User Tools

Site Tools


event:molbio

Základy molekulární biologie

Základy molekulární biologie
organizer: Jenda
date/time: 8.4.2011 18:00
place: brmlab
stream:

Příchozí se pokusím seznámit se základy molekulární a buněčné biologie. Nejdřív v rychlosti zopakujeme buněčnou teorii a pak se budeme věnovat proteosyntéze a všemu, co s ní souvisí (struktuře DNA, genetickému kódu, replikaci atd.). Další část bude věnována dnes tak módním biotechnologiím - dozvíte se, jak se sekvenuje DNA, co to vlastně jsou geneticky modifikované organizmy a jaké jsou možnosti aplikace poznatků genetiky při léčbě různých chorob. Na konci se doufám rozproudí ontopic i offtopic diskuze, ze které třeba vzejdou náměty na další přednášku.

Přednáší Jenda pod dozorem Chido, která mě zarazí, kdybych začal říkat nějaké moc velké nesmysly :).

Osnova (ještě se může trochu měnit):

 • brmlab, aneb kam jste se to vlastně dostali
 • buňka, buněčná teorie, jedno/mnohobuněčné organizmy, diferenciace buněk
  • → obrázek
  • CPM, jaderná membrána (karyolema)
  • organely - mitochondrie, cytoskelet, ribozomy, EPR, chloroplasty, vakuoly
  • JÁDRO - bez pravého jádra (prokarya), eukarya, buňky s více jádry
  • bílkoviny, aminokyseliny, enzymy (→obrázek) jako biokatalyzátory
   • → proteosyntéza
 • jádro
  • chromozomy - kruhové (prokarya), eukarya - stavba; centromera, chromatida
  • chromatin, histony
  • DNA
 • DNA
  • struktura
  • báze, komplementarita
  • genetický kód, triplet~kodon
  • RNA, mRNA (→obrázek transkripce)
  • genová exprese, proteosyntéza - ribozomy, centrální dogma molekulové genetiky
   • DNA → RNA → protein
 • buněčný cyklus, replikace
 • poškození DNA
  • mutageny, teratogeny (thalidomid), inozující záření
  • chromozomové aberace
  • záměna nukleotidu - bodové mutace
  • inzerce/delece, frameshift, předčasný stop kodon, význam více stopkodonů a degenerace kódu
  • význam mutací v evoluci
 • nic není tak jednoduché, jak vypadá
  • methylace DNA
  • introny (nekódující úseky), mRNA splicing u eukaryí
 • černá magie
  • plazmidy
  • indukované náhodné mutace (1930~1990)
  • GM ve službách člověku i proti němu
   • lidský inzulin a proteosyntéza obecně
   • GMO princip
    • kytky
     • vitamíny (Golden rice)
     • odolnosti
      • produkce vlastních toxinů
      • rezistence k totálním herbicidům
    • pokusná zvířata
     • výzkum, octomilky, fluorescence, indukce vad
    • in-the-wild
     • sterilizace komárů
   • a obavy
    • z neznámého (anebo kdo ví, vo co go → tahle přednáška :)
     • irracionální
      • rajče + ryba = žábry, biohovězí ?= bučení - „slabší vazba“
       • nukleázy ve střevech
      • alergeny
    • proti konkrétním implementacím - superplevel
    • geoingeneering - a co šlechtitelství (pšenice, kukuřice)?
   • GM ve službách člověku *i proti němu*
    • biologické zbraně
 • fun with DNA
  • termíny: ATP, palindrom, restrikční endonukleáza, elektroforéza
  • extrakce DNA (→obrázek homemade extrakce)
  • čtení~sekvenování
   • prťavé → nepřímé metody
   • „klasické“ - elektroforéza
    • růst různě velkých částí
     • omezení: Maxam-Gilbert, Sanger
    • část imezená restrikčními endonukleázami
     • (víc → opět lze elf odseparovat) ~1 kb
    • no a pak elf. a analýza - fluorescenčně, radioaktivní poznačení
   • „výstřelky“
    • pyrosequencing
    • tahání vlákna mezi pikoelektrodami
   • člověk ~3 Gb → masivní paralelizmus, překryv
 • ke vzniku rakoviny
  • telomeráza, mutageneze
  • aktuálně: jódová profylaxe, LNT model
  • LNT (bez/prahové působení)
 • viry a retroviry
  • reverzní transkriptáza, riziko rakoviny
 • genové terapie
  • mRNA interference
  • dodání programu pro syntézu produktu
   • bublinové děti
   • vektor retrovirus, rizika viz výše
 • zbyl čas?
  • priony, CJD/BSE
  • současná léčba rakoviny
  • jak funguje disulfuram
  • diskuze ontopic i offtopic (brmlabí projekty, IT, elektronika, chemie, fyzika…)

UAA/UAG/UGA/EOF/BRM

recordings: http://nat.brmlab.cz/talks/molbio.mkv http://nat.brmlab.cz/talks/molbio2.mkv video

event/molbio.txt · Last modified: 2016/12/07 22:08 by 127.0.0.1