Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:hackovani_kanarku [2013/04/02 18:28]
sargon Sestavte si svého kanárka RELOADED
event:hackovani_kanarku [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Hackovani kanarku ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Hackovani kanarku|
 +image=:​event:​kanarci.jpg|
 +organizer=Čisté nebe, o.s.|
 +datetime=1.6.2013|
 +place=brmlab|
 +stream=-}}
 +
 +
 +{{:​event:​kanarci_plakatek_cerven2013_ok.jpg?​400}}
 +
 +**Sestavte si svého kanárka**
 +
 +Zajímá vás vývoj mobilního měřáku, který pomocí senzorů monitoruje kvalitu ovzduší ve vašem okolí, ale nestihli jste lednový workshop? Nyní máte druhou šanci. Během červnového workshopu se seznámíte s konceptem ale především nám pomůžete sestavit a zdokonalit „kanárky“.
 +
 +**Datum:** sobota 1. 6. (v případě potřeby možnost prodloužení do neděle 2. června 2013)
 +
 +**Čas:** 10 – 18 hod
 +
 +**Místo:​** ​ BRMLAB – Bubenská 1, Praha (www.brmlab.cz)
 +
 +**Co s sebou:** Účast na workshopu je zdarma, materiál k sestavení kanárků bude k dispozici. Sestavený měřák zůstává majetkem Kanárci.cz a bude dále využit v komunitním měření projektu. ​
 +
 +**Technické detaily:** Technické detaily sestavovaných měřáků (komponenty,​ zapojení, získávání dat) získáte na: http://​bit.ly/​KanarciWorkshop  ​
 +
 +**Přihláška:​** Kapacita workshopu je limitována. Přihlášku (jméno, e-mail, tel. kontakt) zasílejte na kamila.plockova@cistenebe.cz  ​
 +
 +Akce se uskuteční díky finanční podpoře Fondu T-Mobile v rámci projektu Kanárci – komunitní měření kvality ovzduší.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki