Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:cryptoparty [2016/12/07 23:08]
127.0.0.1 external edit
event:cryptoparty [2017/06/17 11:36] (current)
ruza
Line 2: Line 2:
 name=CryptoParty| name=CryptoParty|
 image=:​event:​crypto2.png| image=:​event:​crypto2.png|
-organizer=[[user:​stick]]|+organizer=[[user:​ruza]]|
 datetime=EDITME| datetime=EDITME|
 place=brmlab| place=brmlab|
-stream=[[stream]] ​}}+stream=N/A}}
  
-===== About =====+===== CryptoParty ​===== 
 +Smyslem akce je méně zkušeným uživatelům pomoci překonat bariéry, které jím brání používat elektroniku bezpečnějším způsobem než jsou doteď zvyklí, zároveň ale i přihlédnout k jejich stávajícím zvyklostem a pomoci jim nalézt a zprovoznit pro ně použitelné řešení.
  
-  * https://​cryptoparty.org/​wiki/​CryptoParty +==== Program =====
-  * https://​cryptoparty.org/​wiki/​Resources+
  
-===== Talks  =====+==== Teorie (přednášková část) ​==== 
 +V této části proběhne několik kratších teoretických přednášek na níže nastíněná témata. Sesynchronizujeme si znalost obecných principů, doporučení a vysvětlení.
  
-^ num ^ Talk ^ who ^ +  * OS 
-| 1 | - | - |+  * Email 
 +  * Web 
 +  * Komunikátory 
 +  * Práce s hesly 
 +  * VPN 
 +==== Praxe (instalační část) ==== 
 +V této části přejdeme k instalacím na návštěvníky přinesená zařízení (notebooky, telefony, tablety). Následující výčet témat má být inspirativní a nezávazný,​ další možné utility ke zprovoznění https://​www.cryptoparty.in/​learn/​tools 
 + 
 +=== OS === 
 +  * zjištění jak návštěvník zařízení používá 
 +  * zběžná kontrola zda v OS neběží nebo není instalované něco podezřelého nebo něco co uživatel nepoužívá 
 +  * vysvětlení důležitosti aktualizovat,​ provedení aktualizací,​ odinstalace nepotřebných věcí, další upozornění a doporučení 
 + 
 +=== Email === 
 +  * obecne jak pracovat bezpecne s mailem (kdyz odpovidam na zasifrovany mail, bacha na to, abych neposlal i puvodni text :) 
 +  * koncepty duvery ​PKI, WoT, Keybase 
 +  * GnuPG (S/MIME) 
 +    * Windows - Mailvelope, Gnupg4win 
 +    * Linux - GnuPG, Enigmail, Mailvelope 
 +    * MacOSX - GPG tools 
 + 
 +=== Web === 
 +  * výběr webového prohlížeče (IE/​Firefox/​Chrome) 
 +  * jak rozeznat, ze nam nekdo podvrhl stranku a jak se tomu branit (certifikaty,​ neklikat na linky v mailu, atd.) 
 +  * aktualizace prohlížečů  
 +  * kontrola nastavení browseru 
 +    * zapnutí [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Do_Not_Track|DoNotTrack]],​ zakázáni cookies třetích stran 
 +    * https://​www.eff.org/​https-everywhere 
 +    * odinstalace nebezpečných pluginů jako Flash/Java nebo alespoň vypnutí jejich implicitního spouštění při načtení stránky 
 +  * ToR/ToR browser (Tails) 
 + 
 +=== Komunikátory === 
 +  * Signal (messaging, VoIP) 
 +    * [[https://​medium.com/​@mshelton/​signal-for-beginners-c6b44f76a1f0#​.qkvlw560w|Signal for Beginners]] 
 +  * Threema? 
 +  * jak jsou na tom dalsi popularni komunikatory,​ jake jsou jejich silne a slabe stranky? (facebook messenger, jak zapnout E2E; google chat - falesny OTR, atd.) 
 + 
 +=== Práce s hesly === 
 +  * Jak vypadá komplexní heslo a jak si takové heslo zapamatuji?​ 
 +  * Správce hesel/​password manager (KeepassX, Enpass) aneb proč můžu mít pro každou službu mít nastavené nezapamatovatelné heslo. 
 +  * 2FA - dvoufaktorová autentizace (https://​twofactorauth.org/​) 
 + 
 +=== VPN === 
 +  * OpenVPN - zprovoznění OpenVPN klienta, vykoušení fungování 
 +  * komercni vpn sluzby 
 + 
 +=== Antiviry === 
 +  * jsou jen pozitivem? (attack surfaces) 
 +  * casto antivir = mitm v https 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki