[[brmBar]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:brmbar [2013/11/12 15:50]
pasky
project:brmbar [2015/10/29 00:10] (current)
jenda wishes
Line 27: Line 27:
 </​note>​ </​note>​
  
-==== VNC ====+==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ​==== 
 +  * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu - umožnit input na klávesnici (challenge kvůli čtečce barcodů) 
 +  * Výstupy dat - např. historie cashe se zakreslenými transakcemi. V současnosti je analýza extrémně komplikovaná. 
 +  * Prodej spojitého zboží - například u soylentu nebo müsli by mělo jít koupit si 666.66 g a systém to správně započítá do stocku. 
 +  * Zrychlit kreslení Stock Mgmt stránky. 
 + 
 +==== Local Brmlab Setup ==== 
 + 
 +List of current stock: http://​nat.brmlab.cz/​brmbar/​stock/​ 
 + 
 +=== VNC ===
 <code bash> <code bash>
 ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:​brmbar.brm:​5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:​brmbar.brm:​5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ==== +=== Backup ===
-  * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu. umozni mi se rozhodnout zda zbozi uz v ceniku je nebo jej musim zadat jako nove zbozi. +
- +
-==== Backup ​====+
  
 <code bash> <code bash>
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki