Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:medlab-opening [2014/07/23 01:11]
jenda video
event:medlab-opening [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=Medlab-opening|
 +image=medlab.jpg|
 +organizer=[[user:​jenda]]|
 +datetime=21.7.2014 17:00|
 +place=brmlab|
 +stream=[[stream]] }}
  
 +{{:​event:​medlab.jpg?​400 |}}
 +
 +**Medlab 1st challenge night RedHot edition**
 +
 +Tématická párty pořádaná při příležitosti zahájení provozu MedLab-u (komunitní laboratoře pro výzkum v oblasti medicíny)
 +
 +Téma: KAPSAICIN
 +
 +Zajímavé přednášky,​ živé experimentování
 +
 +Ochutnávky chilli extraktů v pálivosti od 35000SHU do 2500000SHU a mnoho dalšího...
 +
 +
 +Přednášky:​
 +
 +  * 17:30 [[user:​tomsuch]] - Pár slov o projektu MedLab (cca 30min)
 +    * [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-07-21-medlab-intro.mkv|video,​ 00:21:11]]
 +  * 19:00 [[user:​chido]] - Jedy jako chemické a biologické zbraně (15-20 min)
 +    * [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-07-21-jedy-jako-zbrane-howto.mkv|video,​ 00:39:29]]
 +  * Ukázka působení pepřového spreje na lidském subjektu s kratký povídáním o kapsaicinu
 +    * [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-07-21-peprak-short.mkv|sestřih,​ 00:01:25]]
 +    * [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-07-21-peprak.mkv|full version, 00:51:21]]
 +  * Ochutnávka papriček z vlastní zahrádky + KAPSAICIN EXTRAKTÚ
 +  * Péťa - první pomoc brmlab style
 +    * [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-07-21-prvni-pomoc.mkv|video,​ 00:57:01]]
 +  * [[user:​jenda]] - STRESSMETER aneb [[project:​medlab:​gsr]] demo
 +    * [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-07-21-galvanic-skin-response.mkv|video,​ 00:23:41]]
 +
 +Akce:
 +
 +  * MedLab - GrandTour
 +  * CHILLI challenge
 +  * Ukázka působení pepřového spreje na lidský organismus ​
 +  * STRESSMETER challenge
 +  * Volné experimentování (co nás/vás napadne)
 +  * Volná zábava s hudebním doprovodem
 +
 +{{tag>​video}} ​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki