This is an old revision of the document!


CryptoParty
organizer: ruza
date/time: EDITME
place: brmlab
stream: N/A

CryptoParty

Smyslem akce je méně zkušeným uživatelům pomoci překonat bariéry, které jím brání používat elektroniku bezpečnějším způsobem než jsou doteď zvyklí, zároveň ale i přihlédnout k jejich stávajícím zvyklostem a pomoci jim nalézt a zprovoznit pro ně použitelné řešení.

Program

Teorie (přednášková část)

V této části proběhne několik kratších teoretických přednášek na níže nastíněná témata. Sesynchronizujeme si znalost obecných principů, doporučení a vysvětlení.

 • OS
 • Email
 • Web
 • Komunikátory
 • Práce s hesly

Praxe (instalační část)

V této části přejdeme k instalacím na návštěvníky přinesená zařízení (notebooky, telefony, tablety). Následující výčet témat má být inspirativní a nezávazný, další možné utility ke zprovoznění https://www.cryptoparty.in/learn/tools

OS

 • zjištění jak návštěvník zařízení používá
 • zběžná kontrola zda v OS neběží nebo není instalované něco podezřelého nebo něco co uživatel nepoužívá
 • vysvětlení důležitosti aktualizovat, provedení aktualizací, odinstalace nepotřebných věcí, další upozornění a doporučení

Email

 • GnuPG (S/MIME)
  • Windows - Mailvelope, Gnupg4win
  • Linux - GnuPG, Enigmail, Mailvelope
  • MacOSX - GnuPG tools

Web

 • výběr webového prohlížeče (IE/Firefox/Chrome)
 • aktualizace prohlížečů
 • kontrola nastavení browseru
  • zapnutí DoNotTrack, zakázáni cookies třetích stran
  • odinstalace nebezpečných pluginů jako Flash/Java nebo alespoň vypnutí jejich implicitního spouštění při načtení stránky
 • ToR/ToR browser (Tails)

Komunikátory

 • Signal (messaging, VoIP)
 • Threema?

Práce s hesly

 • Jak vypadá komplexní heslo a jak si takové heslo zapamatuji?
 • Správce hesel/password manager (KeepassX, Enpass) aneb proč můžu mít pro každou službu mít nastavené nezapamatovatelné heslo.

Moudré hlavy

 • ruza
 • lexik
 • drsnik
 • kxt
 • tomtom.klima
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki