spodek
 +
 +
 +{{ :​project:​drzakcivky.jpg?​700 |}}
 +
 +
 +držák cívky- osazení na tyč
 +
 +
 +
 +
 +{{ :​project:​druhydil1.jpg?​700 |}}
 +
 +
 +{{ :​project:​druhydil2.jpg?​700 |}}
 +
 +
 +dolní díl upínacího mechanizmu
 +
 +
 +
 +
 +{{ :​project:​drzakcivkydolnidil.jpg?​700 |}}
 +
 +
 +horni a dolní díl sesazené
 +
 +
 +{{ :​project:​upinani.JPG?​700 |}}
 +
 +celkový pohled na upínací mechanizmus
 +
 +
 +{{ :​project:​civka_celek.JPG?​700 |}}
 +
 +celkový pohled na cívku in progress
 +
 +
 +
 +====== celkový pohled na detektor: ======
 +
 +{{ :​project:​bok1.JPG?​600 |}}
 +
 +bok
 +
 +{{ :​project:​bok_2.JPG?​600 |}}
 +
 +bok
 +
 +{{ :​project:​pohled_odspodu.JPG?​500 |}}
 +
 +pohled odspodu
 +
 +{{ :​project:​celek_detektor.JPG?​700 |}}
 +
 +celkový pohled na detektor
 +
 +
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki