Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:bioelectric_evening [2016/11/25 07:43]
ruza ↷ Links adapted because of a move operation
event:bioelectric_evening [2016/12/07 23:08] (current)
Line 2: Line 2:
 name=Bioelektrický večer| name=Bioelektrický večer|
 image=bioelectric_surge_by_chid0ri_small.jpg| image=bioelectric_surge_by_chid0ri_small.jpg|
-founder=[[user:​chido]]|+organizer=[[user:​chido]]|
 datetime=zatim neznamy| datetime=zatim neznamy|
 place=brmlab| place=brmlab|
Line 10: Line 10:
 Biologie a elektřina spolu souvisejí víc než by se na první pohled zdálo, a nejenom elektrické ryby umí generovat proudy, dělají to i naše buňky. Buněčná membrána jako RC obvod, tělo jako prostorový vodič, oko jako baterie - to všechno jsou bioelektrické jevy. Biologie a elektřina spolu souvisejí víc než by se na první pohled zdálo, a nejenom elektrické ryby umí generovat proudy, dělají to i naše buňky. Buněčná membrána jako RC obvod, tělo jako prostorový vodič, oko jako baterie - to všechno jsou bioelektrické jevy.
  
-[[project:​biolab:​start]],​ Medlab a [[project:​teslab]] si pro vas připravují bioelektrický večer, inspirován primárne předmětem na Přf UK "​Bioelektrické jevy a jejich měření",​ který nedávno absolvovali (úspěšně!) [[user:​chido]] a [[user:​jenda]]. Pozvání přijala vyučující Mgr. Iva Švandová.+[[project:​biolab:​start]],​ Medlab a [[project:​teslab:start]] si pro vas připravují bioelektrický večer, inspirován primárne předmětem na Přf UK "​Bioelektrické jevy a jejich měření",​ který nedávno absolvovali (úspěšně!) [[user:​chido]] a [[user:​jenda]]. Pozvání přijala vyučující Mgr. Iva Švandová.
  
 === Co vás čeká a nemine === === Co vás čeká a nemine ===
Line 16: Line 16:
 - Prednášet bude Mgr. Iva Švandová, téma je zatím otevřené. chido navrhla využití biopotenciálů v prostetice a elektrostimulaci jako terapeutický nástroj, když máte alternativní přání, ozvěte se na mailing listu. - Prednášet bude Mgr. Iva Švandová, téma je zatím otevřené. chido navrhla využití biopotenciálů v prostetice a elektrostimulaci jako terapeutický nástroj, když máte alternativní přání, ozvěte se na mailing listu.
  
-- [[project:​teslab]] ([[user:​chido]],​ [[user:​mrkva]]) bude mít v provozu oba Teslovy transformátory,​ takže kdo si bude chtít přivonět k ozonu a poněkud vyššímu napětí, než je transmembránový buněčný potenciál, je vítán.  ​+- [[project:​teslab:start]] ([[user:​chido]],​ [[user:​mrkva]]) bude mít v provozu oba Teslovy transformátory,​ takže kdo si bude chtít přivonět k ozonu a poněkud vyššímu napětí, než je transmembránový buněčný potenciál, je vítán.  ​
  
 - Medlab ([[user:​tomsuch]]) dá k dispozici své přístroje - bude možnost seznámit se s EKG, defibrilátorem atd. a nechat si vysvetlit princip fungování,​ popřípadě si něco z toho sám vyzkoušet (defibrilátor radši ne). - Medlab ([[user:​tomsuch]]) dá k dispozici své přístroje - bude možnost seznámit se s EKG, defibrilátorem atd. a nechat si vysvetlit princip fungování,​ popřípadě si něco z toho sám vyzkoušet (defibrilátor radši ne).
  
 - Biolab ([[user:​pasky]],​ [[user:​chido]]) představí Spikerbox [[https://​backyardbrains.com/​products/​spikerbox]] od Backyard Brains, s jehož stavbou je vítaná asistence. - Biolab ([[user:​pasky]],​ [[user:​chido]]) představí Spikerbox [[https://​backyardbrains.com/​products/​spikerbox]] od Backyard Brains, s jehož stavbou je vítaná asistence.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki