Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:kinect_workshop [2011/06/16 20:02]
ruza
event:kinect_workshop [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Kinect workshop ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Kinect workshop|
 +image=event:​kinect_workshop_picture.png|
 +organizer=Andrej|
 +datetime=16.6.2011,​ 18:00|
 +place=Bubenská 1}}
 +
 +[[http://​www.ciant.cz/​index.php/​Team-CIANTU?​CIANTMEMBER=AndrejBoleslavsky|Andrej Boleslavsky]] z [[http://​www.ciant.cz/​|CIANT]]u se prijde do brmlabu podelit o sve zkusenosti s hw zarizenim Kinect. ​
 +
 +====== Kinect ======
 +
 +Kinect je předzvěstí nové éry v ovládání počítačů a přesto, že byl původně navržen jen jako ovladač pro konzoli xBox, tisíce nadšenců po celém světě jej začali aktivně používat pro své projekty pro různé platformy. Na workshopu prozkoumáme,​ co tenhle speciální senzor dokáže, jaké data nám poskytuje a jak je můžeme využít pro různé experimentální projekty. Představíme si technologie a postupy, které Kinectu předcházeli a zjistíme, jaké má alternativy.
 +
 +Přineste si vlastní laptop a taky Kinect senzor pokud jej vlastníte. Workshop se nebude vázat na konkrétní operační systém a vývojový nástroj, ovšem doporučuje se alespoň zběžná znalost některého z náledovných VVVV, Processing, PureData, openFrameworks,​ MaxMSP.
 +
 +{{:​event:​kinect_workshop_picture.png?​640&​nolink}}
 + 
 +<​note>​Účast na workshopu je zdarma, kapacita je omezena na 10 účastníků,​ proto si rezervujte místo na emailové adrese [[kinect.workshop@ciant.cz]]</​note>​
 +
 +====== Andrej Boleslavský ======
 +
 +{{:​event:​andrej_boleslavsky_portrait.jpg?​nolink&​100&​|}}
 +
 +{{http://​mestabudoucnosti.files.wordpress.com/​2009/​05/​ciant_logo_final.jpg?​w=150&​h=55}}
 +
 +Workshop vede Andrej Boleslavský z neziskové organizace CIANT | Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie,​ která pro vás workshop připravila ve spolupráci hackerspacem Brmlab. ​
 +
 +
 +====== Prezentace ======
 +
 +http://​prezi.com/​psdj1uvviwjx/​kinect-workshop-at-brmlab/​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki