Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:27c3_peace_mission [2010/12/28 13:04]
pasky
event:27c3_peace_mission [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 27C3 Peace Mission ======
 +{{template>​infobox|
 +name=27C3 Peace Mission|
 +image=27c3-150x150.png|
 +organizer=[[user:​pasky]]|
 +datetime=27.12.2010 - 30.12.2010|
 +place=brmlab}}
  
 +Pro ty kdož se neučastní konference [[event:​27C3]] osobně je tu možnost sejít se v prostorách brmlabu ke společnému sledování streamů z přednášek,​ případně k dalším aktivitám s konferencí spojených (komunikace s ůčastníky konference via irc/silc, jistě vás napadnou další věci). Toto remote rozšíření 27c3 se nazývá Peace mission.
 +
 +[[http://​events.ccc.de/​congress/​2010/​wiki/​Peace_Missions|více info]]
 +
 +Alespoň část trvání konference bude v brmlabu Pasky, který také v neděli či pondělí dopoledne nasetupuje stream relay (IP adresa zarezervována). Rozhodně tam však nebude stále (např. jeden celý den nebude, své plány upřesní v neděli/​pondělí). Chcete-li se tedy přijít dívat, napiště se na seznam níže:
 +
 +| kdo | keyowner | kdy 27. | kdy 28. | kdy 29. | kdy 30. |
 +| [[user:​pasky]] | + | 13:​30-15:​45\\ 16:15-16:45 | 14:20-21:00 | N/A | ??? 17:00-17:30 |
 +| [[user:​biiter]] | - | TBD | TBD | TBD | TBD |
 +| [[user:​kxt]] | - | TBD | TBD | TBD | TBD |
 +
 +(Vítána i nebrmlabí veřejnost! Samozřejmě budeme i hackovat na brmlabích projektech atd.)
 +
 +<​note>​
 +Program prednasek: http://​events.ccc.de/​congress/​2010/​Fahrplan/​
 +</​note>​
 +
 +Lidé s klíči se pokusí pokrýt alespoň část časů, kdy chtějí být ostatní. Pasky se pokusí během pondělí rozjet alespoň provizorně brmdoor, pak členové již klíč nebudou potřebovat. (Status: Hotovo, řekněte si Paskymu o heslo.)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki