[[1984]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

event:1984 [2017/01/15 16:41] (current)
ruza created
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=1984|
 +image=:​event:​warispeace.jpg|
 +organizer=Emanuel Goldstein|
 +datetime=18.1.2017,​ 20:00|
 +place=brmlab|
 +stream=N/A }}
  
 +| **Nazev** | **Nineteen Eighty-Four / 1984** |
 +| Styl | Drama / Sci-Fi / Thriller / Romantický |
 +| Zeme vzniku | Velká Británie, **1984, 113 min** |
 +| Režie: | Michael Radford |
 +| Předloha: | **George Orwell (kniha)** |
 +| Scénář: | Michael Radford |
 +| Kamera: | Roger Deakins |
 +| Hudba: | Dave Stewart, Annie Lennox, Jimmy Lenox, Dominic Muldowney |
 +| Hrají: | John Hurt, Richard Burton,... |
 +| **Audio** | **ENGlish** |
 +| **Subtitles** | **ENGlish** |
 +
 +  * [[wp>​Nineteen_Eighty-Four]] (en.wikipedia.org)
 +  * [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​1984_(rom%C3%A1n)|1984 (román)]] (cs.wikipedia.org)
 +  * [[http://​www.csfd.cz/​film/​13487-1984/​prehled/​|CSFD]]
 +
 +==== 1984 ====
 +Jedno z nejzásadnějších a nejčtenějších literárních děl 20. století na plátně a v barvě. Kdy ste jej četli nebo viděli naposledy? A jak se od té doby změnilo vaše vnímání reálnosti toho, že se naše společnost k takovému stavu dopracuje? Přibližujeme nebo oddalujeme se takovému stavu?
 +{{  :​event:​1984-was-not-supposed-to-be-an-instruction-manual.jpg?​200|}}
 +=== Válka je mír ===
 +Většina z nás nikdy nezažila válku. Přesto jsme neustále ujišťování,​ že jsme v permanentní válce civilizací,​ neustále probíhající kyberválce.
 +
 +=== Svoboda je otroctví ===
 +Po celém světě dochází k citelnému omezování lidských práv a svobod. Přibývá způsobů legálního i nelegálního dohledu hovorů, internetové komunikace, pohybu osob v reálném světě prostřednictvím kamer na dálnicích a ve městech.
 +
 +=== Nevědomost je síla ===
 +Tendence konzumní společnosti fungovat spíše na emocích (např. zneužívání strachu) než na logické argumentaci a diskuzi.
 +
 +==== Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost,​ ovládá minulost. ====
 +Toto promítání se nikdy nestalo. ​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki