Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:kinect_hacking_contest [2015/06/07 18:30]
ruza
event:kinect_hacking_contest [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kinect hacking contest ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Kinect hacking contest|
 +image=:​event:​kinect-inside.jpg|
 +organizer=http://​datarama.cz|
 +datetime=30th November 2011,\\ 16-21h|
 +place=http://​brmlab.cz}}
 +
 +===== O soutezi =====
 +
 +{{youtube>​areFUe953c8}}
 +
 +Jednotlivé přihlášené projekty budou podrobně představeny v týdnech před finále na stránkách [[http://​mojekonzole.datarama.cz|Dataramy]].
 +
 +O vítězném projektu rozhodnou **30. listopadu** diváci, kteří se zúčastní
 +
 +  * **demonstrace projektů** v holešovickém hackerspace brmlab.
 +  * mimo soutěžní projekty bude během večera možné vyslechnout krátké přednášky
 +    * **Andreje Boleslavského** (CIANT) na téma Computer vision a
 +    * **Štěpána Bechyňského** (Microsoft) o možnostech tvorby aplikací pro Kinect za využití oficiální SDK.
 +
 +===== Info =====
 +
 +http://​mojekonzole.datarama.cz
 +
 +===== Program finale 30.11.2011 =====
 +
 +  * 16:00 Zahájení v hlavní místnosti brmlabu. Jan Kovalík krátké uvítání, info o soutěži a časový harmonogram.
 +  * 16:20 **projekt IT erotika** ​
 +  * 16:40 **projekt Enterin Woodies** [[http://​datarama.aktualne.centrum.cz/​clanek.phtml?​id=718981|článek]]
 +  * 17:00 **Štěpán Bechyňský,​ přednáška** o možnostech programování Kinectu, Kinect SDK
 +  * 17:​30 **projekt Touchtable**[[http://​datarama.aktualne.centrum.cz/​clanek.phtml?​id=720867|článek]]
 +  * 17:50 **projekt Vase Designer** [[http://​datarama.aktualne.centrum.cz/​clanek.phtml?​id=722587|článek]]
 +  * 18:20 **projekt Robotická ruka** [[http://​datarama.aktualne.centrum.cz/​clanek.phtml?​id=719282|článek]]
 +  * 18:45 **projekt Holocaust** [[http://​datarama.aktualne.centrum.cz/​clanek.phtml?​id=718898|článek]] (místnost 82)
 +  * 19:00 návrat do brmlabu, **hlasování**
 +  * 19:20 **Andrej Boleslavský - přednáška** o computer vision, VVVV, ...
 +  * 19:50 **vyhlášení vítězů**,​ předávání cen, konec, networking
 +===== Datarama RSS =====
 +
 +{{rss>​http://​datarama.aktualne.centrum.cz/​feeds/​rss/​ 5 date description }}
 +
 +
 +
 +===== Inspirace pro ty z vas, kteri se chteji prihlasit =====
 +
 +  * https://​github.com/​OpenKinect/​libfreenect
 +  * http://​blog.makezine.com/​archive/​2011/​07/​kinect-point-cloud-visualizer.html
 +  * http://​www.kinecthacks.com/​
 +  * http://​hackaday.com/​category/​kinect-hacks/​
 +  * http://​kinect-hacks.net/​
 +  * [[http://​www.engadget.com/​2011/​03/​14/​kinect-hacked-to-control-tesla-coils-from-a-safe-distance-video/​|Kinect & Tesla coil]] (youtube.com)
 +  * [[http://​www.youtube.com/​watch?​v=-Ozg1ezJXeM#​t=55s|iBeamer]] (youtube.com)
 +  * http://​wiki.london.hackspace.org.uk/​view/​Kinect
 +  * http://​groupkinect.com/​2011/​02/​13/​superman-kinect-hac/​ (https://​github.com/​kinectsuperman/​Kinect-Superman)
 +
 +recordings: http://​nat.brmlab.cz/​talks/​kinect-1.mkv http://​nat.brmlab.cz/​talks/​kinect-2.mkv
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki