Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
event:cat_chido [2011/04/25 22:58]
chido created
event:cat_chido [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
  
 +====== brmlab:~$ cat chido ======
 +
 +{{template>​infobox|
 +name=brmlab:​~$ cat chido|
 +image=:​event:​cat_chido_thumb.jpg|
 +organizer=[[user:​chido]]|
 +datetime=3. 5. 2011 - 17. 5. 2011|
 +place=brmlab}}
 +
 +**Výstava obsahu členky brmlabu**
 +
 +Niekolko brmlabích stien zaplní na dva týždne výtvarná tvorba jedného z členov nášho hackerspace.
 +Tvorba je to rôznorodého charakteru, hlavne z oblasti character designu v štýle komiksu - nechajte sa prekvapiť :)
 +
 +**Vernisáž** výstavy sa bude konať **3. 5. 2011 od 19:00** v rámci meetupu. Autorka má v pláne priamo na vernisáži kresliť podla želania návštevníkov - pripravte si nápady :) 
 +
 +{{:​event:​cat_chido_small.jpg|}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki