Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
event:codenight:mfasm [2013/11/12 17:15]
sachy created
event:codenight:mfasm [2013/12/15 17:16] (current)
sachy
Line 1: Line 1:
 ==== Assembler sálových počítačů ==== ==== Assembler sálových počítačů ====
  
-Basic assembler language (BAL) je základním kamenem programování mainframů. Cílem přednášky není vás tenhle jazyk učit, ani nejde o "hello world" demo. Na praktických příkladech si ukážeme jak zavést do paměti load modul, ​jak vyhodit uživatelskou vyjímku (aneb když return; nestačí) a jak jí zachytit než to celé spadneA mnohem víc...+Basic assembler language (BAL) je základním kamenem programování mainframů. Cílem přednášky není vás tenhle jazyk učit, ani nejde o "hello world" demo. Vlastně nás zajímá ​jak to funguje a  
 + 
 +Ukážeme si: 
 +  * Základy syntaxe, binární podobu instrukcí 
 +  * Proč je legální sebemofikace (a jak to udělat) 
 +  * Reentrantní sebemodifikující kód... wait...srsly?​ 
 +  * Po stopách ztraceného času - kdo mě spustil? Jak mu něco podstrčit (advanced) 
 +  * Obsluha přerušení,​ ABEND recovery a výroba nové instrukce (advanced) 
 +  * ...
  
 Uvítám diskusi se znalci x86 asm, zejména o rozdílnostech v přístupu k využití hardwaru a používaným konvencím. Uvítám diskusi se znalci x86 asm, zejména o rozdílnostech v přístupu k využití hardwaru a používaným konvencím.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki