Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
event:codenight [2014/07/19 17:12]
sachy [Code Night]
event:codenight [2015/06/07 18:38] (current)
ruza
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
  
 +====== Code Night ======
 +
 +Každý večer by měl být věnován jednomu projektu, který bude probrán dostatečně do hloubky z hlediska fungování,​ architektury,​ programátorských triků atd. Vítány jsou jak plně softwarové projekty, tak projekty z oblasti hardware i obory s informatikou nesouvisející (biologie, fyzika, engineering…). Pokud chcete o něčem přednášet,​ prostě se napište do tabulky.
 +
 +Když kliknete v tabulce na odkaz dané přednášky,​ bude tam delší abstrakt, případně u proběhlých přednášek slidy, ukázky kódu atd.
 +
 +^ Datum ^ Téma ^ Kdo ^ Záznam ^
 +| Po 9.12.2013 20:00 | [[event:​codenight:​fpga_cipher_cracking|FPGA cipher cracking (DES cracker)]] | abyssal | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-12-09-fpga-des-cracking.mkv|recording]] |
 +| St 11.12.2013 19:00 | [[event:​codenight:​programovani|Základy x86 assembleru]] | pasky | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-12-11-assembler.mkv|recording]] |
 +| Pá 13.12.2013 19:00 | [[event:​codenight:​gsm|Louskání šifer (na příkladu A5/1) a rychlé počítání na grafické kartě (OpenCL)]] | Jenda | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-12-13-crackovani-sifer-s-opencl.mkv|recording]] |
 +| Po 16.12.2013 20:00 | [[event:​codenight:​mfasm|Triky assembleru sálových počítačů]] | sachy | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-12-16-assembler-salovych-pocitacu.mkv|recording]] |
 +| Čt 19.12.2013 19:00 | [[event:​codenight:​gsm|GSM stack na Linuxu a pasivní sniffing]] | Jenda | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2013-12-19-utoky-na-gsm.mkv|recording]] |
 +| Čt 9. 1. 2014 19:20 | [[event:​codenight:​radio|Jak poslouchat a dekódovat data z cizího vysílání - meteosondy]] | Pinky | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2014-01-09-reverzni-inzenyrstvi-protokolu-sond.mkv|recording]] |
 +| Po 10. 2. 2014 20:00 | [[event:​codenight:​nfc|Smartkarty,​ NFC a příbuzné protokoly (EMV, SIM)]] | abyssal | stream/​záznam nebude! |
 +| | [[event:​codenight:​programovani|Jazyk C pořádně]] | pasky | |
 +| | [[event:​codenight:​programovani|Perl Crash Course]] | pasky | |
 +| | [[event:​codenight:​programovani|Lowlevel Linux Userspace]] | pasky | |
 +| | [[event:​codenight:​fuxoft|Advanced Lua Workshop]] | fuxoft | |
 +| Čt 24.4.2014 20:00 | [[event:​codenight:​opengl|OpenGL a shadery - jemný úvod]] | bluebear | |
 +| | Non-invasive neuromodulation | pBorky | |
 +| | Extrémní programování na Arduinu - lampička | TomSuch | |
 +| | Kvalitativní analýza nerostů | Mrkva | nebude |
 +| | Jak funguje IBM Watson | pasky | |
 +| | Assembler procesoru ARM | David | |
 +| | Programovani v OpenCL (C/C++) | sachy | |
 +
 +===== Possible topics =====
 +
 +  * Yes we scan! - wideband fast radio scanner (jenda)
 +
 +===== Wanted topics =====
 +
 +  * FPGA crashcourse,​ resp. jak programovat,​ aby to bylo malé a rychlé
 +  * kouzla radiolabu
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki