Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
event:hackovani_kanarku [2013/01/05 10:48]
stick created
event:hackovani_kanarku [2013/04/30 16:17] (current)
sargon updated version
Line 3: Line 3:
 {{template>​infobox| {{template>​infobox|
 name=Hackovani kanarku| name=Hackovani kanarku|
-image=:​event:​kanarek.jpg?200+image=:​event:​kanarci.jpg| 
-founder=Radka Peterova+founder=Čisté nebe, o.s.
-datetime=19.1-20.1.2013|+datetime=1.6.2013|
 place=brmlab| place=brmlab|
 stream=-}} stream=-}}
  
-Hackování kanárků Čisté nebe, o.s. 
  
-Jedná se o pilotní projekt, kde chceme kanárky testovat z hlediska funkčnosti i poté následného komunitniho zapojení. Předpokládáme,​ že účastníci si kanárka na řekněme 2 týdny půjčí a pak nám pomohou se zpětnou vazbou.+{{:​event:​kanarci_plakatek_cerven2013_ok.jpg?400}}
  
-Víc informací brzy.+**Sestavte si svého kanárka** 
 + 
 +Zajímá vás vývoj mobilního měřáku, který pomocí senzorů monitoruje kvalitu ovzduší ve vašem okolí, ale nestihli jste lednový workshop? Nyní máte druhou šanci. Během červnového workshopu se seznámíte s konceptem ale především nám pomůžete sestavit a zdokonalit „kanárky“. 
 + 
 +**Datum:** sobota 1. 6. (v případě potřeby možnost prodloužení do neděle 2. června 2013) 
 + 
 +**Čas:** 10 – 18 hod 
 + 
 +**Místo:​** ​ BRMLAB – Bubenská 1, Praha (www.brmlab.cz) 
 + 
 +**Co s sebou:** Účast na workshopu je zdarma, materiál k sestavení kanárků bude k dispozici. Sestavený měřák zůstává majetkem Kanárci.cz a bude dále využit v komunitním měření projektu.  
 + 
 +**Technické detaily:** Technické detaily sestavovaných měřáků (komponenty,​ zapojení, získávání dat) získáte na: http://​bit.ly/​KanarciWorkshop ​  
 + 
 +**Přihláška:​** Kapacita workshopu je limitována. Přihlášku (jméno, e-mail, tel. kontakt) zasílejte na kamila.plockova@cistenebe.cz ​  
 + 
 +Akce se uskuteční díky finanční podpoře Fondu T-Mobile v rámci projektu Kanárci – komunitní měření kvality ovzduší.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki