Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:dejme_sanci_hrackam [2013/01/15 10:22]
stevko template
event:dejme_sanci_hrackam [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Dejme šanci hračkám! ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Dejme šanci hračkám!|
 +image=velveteen_rabbit.jpg|
 +organizer=CIANT|
 +datetime=18.5-19.5.2012|
 +place=brmlab|
 +stream=[[stream]] }}
 +
 +**Oživující Arduino-ateliér Agnieszky Pokrywky**
 +
 +Přáli jste si jako děti, aby vaše úplně nejmilejší hračka ožila, aby plyšák promluvil a panenka Máša zamrkala sama od sebe silonovými řasami, aby se váš koník rozběhl po prériích divokého západu? Možná ne prérie, ale život můžete své hračce darovat v rámci novomediálního workshopu Agnieszky Pokrywky.
 +
 +{{:​event:​workshop-hracky.jpg?​600}}
 +
 +[[http://​www.facebook.com/​events/​408241595876382/​|Událost na Facebooku]]
 +
 +Polská novomediální umělkyně Agnieszka Pokrywka systematicky věnuje energii bourání bariér mezi uměleckou a technologickou komunitou, a
 +především mezi technicistní a artistní mentalitou (sledujte její http://​hybridatelier.cc). Mezi projekty CIANTu má její dílna
 +výjimečnou pozici - nesnaží se rozvíjet technologické znalosti a dovednosti zájemců o nová média, ale naopak vdechnout estetický rozměr
 +projektům zkušených programátorů a techniků. ​ To je samozřejmě možné jen díky jejímu vhledu do technologických možností (Processing,​ VVVV,
 +Arduino) na jedné straně a svébytnému uměleckému rukopisu na straně druhé.
 +
 +  * http://​pokrywka.tumblr.com
 +  * http://​vimeo.com/​agnespockels
 +  * {{:​event:​velveteen_rabbit.pdf}}
 +  * http://​www.ciant.cz
 +
 +===== Program =====
 +
 +**pátek 18:00**
 +schůzka, příprava, diskuse, vyladění hraček a materiálu
 +
 +**sobota 10:00**
 +celodenní oživování a nakonec tvorba videozáznamů živých hraček - uděláme jim videogalerii ...
 +
 +===== Požadavky na účast =====
 +  * dobrá nebo alespoň základní znalost mikroprocesorů Arduino či Standuino
 +  * hračka (hračky zcizené dětem vám neožijí - přineste si určitě vlastní hračku:)
 +
 +Pořádá CIANT (Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie) a Brmlab Hackerspace Prague
 +
 +recording: http://​nat.brmlab.cz/​talks/​agnieszka/​
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki