Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:jeden_den_s_informatikou [2016/11/25 08:46]
ruza ↷ Links adapted because of a move operation
event:jeden_den_s_informatikou [2016/12/07 23:08] (current)
Line 3: Line 3:
 name=Jeden den\\ s informatikou 2011| name=Jeden den\\ s informatikou 2011|
 image=:​event:​jeden_den_s_informatikou.png| image=:​event:​jeden_den_s_informatikou.png|
-founder=[[user:​pasky]]|+organizer=[[user:​pasky]]|
 datetime=29th September 2011| datetime=29th September 2011|
 place=Malostranské nám. 25,\\ MFF UK}} place=Malostranské nám. 25,\\ MFF UK}}
Line 14: Line 14:
 ==== Wrap-up ==== ==== Wrap-up ====
  
-**Success!** Brmlabáci působili ve složení pasky, Nephirus, k21 (Johny moc pomohl převozem věcí). Podařilo se předvádět prakticky vše, vzešel z toho např. zajímavý firmware pro [[project:​brmbot_turing]] nebo nové patterny pro [[project:​ledbar:​start]]. Zastavilo se dost lidí, snad jsme je inspirovali a třeba někteří někdy přijdou.+**Success!** Brmlabáci působili ve složení pasky, Nephirus, k21 (Johny moc pomohl převozem věcí). Podařilo se předvádět prakticky vše, vzešel z toho např. zajímavý firmware pro [[project:​brmbot_turing:start]] nebo nové patterny pro [[project:​ledbar:​start]]. Zastavilo se dost lidí, snad jsme je inspirovali a třeba někteří někdy přijdou.
  
 **Hrstka fotek:** http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​sets/​72157627803904726/​ **Hrstka fotek:** http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​sets/​72157627803904726/​
Line 75: Line 75:
 ==== Brmbot Turing ==== ==== Brmbot Turing ====
  
-Roomba [[project:​brmbot_turing]]. Možná nestihneme dořešit napájení routeru z baterie, v tom případě pouze s Arduinem.+Roomba [[project:​brmbot_turing:start]]. Možná nestihneme dořešit napájení routeru z baterie, v tom případě pouze s Arduinem.
  
 Možné programovací úložky: Jednoduché předprogramované ježdění. Vyhýbání se překážkám (bonus: odhánění pískáním). [[http://​pervasive297.wikispaces.com/​sampleprojects|Shy Roomba]] Možné programovací úložky: Jednoduché předprogramované ježdění. Vyhýbání se překážkám (bonus: odhánění pískáním). [[http://​pervasive297.wikispaces.com/​sampleprojects|Shy Roomba]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki