Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:aliengeology [2012/04/25 01:18]
pasky
event:aliengeology [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=Extraterestriální geologie|
 +image=:​event:​mars-google3.jpg|
 +organizer=Petr Brož (Chmee2) \\ (organizuje [[user:​pasky]])|
 +datetime=St 2. 5. 2012 19:00|
 +place=brmlab |
 +stream=[[stream]] }}
  
 +====== Extraterestriální geologie ======
 +
 +Pojďte si poslechnout něco o okolí naší domovské gravitační studny! Přednáška na téma Geologie ve Sluneční soustavě se bude soustředit zejména na planetu Mars. Po jejím obecném představení se podíváme na
 +hlavní zajímavé věci, co se na jeho povrchu nachází (vodní led, říční koryta, kaňony a sopky), navázat dalšími tématy můžeme dle zájmu účastníků.
 +
 +Přednášející se zabývá geologickým výzkumem v Geofyzikálním ústavu AVČR, soustředí se zejm. na problematiku sopek ve Sluneční soustavě.
 +
 +Přednáška se koná **ve středu 2.5. 2012 od 19:00 v [[/​place|brmlabu]].**
 +
 +{{:​event:​aliengeology-letak.odt|leták}}
 +
 +
 +recording: http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2012-05-02-geologie-na-marsu.mkv
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki