Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
event:copyright_night [2016/12/07 23:08]
127.0.0.1 external edit
event:copyright_night [2016/12/31 15:15] (current)
ruza
Line 11: Line 11:
 Míra Beneš (doktorand na MFF a vystudovaný právník) nám přijde povykládat o autorských dílech, autorských právech, výjimkách a omezeních těchto práv a věcech souvisejících. Po přednášce bude následovat doufejme že velmi živá diskuse :) Míra Beneš (doktorand na MFF a vystudovaný právník) nám přijde povykládat o autorských dílech, autorských právech, výjimkách a omezeních těchto práv a věcech souvisejících. Po přednášce bude následovat doufejme že velmi živá diskuse :)
  
-[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-03-21-copyrightnight.mkv|Recording]]+**Zaznam:​** 
 + 
 +{{http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-03-21-copyrightnight.mp4}}
  
 {{tag>​video}} {{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki