Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:geovylet [2015/08/28 17:23]
abyssal [Geologicky vylet za krasama Pribramska]
event:geovylet [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=Geologicky vylet|
 +image=|
 +organizer=[[user:​chido]]|
 +datetime=30.8.2015|
 +place=Pribram a okoli|
 +stream=fakt ne }}
  
 +==== Geologicky vylet za krasama Pribramska ====
 +
 +{{ :​event:​mapapribram.jpg |}}
 +
 +Prubezny plan je vyjet v **NEDELI 30.8.2015** v dopolednich hodinach z Brmlabu.
 +
 +Druzstva:
 +  * Odjezd v sobotu: sumie-dh, ray, Jenda
 +  * Odjezd v nedeli: Mrkva (abyssal, asi chido)
 +  * Jenda (třeba vlak+kolo jako obvykle)
 +  * napiste se kdo jeste chce jet a pripadne cim
 +
 +[[http://​www.szm.pb.cz/​minicamp.php|Kemp v Příbrami]] - nepojede někdo už v sobotu s přespáním?​
 +
 +Co vojenský újezd Brdy který je hned za rohem?
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki