Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:akce_kulovy_blesk [2018/03/23 11:32]
niekt0 [Kolko]
event:akce_kulovy_blesk [2018/03/25 10:41] (current)
imrich [Pod kapličkou]
Line 29: Line 29:
  
   * mrkva - ? ?   * mrkva - ? ?
-  * ruza - ? ? (ma kluce od noveho labu) 
   * Barney - transport lidí vozidlem na požádání   * Barney - transport lidí vozidlem na požádání
   * finální seznam brigádníků přidá Ranboff v sobotu   * finální seznam brigádníků přidá Ranboff v sobotu
Line 35: Line 34:
 ==== K Žižkovu 9 ==== ==== K Žižkovu 9 ====
   * pinky - 08:00, dohled na křehké věci a sklo (má klíče od Žižkova)   * pinky - 08:00, dohled na křehké věci a sklo (má klíče od Žižkova)
 +  * houba - 08:00, pomocná síla, vysoká nosnost, řídí pinky
   * rainbof - 07:50, dohadoval stahovakov   * rainbof - 07:50, dohadoval stahovakov
   * sysop - 9:00   * sysop - 9:00
 +  * jenda - zkusí vstát…
 +  * Gygal - 8:30
  
 ==== Pod kapličkou ==== ==== Pod kapličkou ====
-  * niekt0 - 8:00+  * niekt0 - 8:30 
 +  * ruza - 8:30 (jediny ma kluce od noveho labu)
   * maxfx - 10:00 pod kaplickou ?   * maxfx - 10:00 pod kaplickou ?
 +  * malanius - ~8:30
 +  * sachy - az vstane (prinese brmbar na vyplatu stehovaku)
  
 ===== Kontakty ===== ===== Kontakty =====
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki