User Tools

Site Tools


event:cma

Historické podzemí (CMA)

Historické podzemí (CMA)
organizer: pasky
date/time: středa 18.5. 19:00
place: Bubenská 1 (Place)
stream:

O historickém podzemí bude přednášet L. Lahoda z CMA. Na úvod něco málo o historickém podzemí obecně a o činnosti CMA, a pak vždy několik zajímavých akcí z průzkumů - obvykle z lokalit, které se na internetu z různých důvodů nepublikují nebo z poznávacích cest po podzemí (nebo horách) střední evropy. Přednáška je vždy audiovizuální pásmo (dataprojektorem) fotky, plánky, videa se zvukem, historické dokumenty, 3D vizualizace, apod…

CMA se zabývá průzkumem celé řady lokalit. Jádro této konkrétní přednášky bude tvořit téma Velký okruh českou a slovenskou krajinou: Fotografie z expedic po vojenských prostorech, podzemních továrnách, starých dolech, hlubokých šachtách, opuštěných železničních tunelech, vrcholech hor i podzemí měst a hradů… Technické památky, zříceniny, romské osady, zážitky z cest rázovitou krajinou, skanzeny… Tatry, Fatry, Liptov, Dukla, Doupov, Libavá, Tišnovsko, Plzeňsko, podzemí Prahy… Stovky fotografií. Důraz bude kladen na industriální a technické podzemí.

Obvyklá doba přednášky je 2 hodiny, nezřídka je však zájem takový, že se i o hodinu protáhne… Je možné okamžitě na místě reagovat na zájem publika o konkrétní lokality či problematiku.

Vstupné dobrovolné.

Pokračování: Tajemství vojenských prostorů (CMA)

event/cma.txt · Last modified: 2016/12/07 22:08 by 127.0.0.1