User Tools

Site Tools


event:cppacad
C++ Academy
organizer: Eremiell
date/time: TBA
place: brmlab
stream: stream

C++ Academy

Cca 10 týdnů s jazykem C++ od úplných začátků s možností navázat pokročilejšími tématy.

Předchozí znalost programovacích jazyků není nutná, ovšem neuškodí.

Vždy cca 30-90m talk (podle náročnosti probíraných témat) následovaný workshopem. Trvání workshopu dle potřeb a možností všech zúčastněných. (Dle zkušenosti dobré aspoň 90-120m.)

Přibližné pokrytí témat (může se změnit dle vývoje za běhu):

Week 1 intro, historie, datatypes, podmínky, cykly
Week 2 struktura kódu, header files, i/o streams, pole, viditelnost, přetěžování
Week 3 header files (again), preprocessor directives, pointery, alokace paměti
Week 4 strings, containers, structs
Week 5 jednoduché objekty, self-testing code, Makefiles
Week 6 enkapsulace, dědičnost, operátory, friendship
Week 7-10 TBA

Týdny 7-10 předběžně dle dohody buď spíš praktické workshopy na utužení znalostí nebo pokračování talků směrem předávání objektů, pokročilé kontejnery, iterátory, templates, …

Talky mohou být česky či anglicky, v těchto jazycích také dokážu zodpovídat otázky. Slidy ponechám pravděpodobně v angličtině, stejně je na nich víc odborných výrazů než čeho jiného…

Zvolte den a čas, který vám nejvíce vyhovuje. týden vybrán vzásadě náhodně v budoucnosti, konkrétní týden startu určíme, jakmile se posbírají odpovědi. (Lze očekávat, že to bude spíše po novém roce, i když pokud budete rychlí…)

Doodle

Zájemci:
blackhead
Dan Handl
caha + 1
johny
overdrive?
kyknos
kappi
SPECZ
sachy
event/cppacad.txt · Last modified: 2016/12/07 22:08 by 127.0.0.1