Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:cma2012 [2012/10/22 22:46]
pasky
event:cma2012 [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Tajemství vojenských prostorů (CMA) ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Historické podzemí (CMA)|
 +image=http://​www.podzemi-cma.cz/​images/​logocma2.gif|
 +organizer=[[user:​jenda]]|
 +datetime=pátek 26.10. 18:00|
 +place=Bubenská 1 ([[:​place]])}}
 +
 +O historickém podzemí bude přednášet **L. Lahoda z [[http://​www.podzemi-cma.cz/​|CMA]]**.
 +Na úvod něco málo o historickém podzemí obecně a o činnosti CMA, posléze o vojenských prostorech, a k tomu dokumentární film Stopy války v pohoří Burda, který CMA natočilo v minulém roce. Přednáška je vždy audiovizuální pásmo (dataprojektorem) fotky, plánky, videa se zvukem, historické dokumenty, 3D vizualizace,​ apod...
 +
 +CMA se zabývá průzkumem celé řady lokalit. Jádro této konkrétní přednášky bude tvořit téma **Tajemství vojenských prostorů**:​ Fotografie a videa z vojenských prostorů a tajných bunkrů opuštěných sovětskými vojsky v roce 1991. Ralsko, Milovice, Doupov, Libavá, tajné objekty Javor, Granit, Zelený kříž, Studánka... Cesty po dopadových plochách, vojenských střelnicích i opuštěných městech pomalu se měnících v ruiny. Pátrání po temné historii doplněné informacemi z nedávno zpřístupněných archivů a dokumentací toho, co můžete spatřit ještě dnes.
 +
 +Obvyklá doba přednášky je 2 hodiny, nezřídka je však zájem takový, že se i o hodinu (nebo víc) protáhne... Je možné okamžitě na místě reagovat na zájem publika o konkrétní lokality či problematiku.
 +
 +Vstupné dobrovolné.
 +
 +Leták: {{:​event:​letacek-cma-2012.pdf}}
 +
 +Minule: [[event:​cma]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki