Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
event:codenight:mfasm [2013/11/12 17:15]
sachy created
event:codenight:mfasm [2013/12/15 17:16] (current)
sachy
Line 1: Line 1:
 +==== Assembler sálových počítačů ====
  
 +Basic assembler language (BAL) je základním kamenem programování mainframů. Cílem přednášky není vás tenhle jazyk učit, ani nejde o "hello world" demo. Vlastně nás zajímá jak to funguje a 
 +
 +Ukážeme si:
 +  * Základy syntaxe, binární podobu instrukcí
 +  * Proč je legální sebemofikace (a jak to udělat)
 +  * Reentrantní sebemodifikující kód... wait...srsly?​
 +  * Po stopách ztraceného času - kdo mě spustil? Jak mu něco podstrčit (advanced)
 +  * Obsluha přerušení,​ ABEND recovery a výroba nové instrukce (advanced)
 +  * ...
 +
 +Uvítám diskusi se znalci x86 asm, zejména o rozdílnostech v přístupu k využití hardwaru a používaným konvencím.
 +
 +  * Není určeno pro úplné začátečníky (to asi lze změnit, bude-li poptávka) - **očekává se, že víte co je to procesor, registr a paměť**, doporučuji se podívat na [[event:​mfcs|MainFrame courses]]
 +  * Účelem je ukázat tipy a triky a snad trochu demystifikovat nízkoúrovnové programování.
 +  * Diky<​del>​bohu</​del>​paskymu už bude x86 asm za námi :), takže doporučuji jeho talk sledovat/​podívat se na záznam.
 +
 +Postupně sem doplním další info podle toho co stihnu zpracovat/​vás zajímá.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki