Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:andel_blazene_smrti [2016/06/16 18:41]
ruza
event:andel_blazene_smrti [2016/12/07 23:08] (current)
Line 2: Line 2:
 name=Anděl blažené smrti | name=Anděl blažené smrti |
 image=andel_blazene_smrti.jpg| image=andel_blazene_smrti.jpg|
-founder=[[user:​ruza]]|+organizer=[[user:​ruza]]|
 datetime=29.6.2016,​ 20h| datetime=29.6.2016,​ 20h|
 place=brmlab| place=brmlab|
Line 14: Line 14:
   Kamera: Stanislav Milota   Kamera: Stanislav Milota
   Hudba: Zdeněk Liška   Hudba: Zdeněk Liška
 +  ​
 +{{:​event:​xqbi7fyx.640x360.5.jpg?​500|}}
  
 Špionážní drama na pomezí mystifikačního dokumentu a filmové pocty československé kontrarozvědce s výraznou kamerou Stanislava Miloty a poznávací hudební značkou Zdeňka Lišky je natočen ve stylu hraného dokumentu. Cast filmu je natacena i v prostorech **Bubenska 1** a proto si zaslouzi promitnuti v brmlabu \o/ :). Špionážní drama na pomezí mystifikačního dokumentu a filmové pocty československé kontrarozvědce s výraznou kamerou Stanislava Miloty a poznávací hudební značkou Zdeňka Lišky je natočen ve stylu hraného dokumentu. Cast filmu je natacena i v prostorech **Bubenska 1** a proto si zaslouzi promitnuti v brmlabu \o/ :).
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki