DSP reloaded
dsp.jpg
organizer: Users
date/time: štvrtok
place: brmlab
stream: stream

Digital Signal Processing: Reloaded

David Klusacek se rozhodl navazat na slavnou tradici DSP nights, ovsem v trochu exaktnejsim duchu.

Prednášky sa konajú každý štvrtok od 20:00 okrem dní, kedy je TalkNight. Prvni prednaska bude 25.4. od 19:00.

Predpokladané témy zatiaľ v mailingliste.

Záznamy

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki