User Tools

Site Tools


user:barney

Barney

Barney
name: Blanka Laudová
email: Blandrium@gmail.com
phone:
web: barney
irc nick: barney
jabber: barney

Jsem lékařka a vědecká pracovnice, zajímám se a jsem schopna něco povědět hlavně o anatomii a fyziologii, genetice, chirurgii a přístrojové technice. V tabulce níže naleznete konkrétní témata, na která můžu v případě většího zájmu připravit přednášku/lightning talk/workshop. Pokud se vám některé téma zalíbí, napište mi na mail. Pokud se sejde zájemců více, přednášku vytvořím po domluvě se zainteresovanými v domluveném termínu zrealizuju. Zajímá-li vás něco jiného z okruhu medicíny/biologie nebo chtěli-li byste zjistit nějaké podrobnosti o přednáškách, napište mi, domluvíme se.

Téma Popis Domluvený termín
Chirurgické šití Teorie šití - nástroje, šicí materiál. Ošetření ran. Workshop “Přišijte si bradavku, kamkoli je libo” - nácvik řezů a šití ran na prasečí kůži.
Základní vyšetřovací metody - měření krevního tlaku Fyziologický původ krevního tlaku, význam jeho znalosti, fyzikální princip měření. Tonometry - typy, stavba. Workshop - změřte si tlak, naložte si manžetu, kamkoli je libo.
Základní vyšetřovací metody - fonendoskop a jeho využití Co vyšetřujeme fonendoskopem - původ zvukových jevů poslouchaných při vyšetření srdce, plic a břicha, jejich přínos - co nám říkají patologické zvuky. Workshop - poslechněte si bouřlivý život ve vlastním těle.
Základní vyšetřovací metody - EEG Neurofyziologický podklad vzniku EEG vln, co nám říkají - normální a patologické stavy. Princip záznamu - EEG přístroj. Stavíme DIY EEG (openbci.com) - k čemu je dobré mít EEG? Let´s hack our brain! (zvyšování schopnosti vlastního mozku - neurofeedback, meditace) Pomozte mi sestavit BrmEEG!
Základní vyšetřovací metody - EKG Elektrofyziologický podklad vzniku EKG vln, co nám říkají - normální a patologické stavy. Princip záznamu - EKG přístroj. DIY EKG - viz téma EEG (potenciály ze srdce lze snímat stejným přístrojem).
Pokročilé vyšetřovací metody - MRI Princip vyšetření, přínosy, stavba přístroje, ukázky obrázků. Pro zájemce možno podniknout prohlídku CAPI (http://capi.lf1.cuni.cz/) s přímou demonstrací použití preklinického MRI přístroje na myších.
Pokročilé vyšetřovací metody - MPI Princip vyšetření, přínosy, stavba přístroje, ukázky obrázků. Pro zájemce možno podniknout prohlídku CAPI (http://capi.lf1.cuni.cz/) s přímou demonstrací použití preklinického MPI přístroje na myších.
Pokročilé vyšetřovací metody - PET/SPECT/CT Princip vyšetření, přínosy, stavba přístroje, ukázky obrázků. Pro zájemce možno podniknout prohlídku CAPI (http://capi.lf1.cuni.cz/) s přímou demonstrací použití preklinického PET/SPECT/CT přístroje na myších.
Pokročilé vyšetřovací metody - optické zobrazování Princip vyšetření, přínosy, stavba přístroje, ukázky obrázků. Pro zájemce možno podniknout prohlídku CAPI (http://capi.lf1.cuni.cz/) s přímou demonstrací použití preklinického RTG/fluorescenčního přístroje na myších.
Pokročilé vyšetřovací metody - ultrazvuk Princip vyšetření, přínosy, stavba přístroje, ukázky obrázků. Pro zájemce možno pokusit se zapnout a zprovoznit UZ v Brmlabu.
Smysly - zrak Stavba oka, vývoj, fyzikální princip funkce, princip převodu a registrace vizuálního signálu, poruchy zraku, korekce (brýle, operační léčba). Workshop - změřte si zrak pomocí optotypů (ty obrázky, co visí na stěně u vašeho praktika).
Smysly - sluch Stavba ucha, vývoj, fyzikální princip funkce, princip převodu a registrace akustického signálu, poruchy sluchu, vyšetření, korekce (naslouchadla, operační léčba).
Vnitřní orgány - vylučovací systém Stavba ledviny, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva ledviny prasečí a hovězí (s možnou následnou konzumací). Bude-li provozuschopné UZ, možnost prohlédnout si na něm vlastní (cizí) ledviny.
Vnitřní orgány - játra Stavba jater, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva prasečích jater (s možnou následnou konzumací). Bude-li provozuschopné UZ, možnost prohlédnout si na něm vlastní (cizí) játra.
Vnitřní orgány - srdce Stavba srdce, vývoj, princip funkce, poruchy. Miniworkshop - prohlédnutí a rychlopitva prasečího srdce (s možnou následnou konzumací). Vyšetření - poslech srdce fonendoskopem, a bude-li k dispozici, i změření EKG či ultrazvuk srdce.
Genetika - DNANěco o DNA, genetických vyšetřeních - čím se zabývá klinický genetik a jaké testy vám může nabídnout. Workshop - vyizolujte si vlastní DNA (možná - nevím, zdali seženu materiál).
user/barney.txt · Last modified: 2017/04/07 07:43 by barney