[[brmBar]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:brmbar [2013/02/10 17:28]
pasky
project:brmbar [2014/04/06 21:35] (current)
pasky brmbar stock list
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== brmBar ====== ====== brmBar ======
  
Line 19: Line 20:
 {{:​project:​brmbar-screenshot-main.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-buy.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-item.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-restock.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-userlist.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-main.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-buy.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-item.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-restock.png?​nolink&​250|}} {{:​project:​brmbar-screenshot-userlist.png?​nolink&​250|}}
  
-==== VNC ==== +<note tip><​code>​ 
-<​code ​bash+02:19 < pasky> excess je suma prostredku,​ 
-ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:brmbar.brm:5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc +               ktere mame navic (prijemne prekvapeni) 
-</​code>​+02:19 < pasky> deficit je suma prostredku, 
 +               ktere nam chybi (neprijemne prekvapeni)</code
 +</note>
  
 ==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ==== ==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ====
   * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu. umozni mi se rozhodnout zda zbozi uz v ceniku je nebo jej musim zadat jako nove zbozi.   * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu. umozni mi se rozhodnout zda zbozi uz v ceniku je nebo jej musim zadat jako nove zbozi.
  
-==== Backup ​====+==== Local Brmlab Setup ==== 
 + 
 +List of current stock: http://​nat.brmlab.cz/​brmbar/​stock/​ 
 + 
 +=== VNC === 
 +<code bash> 
 +ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:​brmbar.brm:​5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc 
 +</​code>​ 
 + 
 +=== Backup ​===
  
 <code bash> <code bash>
Line 43: Line 55:
 </​code>​ </​code>​
  
-===== Archive ​(older versions) ​=====+===== Archive =====
  
 Short version history: Short version history:
  
-  * v0.0 was a large wall-piece of paper with prices and piece of paper with credit tracking+  * v0.0 was a large wall-piece of paper with prices and piece of paper with credit tracking ​
   * v1.0 was DOS-based tablet (by czestmyr)   * v1.0 was DOS-based tablet (by czestmyr)
-  * v2.0 was an attempt on a LPC revamp (by sargon + stick) that was ultimately abandoned +  * v2.0 was an attempt on a LPC revamp (by sargon + stick) that was not finished ​
-  * v3.0-tlapka was an abandoned effort by tlapka for Arduino-based,​ ethernet-connected [[project:​brmbar|brmbar]]+
   * v3.0 is pasky'​s Python/​Qt/​PostgreSQL brmbar implementation with proper accounting   * v3.0 is pasky'​s Python/​Qt/​PostgreSQL brmbar implementation with proper accounting
 + 
 v1.0 -> v3.0 transition ultimately happenned on 2012-10-16. v1.0 -> v3.0 transition ultimately happenned on 2012-10-16.
  
Line 61: Line 72:
 {{:​project:​process.dia|}} {{:​project:​process.dia|}}
  
- 
-==== Historical: brmbarv3-tlapka ==== 
- 
-Brmbar je malé zařízení,​ které slouží k účtování či zjištování položek v brmBaru. ​ 
- 
-Je založeno na: 
- 
-  * Arduino Mega 2560 
-  * Display 256x64 
-  * Barcode reader from storageRoom 
-  * SD card reader aka storage 
-  * matrix keyboard 4x4 
-  * 7segment display ​ 
-  * PS/2 Keyboard (měla by být?) 
- 
-**Status**: nedokončeno 
- 
-=== Historie === 
- 
-Doteď brmbar obstarává stařičké tabletpc s DOSem. Zásadní nevýhoda je klesající spolehlivost zařízení a offline provoz, tzn. žádné zálohy stavu kreditu a sledování množství zboží. 
- 
-=== Požadovaná funkčnost === 
- 
-  - Z hlediska napojení na [[project:​administrativa]] je nezbytné pouze TCP spojení na jiný stroj a možnost provozovat základní obslužný SW. 
-  - Z pohledu uživatelského by mělo zařízení umět číst čárové kódy a obsluhovat uživatele ve stávajícím rozsahu. 
- 
-=== Part List === 
- 
-|No.|description|datasheet|one piece price|sum| 
-| 1x | Arduino MEGA 2560 | | 780kc | 780kc | 
-| 1x | SD card adapter | | 50Kc | 50kc | 
-| 1x | Display 320x240 - fired | | 1000Kc | - |  
-| 1x | BarCode Reader | | storeRoom | storageRoom | 
-| 1x | 7segment display | | 0kc | 0kc | 
-| 3x | 74hc595 | | 7kc | 20kc | 
-| 1x | bredboard | | - | - | 
-| 1x | Ethernet shild for arduino | | FIXME | FIXME | 
-| 1x | Display 20x4 or 320x240 | | FIXME | FIXME | 
-| | sum | | |  1850kc | 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki