User Tools

Site Tools


event:sondereport
Sonde report
rs92-sgp.jpg
organizer: pinky
date/time: 25. 07. 2013
place: brmlab
stream: stream

Report o stavu reverzování radiosond

Stavy jednotlivých subprojektů

  • příjem a dekódování telemetrie
  • co víme a nevím o HW

viz Weathersonde

http://nat.brmlab.cz/talks/2013-07-25-sonde-report.mkv

video

event/sondereport.txt · Last modified: 2016/12/07 22:08 by 127.0.0.1