[[brmBar]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:brmbar [2013/11/12 15:50]
pasky
project:brmbar [2016/07/12 21:28] (current)
abyssal [Výroba čiarových kódov do Brmbaru]
Line 27: Line 27:
 </​note>​ </​note>​
  
-==== VNC ====+==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ​==== 
 +  * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu - umožnit input na klávesnici (challenge kvůli čtečce barcodů) 
 +  * Výstupy dat - např. historie cashe se zakreslenými transakcemi. V současnosti je analýza extrémně komplikovaná. 
 +  * Prodej spojitého zboží - například u soylentu nebo müsli by mělo jít koupit si 666.66 g a systém to správně započítá do stocku. 
 +  * Zrychlit kreslení Stock Mgmt stránky. 
 + 
 +==== Local Brmlab Setup ==== 
 + 
 +List of current stock: http://​nat.brmlab.cz/​brmbar/​stock/​ 
 + 
 +=== VNC ===
 <code bash> <code bash>
 ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:​brmbar.brm:​5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:​brmbar.brm:​5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ==== +=== Backup ===
-  * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu. umozni mi se rozhodnout zda zbozi uz v ceniku je nebo jej musim zadat jako nove zbozi. +
- +
-==== Backup ​====+
  
 <code bash> <code bash>
Line 67: Line 74:
  
 {{:​project:​process.dia|}} {{:​project:​process.dia|}}
 +
 +===== Výroba čiarových kódov do Brmbaru ====
 +  - Nainštalujeme si glabels (vo Fedore to má ako závislosť zint, ktorý vyrába krajšie kódy)
 +  - Vyrobíme si jednostĺpcové „CSV“ s užívateľmi (jedne užívateľ na riadok a nič iné)
 +  - Spustíme glabels.
 +  - Klikneme na vytvorenie nového súboru.
 +  - Vo wizardovi si vyberieme niečo, čo vyzerá rozumne (tri stĺpce na výšku, primeraný počet riadkov).
 +  - Dáme next, next.
 +  - Zobrazí sa nám políčko. Klikneme na tlačítko upraviť vlastnosti zlúčenia (to úplne vpravo) - "Edit merge properties"​.
 +  - Vyberieme CSV a pod tým súbor s dátami. Dáme ok.
 +  - Klikneme na tlačítko s čiarovým kódom a niekam ho umiestnime do plochy.
 +  - Ako štýl kódu vyberieme Code 128 (ako backend zint alebo gnu barcode).
 +  - Zrušíme zaškrtávatko text (text bude oddelene).
 +  - Na záložke data vyberieme Key (a jedničku: prvý stĺpec z dát).
 +  - Klikneme na tlačítko text (ikona "​Create text object"​),​ vložíme text pod čiarový kód.
 +  - Na záložke text zmažeme obsah a dáme insert merge field. (text má byť ${1})
 +  - Dáme print.
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki