Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:barney [2017/03/07 21:48]
barney
user:barney [2017/04/07 09:43] (current)
barney
Line 10: Line 10:
 }} }}
  
-Lékařka a vědecká pracovnice, zajímám se a jsem schopna něco povědět hlavně o anatomii a fyziologii, genetice, chirurgiia přístrojové technice. V tabulce níže naleznete konkrétní témata, na která můžu v případě většího zájmu připravit přednášku/​lightning talk/​workshop. U jednotlivých témat najdete odkaz na hlasování na Doodle. Pokud se vám některé téma zalíbí, ​v odkaze se přihlašte. Pokud se sejde zájemců více, přednášku vytvořím ​zrealizuju. Zajímá-li vás něco jiného z okruhu medicíny/​biologie nebo chtěli-li byste zjistit nějaké podrobnosti o přednáškách,​ napište mi na mail.+Jsem lékařka a vědecká pracovnice, zajímám se a jsem schopna něco povědět hlavně o anatomii a fyziologii, genetice, chirurgii a přístrojové technice. V tabulce níže naleznete konkrétní témata, na která můžu v případě většího zájmu připravit přednášku/​lightning talk/​workshop. Pokud se vám některé téma zalíbí, ​napište mi na mail. Pokud se sejde zájemců více, přednášku vytvořím ​po domluvě se zainteresovanými v domluveném termínu ​zrealizuju. Zajímá-li vás něco jiného z okruhu medicíny/​biologie nebo chtěli-li byste zjistit nějaké podrobnosti o přednáškách,​ napište mi, domluvíme se.
  
-|Téma | Popis | Hlasování - Doodle ​|+|Téma | Popis | Domluvený termín|
 |Chirurgické šití | Teorie šití - nástroje, šicí materiál. Ošetření ran. Workshop "​Přišijte si bradavku, kamkoli je libo" - nácvik řezů a šití ran na prasečí kůži. | ... | |Chirurgické šití | Teorie šití - nástroje, šicí materiál. Ošetření ran. Workshop "​Přišijte si bradavku, kamkoli je libo" - nácvik řezů a šití ran na prasečí kůži. | ... |
 |Základní vyšetřovací metody - měření krevního tlaku| Fyziologický původ krevního tlaku, význam jeho znalosti, fyzikální princip měření. Tonometry - typy, stavba. Workshop - změřte si tlak, naložte si manžetu, kamkoli je libo.   | ... | |Základní vyšetřovací metody - měření krevního tlaku| Fyziologický původ krevního tlaku, význam jeho znalosti, fyzikální princip měření. Tonometry - typy, stavba. Workshop - změřte si tlak, naložte si manžetu, kamkoli je libo.   | ... |
Line 28: Line 28:
 |Vnitřní orgány - játra |Stavba jater, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva prasečích jater (s možnou následnou konzumací). Bude-li provozuschopné UZ, možnost prohlédnout si na něm vlastní (cizí) játra.| ... | |Vnitřní orgány - játra |Stavba jater, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva prasečích jater (s možnou následnou konzumací). Bude-li provozuschopné UZ, možnost prohlédnout si na něm vlastní (cizí) játra.| ... |
 |Vnitřní orgány - srdce |Stavba srdce, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva prasečího srdce (s možnou následnou konzumací). Vyšetření - poslech srdce fonendoskopem,​ a bude-li k dispozici, i změření EKG či ultrazvuk srdce.| ... | |Vnitřní orgány - srdce |Stavba srdce, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva prasečího srdce (s možnou následnou konzumací). Vyšetření - poslech srdce fonendoskopem,​ a bude-li k dispozici, i změření EKG či ultrazvuk srdce.| ... |
-|||+|Genetika - DNA|Něco o DNA, genetických vyšetřeních - čím se zabývá klinický genetik a jaké testy vám může nabídnout. Workshop - vyizolujte si vlastní DNA (možná - nevím, zdali seženu materiál). ​... |
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki