Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:etching_workshop [2014/03/18 02:25]
harvie [Etching workshop]
event:etching_workshop [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Etching workshop ======
 +{{template>​infobox|
 +name=Etching workshop|
 +image=:​event:​corrosive.gif|
 +organizer=[[user:​harvie]]|
 +datetime=FIXME|
 +place=brmlab|
 +stream=[[stream]] }}
  
 +  * **Co se naučím?**
 +    * Jak vyleptat do kovu vlastní motiv s pomocí věcí, které má 99% lidí v kuchyni.
 +    * Jak vyrobit zajímavý dárek pro blízké. (Například osobní zdobení nože)
 +  * **Co si mám vzít s sebou?**
 +    * Něco z nerezu, co se nebojíte zníčit (v krajním případě lze zkusit i jiné kovy, ale výsledek není tak kvalitní. Zajímavý efekt je u hliníku a leštěných kovů. Výsledek u pokovených předmětů je naopak velmi nejistý.)
 +    * Jednoduchý motiv, nebo nápad, který budete chtít na předmět vyleptat.
 +    * Předpřipravenou voděodolnou samolepící šablonu (třeba vyřezanou z izolepy). Bude i možnost vyrobit si ji na místě.
 +  * **Je workshop bezpečný?​**
 +    * Ano, na workshop můžeze vzít i děti od školního věku výše.
 +  * **Platí se vstupné?**
 +    * Dobrovolný příspěvek na materiál a pivo ~20kč
 +
 +
 +===== Preview =====
 +
 +{{:​event:​knife-heart.jpg?​200}}
 +{{:​event:​knife-arrow.jpg?​200}}
 +{{:​event:​knife-glider.jpg?​200}}
 +{{:​event:​plate-23-negative.jpg?​200}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki