User Tools

Site Tools


event:codenight:programovani

Základy x86 assembleru (1-2 večery)

Sylabus:

 • Základní kurz architektury x86 / x86_64 - nebudou z vás zruční assembleroví programátoři, ale se štěstím budete schopni pochopit, co nějaká jednodušší posloupnost instrukcí (třeba disassemblovaná funkce) dělá
 • AT&T vs. Intel syntax assembleru
 • Registry, zásobník
 • Paměť a její adresování, režimy procesoru (stručně)
 • Základní instrukční sada; přesuny dat, aritmetika, skoky, cykly
 • Testy a příznaky
 • Binární kódování instrukcí (stručně)
 • GNU toolchain: Překlad assembleru, disassemblování, cvičení
 • SystemV ABI
  • Funkce v assembleru: předávání parametrů, zásobník podruhé (stack frames)
  • Systémová volání: předávání parametrů, návratová hodnota, příklady
 • FP, MMX, SSE, AVX registry a instrukce (stručně)

Je dobré mít s sebou linuxový notebook, není to ale nutné (na cvičné úlohy asi bude čas až na konci sezení pozdě večer). Odhadovaná délka cca 2.5h.

Jazyk C pořádně (1-2 večery)

 • Není určeno pro úplné začátečníky (to asi lze změnit, bude-li poptávka) - očekává se, že máte s C praktickou zkušenost, už jste v C pár programů napsali a víte, jak se používá printf(), jak se zhruba pracuje s poli a pointery a co je to Cčkový string
 • Účel je znalosti Cčka shrnout, zesystematizovat, rozšířit - povíme si něco o Cčkové specifikaci (specifikacích), všechny základní Cčkové koncepty projdeme znovu, vysvětlíme pořádně typový systém (jak číst složité deklarace?), co je a co není definované, vysvětlíme původ některých temnějších aspektů jazyka, co umí preprocesor, šikovná GNU rozšíření, průvodce standardními hlavičkovými soubory

Perl Crash Course (1-2 večery)

 • Praktický úvod do jazyka Perl 5; očekává se zkušenost s programováním a základní znalost regulárních výrazů
 • Syntaxe, typy proměnných (skalár, list, hash; kontext; proměnná $_), základní příkazy a operátory, cykly a podmínky; perldoc
 • Perlové regulární výrazy a jejich použití
 • Onelinery, implicitní cyklus
 • Složitější datové struktury, reference; Data::Dump
 • Základní práce se soubory: filehandles
 • Funkce, práce s parametry
 • Anonymní funkce, práce se seznamy pomocí map, grep, sort
 • Jemný úvod do perlových modulů; packages, CPAN
 • Pokročilejší témata dle zájmu:
  • Jemný úvod do perlového objektového systému; Moose
  • Základní práce s databázemi; DBI
  • Asynchronní programy; POE (brmdoor)
  • Výjimky: eval + die :)

Lowlevel Linux Userspace (dva večery?)

 • Vnitřnosti Linuxu pohledem aplikačního programátora; prerekvizita: znalosti v rozsahu přednášky “Základy x86 assembleru”, základy UNIXu a praktické zkušenosti s jazykem C
 • Standardy, POSIX, SystemV ABI
 • Rozhraní jádra
  • Systémová volání
  • Syscall ptrace() for fun'n'profit
  • Syscall mmap() for fun'n'profit
  • Signály jako rozhraní pro předávání zpráv
  • Trap signály SIGILL a SIGSEGV
 • Formát ELF
  • Toolchain pro překlad Cčkových programů
  • Co se děje při spouštění programu: execve(), binfmt handler, parametry předávané programu, crt1
  • Dynamický linker ld.so a jeho praktické featury
  • Symboly, relokace, GOT
 • Case studies: retty, linuxtycoon, screenenv

recording: http://nat.brmlab.cz/talks/2013-12-11-assembler.mkv video

event/codenight/programovani.txt · Last modified: 2015/06/07 17:46 by ruza