Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:cryptoparty [2017/04/21 20:36]
kxt [Praxe (instalační část)]
event:cryptoparty [2017/06/17 11:36] (current)
ruza
Line 30: Line 30:
  
 === Email === === Email ===
 +  * obecne jak pracovat bezpecne s mailem (kdyz odpovidam na zasifrovany mail, bacha na to, abych neposlal i puvodni text :)
 +  * koncepty duvery - PKI, WoT, Keybase
   * GnuPG (S/MIME)   * GnuPG (S/MIME)
     * Windows - Mailvelope, Gnupg4win     * Windows - Mailvelope, Gnupg4win
Line 40: Line 42:
   * aktualizace prohlížečů ​   * aktualizace prohlížečů ​
   * kontrola nastavení browseru   * kontrola nastavení browseru
-    * zapnutí DoNotTrack, zakázáni cookies třetích stran+    * zapnutí ​[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Do_Not_Track|DoNotTrack]], zakázáni cookies třetích stran 
 +    * https://​www.eff.org/​https-everywhere
     * odinstalace nebezpečných pluginů jako Flash/Java nebo alespoň vypnutí jejich implicitního spouštění při načtení stránky     * odinstalace nebezpečných pluginů jako Flash/Java nebo alespoň vypnutí jejich implicitního spouštění při načtení stránky
   * ToR/ToR browser (Tails)   * ToR/ToR browser (Tails)
Line 48: Line 51:
     * [[https://​medium.com/​@mshelton/​signal-for-beginners-c6b44f76a1f0#​.qkvlw560w|Signal for Beginners]]     * [[https://​medium.com/​@mshelton/​signal-for-beginners-c6b44f76a1f0#​.qkvlw560w|Signal for Beginners]]
   * Threema?   * Threema?
 +  * jak jsou na tom dalsi popularni komunikatory,​ jake jsou jejich silne a slabe stranky? (facebook messenger, jak zapnout E2E; google chat - falesny OTR, atd.)
  
 === Práce s hesly === === Práce s hesly ===
   * Jak vypadá komplexní heslo a jak si takové heslo zapamatuji?   * Jak vypadá komplexní heslo a jak si takové heslo zapamatuji?
   * Správce hesel/​password manager (KeepassX, Enpass) aneb proč můžu mít pro každou službu mít nastavené nezapamatovatelné heslo.   * Správce hesel/​password manager (KeepassX, Enpass) aneb proč můžu mít pro každou službu mít nastavené nezapamatovatelné heslo.
-  * 2FA - dvoufaktorová autentizace+  * 2FA - dvoufaktorová autentizace ​(https://​twofactorauth.org/​)
  
 === VPN === === VPN ===
   * OpenVPN - zprovoznění OpenVPN klienta, vykoušení fungování   * OpenVPN - zprovoznění OpenVPN klienta, vykoušení fungování
 +  * komercni vpn sluzby
 +
 +=== Antiviry ===
 +  * jsou jen pozitivem? (attack surfaces)
 +  * casto antivir = mitm v https 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki