User Tools

Site Tools


event:bioelectric_evening
Bioelektrický večer
bioelectric_surge_by_chid0ri_small.jpg
organizer: chido
date/time: zatim neznamy
place: brmlab
stream: stream

Bioelektrický večer

Biologie a elektřina spolu souvisejí víc než by se na první pohled zdálo, a nejenom elektrické ryby umí generovat proudy, dělají to i naše buňky. Buněčná membrána jako RC obvod, tělo jako prostorový vodič, oko jako baterie - to všechno jsou bioelektrické jevy.

Project Biolab, Medlab a Teslab si pro vas připravují bioelektrický večer, inspirován primárne předmětem na Přf UK “Bioelektrické jevy a jejich měření”, který nedávno absolvovali (úspěšně!) chido a Jenda. Pozvání přijala vyučující Mgr. Iva Švandová.

Co vás čeká a nemine

- Prednášet bude Mgr. Iva Švandová, téma je zatím otevřené. chido navrhla využití biopotenciálů v prostetice a elektrostimulaci jako terapeutický nástroj, když máte alternativní přání, ozvěte se na mailing listu.

- Teslab (chido, mrkva) bude mít v provozu oba Teslovy transformátory, takže kdo si bude chtít přivonět k ozonu a poněkud vyššímu napětí, než je transmembránový buněčný potenciál, je vítán.

- Medlab (tomsuch) dá k dispozici své přístroje - bude možnost seznámit se s EKG, defibrilátorem atd. a nechat si vysvetlit princip fungování, popřípadě si něco z toho sám vyzkoušet (defibrilátor radši ne).

- Biolab (pasky, chido) představí Spikerbox https://backyardbrains.com/products/spikerbox od Backyard Brains, s jehož stavbou je vítaná asistence.

event/bioelectric_evening.txt · Last modified: 2016/12/07 22:08 by 127.0.0.1