Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:mfcs [2014/03/13 10:44]
sachy
event:mfcs [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=Mainframe courses|
 +image=:​event:​01-mfcs.gif|
 +organizer=[[user:​sachy]]|
 +datetime=středy od 7/11/12|
 +place=brmlab|
 +stream=[[stream]] }}
  
 +====== Mainframe courses ======
 +
 +Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich binární kompatibilita sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.
 +
 +Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​)
 +
 +Talky budou **každou středu od cca 8 večer**.
 +První talk bude **7. listopadu** 2012. Enjoy:)
 +
 +
 +Talk 0: 7.11.2012 (done)
 +  * Krátká historie mainframe
 +  * Seznámení s hardwarem
 +  * Stream destroyed
 +  * slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs0.pdf]]
 +
 +Talk 1: 14.11.2012 (done)
 +  * Operační systémy na MF
 +  * Initial Program Load - aneb zastrčit do zásuvky a co dál
 +  * Zbyde-li čas, první prihlášení na MF
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-16-mainframes-02.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs1.pdf]]
 +
 +Talk 2: 21.11.2012 (done)
 +  * První přihlášení
 +  * Interactive System Productivity Facility
 +  * Datasets, members, jak vyrobit soubor...
 +  * ... a něco do něj napsat
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-21-mainframes-03.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs2.pdf]]
 +
 +Talk 3: 28.11.2012 (done)
 +  * Scriptovací jazyk REXX - Hello World, ify, smyčky, I/O,...
 +  * Trasování scriptů
 +  * (tady končí legrace)
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-28-mainframes-04.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs3.pdf]]
 +
 +Talk 4: 12.12.2012
 +  * Job Control Language, program queue
 +  * Od RC0 po ABEND
 +  * IEFBR14
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-12-mainframes-05.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs4.pdf]]
 + 
 +Talk 5: 19.12.2012
 +  * Unix System Services
 +  * Příprava na HLASM (datasety, JCL)
 +  * Assembler (savearea, Principles)
 +  * Hello World, základní instrukce
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-19-mainframes-06.mkv]]
 +  * Slides rev #2 (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs5.pdf]]
 +
 +Talk 6: 16.1.2013
 +  * Unix system services
 +  * C (Hello world, kompilace, fopen())
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2013-01-16-mainframes-07.mkv]]
 +  * Slides (en): [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​mfcs6.pdf]]
 +
 +Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil.
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki