Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

event:biokrouzek [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Biologický kroužek ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Biologický kroužek|
 +image=|
 +organizer=[[user:​chido]]|
 +datetime=každou středu 14:​00-16:​00|
 +place=Bubenská 1}}
 +
 +//​Připravuješ se na přijímací zkoušku z biologie? Co takhle se učit společně?//​
 +
 +Jednou týdně se v prostorech Brmlabu schází biologický studijní kroužek, jehož cílem je vzájemně si pomoci při přípravě na přijímačky. Kapacita je šest lidí. Mailing list: bio@brmlab.cz.
 +
 +**Volná místa: 2**
 +
 +V rámci kroužku si vyměňujeme studijní materiály, vzájemně si vysvětlujeme nejasnosti a vypracováváme referáty na různá témata.
 +
 +**Během schůzek prosíme o studijní klid ve velké místnosti.**
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki