User Tools

Site Tools


event:ossconf2011

OSSConf2011: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach

OSSConf2011
organizer:
date/time: 6. - 9. júla 2011
place: Žilina
stream:

W0t, Where & When

W0t: OSSConf 2011
Where: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1 Žilina, Slovakia
When: 6. - 9. (10. ? :) júla 2011

ubytko

People

id by
shady something
stick vlakom z Kosic
event/ossconf2011.txt · Last modified: 2016/12/07 22:08 by 127.0.0.1