Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:dsp [2012/12/15 22:45]
jenda [Zdroje] Fourier Transform Processing With ImageMagick
event:dsp [2013/05/26 00:14] (current)
jenda [Zdroje]
Line 1: Line 1:
 {{template>​infobox| {{template>​infobox|
 name=Digital Signal Processing Workshop| name=Digital Signal Processing Workshop|
-image=dsp.jpg?250|+image=dsp.jpg|
 founder=[[user:​pasky]]| founder=[[user:​pasky]]|
 datetime=květen-červen 2012 \\ středa 19:00| datetime=květen-červen 2012 \\ středa 19:00|
Line 10: Line 10:
  
 Zpracování digitálního signálu má řadu aplikací - od digitálního zpracování zvuku a obrazu přes analýzu biosignálů až třeba po řízení motorů. Zpracování digitálního signálu má řadu aplikací - od digitálního zpracování zvuku a obrazu přes analýzu biosignálů až třeba po řízení motorů.
 +
 +<note important>​Táto stránka zobrazuje informácie o workshopoch z roku 2012. Pre prednášky a workshopy na rok 2013 prejdite [[event:​dsp_reloaded|sem]].</​note>​
  
 Workshop by měl projít základní metody. Nebudeme zbytečně zabíhat do matematické teorie na pozadí ani do implementačních detailů. Účastník by spíše měl získat jasnou představu, co dělají jednotlivé knihovny (nebo krabičky v GNURadiu) a tedy jak je správně použít, případně dobrý startovní bod pro research, pokud by si musel něco naimplementovat sám. Workshop by měl projít základní metody. Nebudeme zbytečně zabíhat do matematické teorie na pozadí ani do implementačních detailů. Účastník by spíše měl získat jasnou představu, co dělají jednotlivé knihovny (nebo krabičky v GNURadiu) a tedy jak je správně použít, případně dobrý startovní bod pro research, pokud by si musel něco naimplementovat sám.
Line 90: Line 92:
 ==== Vánoční DSP // posledni prednaska pred koncem sveta 20.12.2012 19:00 ==== ==== Vánoční DSP // posledni prednaska pred koncem sveta 20.12.2012 19:00 ====
  
-David Klusáček + Rostislav Wasyluk z Tesly + Jenda+David Klusáček + Rostislav Wasyluk z Tesly
  
   * 5 min       David uvede Rostislava Wasyluka.   * 5 min       David uvede Rostislava Wasyluka.
   * 12 min      Ukazky z doboveho filmu (1985) z Tesly Piestany.   * 12 min      Ukazky z doboveho filmu (1985) z Tesly Piestany.
   * 30 min      Rostislav o rozpouzdrovani a sve praci v Tesle.   * 30 min      Rostislav o rozpouzdrovani a sve praci v Tesle.
 +
 +{{ :​event:​dsp:​mhb8862.png?​400 |}}
 +
 +==== DSP Night, Mon 25.3.2013 19:00 ====
 +
   * 30 min      Jenda o kochlearnich implantatech a o slyseni.   * 30 min      Jenda o kochlearnich implantatech a o slyseni.
   * 80 min      David o slyseni v mozku.   * 80 min      David o slyseni v mozku.
   * 20 min      Dotazy a diskuse.   * 20 min      Dotazy a diskuse.
  
-(ty časy jsou hodně optimistické 8-))+>> Zacnu tim jak funguje vnitrni ucho neboli cochlea. Jakym zpusobem jsou mechanicke vibrace prelozeny do sledu impulsu na priblizne 30000 paralelnich nervovych vlaknech a jake se pouziva kodovani.  
 +>>  
 +>> Pak reknu neco malo, co je mi znamo o zpracovani informace ve sluchovych drahach ​(viz obrazek). 
 +>>  
 +>> A nakonec ukazu jak to vsechno souvisi s psychoakustickymi jevy jakymi ​jsou frekvencni a casove maskovani, Hassuv jev, mimofrekvencni poslech a binauralni razy. 
 +>>  
 +>> Muzu to rikat i anglicky, bude-li zajem. 
 + 
 +{{ :​event:​dsp:​auditory-talk.png?​100 |}} 
 + 
 +==== DSP 2013 ==== 
 + 
 +David [[https://​www.brmlab.cz/​pipermail/​brmlab/​2013-March/​004624.html|o různých tématech]]. Zatím se řeší, kdy to bude. 
 + 
 +http://​doodle.com/​35n3885b9srvnzb8#​table 
  
-{{ :​event:​dsp:​mhb8862.png?​400 |}} 
 ==== někdy později (T.B.A.) ==== ==== někdy později (T.B.A.) ====
  
Line 177: Line 198:
   * https://​ccrma.stanford.edu/​~jos/​ - Online books   * https://​ccrma.stanford.edu/​~jos/​ - Online books
   * [[http://​www.fmwconcepts.com/​imagemagick/​fourier_transforms/​fourier.html|Fourier Transform Processing With ImageMagick]]   * [[http://​www.fmwconcepts.com/​imagemagick/​fourier_transforms/​fourier.html|Fourier Transform Processing With ImageMagick]]
 +  * https://​wiki.xiph.org/​Videos/​Digital_Show_and_Tell
   * See also: [[:​project:​sdr#​Links]]   * See also: [[:​project:​sdr#​Links]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki