User Tools

Site Tools


legal:stanovy-new

Stanovy - staging area

Toto je stránka, kde žijú stanovy v medziobdobí po schválení Valnou hromadou, ale pred potvrdením od ministerstva vnitra.
legal/stanovy-new.txt · Last modified: 2020/05/15 18:54 by sachy